artikel

Håll ihop Botkyrka – rösta nej till kommundelning

imageVAL 2014. Den 14 september hålls det en folkomröstning i Botkyrka, som gäller om kommundelen Tullinge ska bryta sig ur Botkyrka och bilda en egen kommun. Vänsterpartiet säger nej till kommundelning och vi ingår i det partipolitiskt oberoende nätverket Håll ihop Botkyrka, som består av människor från olika partier och av enskilda Botkyrkabor som vill se en fortsatt sammanhållen kommun.

VAL 2014. Den 14 september hålls det en folkomröstning i Botkyrka, som gäller om kommundelen Tullinge ska bryta sig ur Botkyrka och bilda en egen kommun. Vänsterpartiet säger nej till kommundelning och vi ingår i det partipolitiskt oberoende nätverket Håll ihop Botkyrka, som består av människor från olika partier och av enskilda Botkyrkabor som vill se en fortsatt sammanhållen kommun.

Att dela kommunen är dyrt
Sveriges kommuner och landstings utredning visade att alla förlorar pengar på en delning, oavsett i vilken kommundel i Botkyrka man bor i.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är betydligt dyrare att driva två byråkratier än en. Två byråkratier innebär mer administration, ytterligare ett kommunhus, en till uppsättning politiker och mindre möjligheter till stordriftsfördelar.

Två separata kommuner betyder även att färre delar på dyra investeringar som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden. Botkyrka har under de senaste åren investerat över 400 miljoner i Tullinge. Dessa investeringar betalar nu hela Botkyrka för. Vid en eventuell kommundelning skulle Tullingeborna vara tvungna att ta över hela kostnaden för de investeringarna. Det skulle troligen innebära att Tullingeborna måste betala mer i skatt för att kunna ha en fungerande välfärd och kommunal service. 

Sämre skola och äldreomsorg
En kommundelning innebär stora kostnader vilket i sin tur gör att pengar tas från skola och omsorg. Det leder till färre lärare och mindre personal.
I Tullinge bor idag, jämfört med Stockholms län, många barnfamiljer, men även många äldre i behov av omsorg. Detta gör att Tullinge skulle som egen kommun ha högre genomsnittskostnader för skolan och omsorgen än Botkyrka idag har. En kommundelning skulle alltså leda till att Tullinge antingen tvingas sänka sina ambitioner för välfärden eller höja skatten för att kunna ha kvar den nuvarande nivån.

Trafikkaos
Viktiga infrastruktursatsningar som Förbifart Tullinge, Tullinge C och en andra pendeltågsuppgång riskerar att kraftigt försenas. Då alla de förhandlingar som nu pågår mellan och exempelvis Trafikverket, SL Botkyrka kommun skulle stagnera och måste börja om ifall motparten Botkyrka byts ut mot annan part. Som en liten kommun har man heller inte samma tyngd i förhållande till andra viktiga parter. Man blir en liten aktör med mindre muskler.

Vi som står bakom denna kampanj vet att en kommundelning är dåligt för Norsborgsborna, Tumbaborna, Grödingeborna likväl som för Tullingeborna. Men även att en delning av kommunen skulle vara dåligt för hela regionen.

Om du vill bidra till kampanjarbetet för att hålla ihop Botkyrka, är en bra start att gå med i nätverkets facebooksida: https://www.facebook.com/nejtillkommundelning

Kopiera länk