artikel

Nya företrädare för Vänsterpartiet Botkyrka på kommunala uppdrag

medlemsmöte

KOMMUNPOLITIK. På ett medlemsmöte den 20/10 valde vi nya företrädare till kommunala uppdrag för den kommande mandatperioden.

Mats Einarsson fick förnyat förtroende som gruppledare och kommunalråd. Mats kommer även fortsättningsvis att vara ordförande för socialnämnden i Botkyrka kommun och vara ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Till ersättare i kommunstyrelsen valdes Pia Carlson från Fittja.

I vård- och omsorgsnämnden kommer vi inneha posten som förste vice ordförande. Till det uppdraget valdes Kerstin Amelin, Tullinge, som tidigare bl.a. varit ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

I dialogforum har vi en ordförandeplats – Pia Carlson i Fittja, och en förste vice ordförandeplats. Den kommer innehas av Sinan Celepli från Storvreten.

Här kan du se vilka som kommer företräda Vänsterpartiet Botkyrka på övriga kommunala uppdrag.

Kopiera länk