artikel

Budgetdebatt 2015

Idag äger fullmäktiges stora budgetdebatt rum. Under hela dagen kommer fullmäktige att debattera Botkyrkas framtid och diskutera hur den bästa politiken som gynnar Botkyrkas invånare ser ut. Är du intresserad av att titta på fullmäktige kan du göra det genom att klicka här. Vår gruppledare, Mats Einarsson, har nu hållit sitt inledningsanförande i budgetdebatten. Det går att läsa nedan. 

 

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Den 3 december röstade moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och sverigedemokrater i oskön förening ned regeringens och Vänsterpartiets budgetförslag med röstsiffrorna 182–153. Därmed försatte man inte bara landet i en politisk kris, man berövade också medborgarna en lång rad efterlängtade och nödvändiga reformer och Sveriges kommuner försattes i ett helt nytt ekonomiskt läge med en lång rad uteblivna välfärdssatsningar. Några exempel på det som allianspartierna och SD gemensamt sa nej till:

 • 2 500 fler undersköterskor i äldreomsorgen
 • Satsning på förlossningsvården
 • Gratis läkemedel till alla barn
 • Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
 • Permanent stöd till kvinnojourerna
 • Lägre taxa i kulturskolan
 • Höjt underhållsstöd med 300 kronor per barn och månad
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar
 • Höjt bostadstillägg för pensionärer
 • Höjt tak och golv i a-kassan – 5000 kr i månaden för industriarbetare
 • Höjd socialbidragsnorm för barn
 • Renovering och upprustning av miljonprogrammets bostäder

Och detta var bara det som Vänsterpartiet förhandlade in i budgeten, till det kommer ett antal satsningar som Vänsterpartiet och regeringen redan från början var överens om.

 • Minskade grupper i förskola och skola
 • Stöd till renovering av skollokaler
 • Stöd till höjda lärarlöner
 • Förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser
 • Infrastruktur- och kollektivtrafikinvesteringar
 • Generellt tillskott till kommunerna
 • Stärkta kultursatsningar

Exakt hur stora summor som Botkyrka gått miste om är omöjligt att säga, men det handlar om åtskilliga tiotals miljoner bara i direkta statsbidrag och till det kommer de indirekta effekterna av förstärkta trygghetssystem med mera.

Den statsbudget som alliansen och SD röstade ner var den första budgeten på åtta år som faktiskt skulle minska de ekonomiska klyftorna mellan rika och fattiga och mellan kvinnor och män. Nu har den fallit och ersatts av ännu en borgerlig budget som aktivt ökar klass- och könsskillnaderna.

Den ettårsplan för 2015 som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu lägger fram innehåller en stark, men stram budget. Vi fortsätter en politik med offensiva satsningar, en politik som välkomnar alla nya Botkyrkabor och som ser utveckling och mångfald som en gemensam tillgång. Vi vill föra en politik för minskade klyftor, förstärkt demokrati, ökad social trygghet och rätt till arbete. Det är en politik för kultur och miljö och det är en politik där vi använder våra gemensamma skattepengar ansvarsfullt och inte skickar dem som aktieutdelning till riskkapitalister. Och det är en politik som drar en skarp gräns mot dem som med en nödtorftigt upputsad 30-talsretorik delar in människor i önskade och oönskade.

Det har varit mycket prat om utsträckta händer den senaste tiden och om vem som vägrat ta vems. Kommunpolitiken framhålls ofta som en pragmatisk, icke-ideologisk, över blockgränserna samverkande och förnuftsbaserad idyll, i kontrast till rikspolitikens förkättrade blockpolitik.

Men är det, för att parafrasera Mikael Wiehe, verkligen samförstånd vi vill ha, till varje tänkbart pris?

Det är naturligtvis inte fel i sig att vara överens. Men det avgörande är alltid vad vi är överens om. Vilken politik vi för. Vilken samhällsutveckling vi arbetar för. Vilket samhälle vi vill leva i. De budgetalternativ vi nu har på bordet visar att risken för ett allt förkvävande samförstånd är liten i Botkyrka. Jag ser fram emot en klargörande och uppfriskande debatt!

Ordförande,

jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för 2015.

Mats Einarsson
Fullmäktigemöte i Botkyrka
141218

Kopiera länk