artikel

Mats och Nooshi från Tumba invalda i Vänsterpartiets ledning

Mats liten

  Nooshi liten

Mats Einarsson och Nooshi Dadgostar, båda Tumbabor, valdes i helgen in i Vänsterpartiets partistyrelse. Valen skedde på Vänsterpartiets kongress. Nooshi Dadgostar, som även är föreslagen på valbar plats på partiets riksdagslista, är ny som ersättare i partistyrelsen. 

– Jag ser mycket fram emot att bidra till Vänsterpartiets valrörelse och till att vinna valen i år. Vänsterpartiet vill stoppa vinstuttagen ur skola, omsorg och sjukvård och vi kommer att arbeta för att staten ska tillföra resurser så att våra miljonprogramslägenheter kan renoveras utan stora hyreshöjningar. Det är vad valet kommer att handla om för vår del, säger Nooshi Dadgostar.

På kongressen valdes även Fredrik Andersson från Storvreten till att stå på partiets lista till EU-parlamentsvalet. Anna Herdy, Hallunda, fick fortsatt förtroende att ingå i partiets centrala valledning.

För mer information, kontakta:

Nooshi Dadgostar
0736-69 49 91
[email protected]

Elisabeth Biström, politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka
0708-89 19 16
[email protected]

Kopiera länk