artikel

Botkyrkas SFI är inte till salu!

ali inte till saluPRESSMEDDELANDE. Regeringen har under flera år haft planer på att tvångsprivatisera SFI, Svenska för invandrare, och skapa en marknad för företag att bedriva SFI-utbildningar. Förra året lades förslag i en utredning om att införa ett så kallat ”valfrihetssystem”, liknande det som genomförts inom andra delar av välfärden. Vänsterpartiet är kritiskt.

– Högern vill pressa fram en marknad för privata företag på ännu ett välfärdsområde, trots att vi ser vilka negativa effekter privatisering och vinstjakt haft inom exempelvis skola och omsorg. SFI är en alltför viktig verksamhet att genomföra marknadsexperiment inom, därför vill vi vara tydliga med att SFI inte är till salu, säger Ali Esbati, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Den 8 september besökte Ali Esbati Botkyrkas SFI-verksamhet i Tumba, som idag bedrivs helt i kommunal regi och som har blivit känd för sin höga kvalitet och sina goda resultat. Bland annat har man här utvecklat yrkesinriktningar för att stärka kopplingen till arbetsmarknaden. Man ger möjlighet att läsa sin utbildning på flexibla tider för att kunna kombinera studier och arbete och man hjälper de studerande att få göra praktik under utbildningstiden för att stärka chanserna att få jobb.

– Med förslaget om att privatisera SFI riskerar Botkyrkas välfungerande verksamhet att brytas sönder. Vi kommer att kasta förslaget i papperskorgen efter valet, och istället satsa på att, med Botkyrka som förebild, bygga upp en flexibel och kvalitativ SFI i hela landet, där målet inte är att privata företag ska göra vinst, utan att ge bästa möjliga utbildning, säger Ali Esbati.

För mer information, kontakta:

Ali Esbati
Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet
[email protected]

Elisabeth Biström
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka
[email protected]
070-889 19 16

Kopiera länk