artikel

Botkyrkabo en av hjärnorna bakom klimatomställningsplan

20140605-133854.jpg

Pressmeddelande 5 juni 2014
Vänsterpartiet Botkyrka

På Världsmiljödagen den 4 juni släpptes Vänsterpartiet Storstockholms klimatomställningsplan ”Framtiden är inte till salu”. Planen innehåller konkreta åtgärder för att skapa en klimatneutral och mer socialt rättvis storstad fram till år 2030.

– Vi har en politik som bygger både på ekologisk hållbarhet och social jämlikhet. Ibland framställs det som om klimatomställning måste leda till sämre levnadsstandard, men så blir det inte med vår politik. Vi kombinerar ökad jämlikhet, livskvalitet och välfärd med en klimatpolitik som är solidarisk med framtida generationer. Vänsterpolitik och klimatpolitik går hand i hand, säger Botkyrkabon Kerstin Amelin, som deltagit i arbetet med att ta fram omställningsplanen. 

Omställningsplanen griper över områden som bostäder och stadsplanering, trafik och transporter, energiförsörjning, hållbar livsmedelsproduktion, återbruk och vattensäkerhet.

– Många av de förslag vi presenterar i planen är helt avgörande för ett hållbart Botkyrka och skulle förbättra levnadsstandarden för oss Botkyrkabor. Det handlar till exempel om att investera i klimatrenoveringar av våra miljonprogramsområden, så att vi kan minska energiförbrukningen utan att det ger höga hyreshöjningar, avslutar Kerstin Amelin.

Omställningsplanen ”Framtiden är inte till salu” kan läsas i sin helhet på: https://www.stockholmsvanstern.se/assets/omsta%CC%88llningsplan_140602_layoutad.pdf

För mer information kontakta:

Kerstin Amelin
Ledamot i Vänsterpartiet Storstockholms klimatutskott
[email protected]
076-805 11 13

Elisabeth Biström
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka
[email protected]
070-889 19 16

Kopiera länk