artikel

Nu försvinner bussen

buss
Den 11 januari 2016 börjar M, KD, FP, C och SD:s nedskärningar i länets busstrafik att gälla. Det kommer att påverka många av oss som dagligen reser med buss.


Den 11 januari 2016 börjar M, KD, FP, C och SD:s nedskärningar i länets busstrafik att gälla. Det kommer att påverka många av oss som dagligen reser med buss.

I stora delar av länet betyder de försvunna bussarna inte bara att morgonrutiner måste tidigareläggas, utan att det faktiskt inte går att ta sig dit man ska i tid. Hur ska man hinna lämna barnen på dagis eller förskolan och ta sig till jobbet när den buss man brukar resa med försvinner?

Om bussarna går mer sällan, medför det också att fler resenärer ska rymmas i samma buss. Människor med barnvagnar, rullstolsburna och äldre missgynnas när det är trångt på bussen. Kvinnor, som generellt sett reser kollektivt i högre utsträckning än män, drabbas också särskilt.

Folk kommer att tvingas välja bort den trånga och ineffektiva kollektivtrafiken och ta bilen. Trängseln på vägarna kommer att öka, klimatutsläppen att tillta, stockholmsluften bli sämre. Nedskärningarna kommer av borgarnas besparingsbehov, vilket i sin tur beror på deras misskötsel av landstingets ekonomi och deras privatiseringsiver – och nu låter de bussresenärerna stå för notan.

Vänsterpartiet vill se en kollektivtrafik driven i landstingets egen regi. Det är mycket billigare än att driva privatiserad busstrafik. Hade Vänsterpartiet fått bestämma hade vi inte dragit in någon busstrafik. Vi hade utvidgat den.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

_________________________________________________

(Bild lånad från Michael Kazarnowicz. Fotografen ej relaterad till innehållet i inlägget)

Kopiera länk