artikel

Alliansens och SD:s maktspel drabbar Botkyrkaborna

Einarsson

Under de åtta år vi hade en borgerlig regering var välfärden satt på svältkur. Regeringen sänkte skatten med 140 miljarder kronor, vilket innebar att satsningar i kommunerna fick stå tillbaka. Vi var därför många som var lättade när högeralliansen förlorade valet.

Det budgetförslag regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram i riksdagen innebär en kursändring. Istället för skattesänkningar och ökade klassklyftor finns där satsningar på skola, omsorg, jobb, stärkt a-kassa och sjukförsäkring och en sänkning av den orättvisa pensionärsskatten. Vänsterpartiets avtryck är bland annat resurser för 5 000 fler undersköterskor i äldreomsorgen, statligt stöd till renoveringar av miljonprogrammen, gratis medicin för barn och höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar.

Nu hotar Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna att de ska fälla regeringens och Vänsterpartiets budget. I Botkyrka skulle det få allvarliga och konkreta konsekvenser. Det skulle innebära att 40-60 miljoner kronor till Botkyrkas förskolor, skolor, äldreboenden och hemtjänst går förlorade. Vi skulle missa chansen att utöka vuxenutbildningen och stärka våra insatser mot ungdomsarbetslösheten. Botkyrkas lärare skulle inte få del av de löneökningar vi med regeringens stöd kunnat genomföra. Listan kan göras lång.

Den 18 december fattar Botkyrkas kommunfullmäktige beslut om en budget för Botkyrka 2015. Vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt fram ett stabilt budgetförslag, som håller oavsett läge i riksdag och regering. Men vem som helst som granskar siffrorna, ser att tillskott från statligt håll hade behövts. Om alliansens och Sverigedemokraternas maktspel leder till att regeringens och Vänsterpartiets budget faller, är det Botkyrkaborna som drabbas. Det är ett högt och cyniskt spel från högern.

Mats Einarsson,
Kommunalråd för Vänsterpartiet

Kopiera länk