artikel

Vänsterpartiets avtryck i statsbudgeten i sju punkter

JÄMLIKHETSPOLITIK. Fler anställda i äldrevården, tryggare förlossningar, höjd a-kassa, höjt underhållsstöd, långsiktig finansiering till kvinnojourer, gratis medicin för barn och sänkta avgifter i kulturskolan. Vänsterpartiet gör avtryck i statsbudgeten. Efter förhandlingar  med regeringen har Vänsterpartiet drivit igenom följande förändringar som kommer att innebära ett mer rättvist Sverige. Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson förklarar:

1) Storsatsning på fler anställda inom äldrevården

Vänsterpartiets tyngsta satsning sker inom äldreomsorgen. Efter förhandlingar avsätter regeringen två miljarder kronor per år 2015-2018 till bemanningen i äldreomsorgen. – Vi har sett alltför många år av besparingar och nedskärningar som försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen. För att vända den utvecklingen behöver fler anställas så att bemanningen ökar. Vi är väldigt nöjda över att ha fått gehör för detta och att regeringen nu lägger en rejäl satsning i budgeten, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Målet med satsningen är ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.En stärkt bemanning leder till bättre äldreomsorg genom att skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med de äldre, men också större möjlighet att gemensamt utveckla verksamheten. – Det är främst kvinnor som arbetar i äldreomsorgen och de drabbas när bemanningen är för låg. Anhöriga får ta ett större ansvar och även då är det främst kvinnor. Satsningar på fler anställda i äldreomsorgen är därför en viktig feministisk reform. Äldre ska få den omsorg de behöver, säger Ulla Andersson. – Vi ser detta som ytterligare ett exempel på hur viktig skillnaden mellan höger och vänster i politiken är. Utan Vänsterpartiet hade en sådan här satsning inte blivit verklighet, säger Ulla Andersson.

2) Mer pengar till tryggare förlossningar

Vänsterpartiet och regeringen är överens om en satsning på 400 miljoner kronor per år 2015-2018, för insatser som rör barnmorskor och en förbättrad förlossningsvård. Medlen kan även användas till andra insatser som stärker kvinnors hälsa och skapar en mer jämställd hälso- och sjukvård. – Varje kvinna ska kunna känna sig trygg när hon föder barn. Med den här satsningen kan förutsättningarna för det kraftigt förbättras, kommenterar Ulla Andersson.

3) Höjt tak och golv i a-kassan

Vänsterpartiet drivit på för en bättre a-kassa och har fått genomslag för detta i budgeten. Såväl golvet som taket höjs vilket innebär att fler kommer att få ut 80 % av sin inkomst vid arbetslöshet. A-kassan kommer att fungera mer som den försäkring som den faktisk är. – Höjningen är helt nödvändig för att börja reparera de system som slagits sönder av den borgerliga regeringen. Detta har varit viktigt för oss och vi är glada över att det kan bli verklighet, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

4) Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar

I budgetförhandlingarna med regeringen har en av Vänsterpartiets prioriteringar varit att minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män. För att göra det har höjt underhållsstöd har varit en viktig fråga. – I många familjer kan det vara det här som avgör om man kan köpa en ny vinterjacka eller inte, säger Ulla Andersson. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan till den förälder som bor med barnet i de fall den andra föräldern inte betalar sin del. Idag ligger fullt underhållsstöd på 1273 kronor per månad, vilket höjs med 300 kronor till 1573 kronor.

5) Långsiktig finansiering till kvinnojourerna

Vänsterpartiet har fått in en långsiktig satsning på kvinnojourerna i budgeten. Det innebär att 100 miljoner kronor kommer att satsas på år från och med 2015. Kvinnojourerna har tidigare tvingats söka projektpengar, men det kommer nu att ändras: – Kvinnojourerna har under lång tig signalerat att de har väldigt svårt att få en långsiktig finansiering. Deras arbete är oerhört avgörande för väldigt många kvinnor som är utsatta för mäns våld, säger Ulla Andersson.

6) Gratis medicin för barn

I budgetförhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom sitt förslag om gratis läkemedel för barn och unga under 18 år. Förslaget blir verklighet 1 juli 2015 och gäller de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet, det vill säga de flesta receptbelagda läkemedel. – Ingen förälder ska behöva stå inför valet att betala räkningarna eller köpa astmamedicin till sitt barn. Vi vill ha en välfärd att lita på och då ska barn få den medicin de behöver oavsett föräldrarnas ekonomi, säger Ulla Andersson.

7) Sänkta avgifter i kulturskolan

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att satsa 100 miljoner kronor per år på sänkta avgifter i kulturskolan. Det räcker till en genomsnittlig sänkning med 250 kronor per termin. Satsningen införs redan 2015. – Nu får många fler barn möjligheten att spela teater, lära sig något instrument eller rita serier. Det är en rikedom i sig men också en möjlighet till utveckling, kreativitetet och bra självförtroendet. Den möjligheten ska inte avgöras av föräldrarnas tjocklek på plånboken, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet. Själva utformningen av stödet är inte helt klart så kring det kommer Vänsterpartiet och regeringen återkomma. Avgiften till kulturskolan varierar från kommun till kommun men är idag i genomsnitt 658 kronor per termin. Den nya satsningen räcker till att sänka den genomsnittliga avgiften med 250 kronor, till 408 kronor.

Fler reformer som Vänsterpartiet har fått igenom i budgeten kan man läsa om här: Ulla Anderssons presentation av budgeten vid pressträff

Mer info:

Kopiera länk