artikel

Veckans höjdpunkt: Försäkringskassan stannar!

I tisdags fick vi det glädjande beskedet att Försäkringskassan stannar i Botkyrka kommun. En oerhört viktigt seger för kommunen som annars hade riskerat attNamninsamlingutarmas på statlig service. Under de senaste veckorna har vi bedrivit en kampanj för att få myndigheten att skrota sina flyttplaner. Bland annat samlade vi, bara på några timmar, in 275 namnunderskrifter i Hallunda centrum. Dessa har nu skickats in till Försäkringskassans generaldirektör tillsammans med följande brev:

I tisdags fick vi det glädjande beskedet att Försäkringskassan stannar i Botkyrka kommun. En oerhört viktigt seger för kommunen som annars hade riskerat attutarmas på statlig service. Under de senaste veckorna har vi bedrivit en kampanj för att få myndigheten att skrota sina flyttplaner. Bland annat samlade vi, bara på några timmar, in 275 namnunderskrifter i Hallunda centrum. Dessa har nu skickats in till Försäkringskassans generaldirektör tillsammans med följande brev:

”Tack för att ni stannar!

Med det här brevet bifogar jag 275 namnunderskrifter. Dessa signaturer tillhör människor som i dag är väldigt glada, därför att Försäkringskassan beslutat sig för att avstå från planerna på att flytta servicekontoret från Hallunda till Liljeholmen. 

Servicekontoret spelar en viktig roll för områdets invånare. När vi pratade med människor i samband med namninsamlingen om den eventuella flytten uttryckte många oro för vad det skulle innebära – för dem själva och för centrumet i hemkvarteret. Det hade varit en olycklig fortsättning på en trend där service centraliseras bort från de områden som ofta har ett stort behov av just samhällsservice.

Därför är det glädjande att ni blir kvar i kommunen. Vi önskar er framgång med det viktiga arbete som er personal gör för Botkyrkaborna!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Andersson
ordförande,
Vänsterpartiet Botkyrka”

Läs mer:

Facebook: Vi vill ha Försäkringskassan kvar i Hallunda
Södra sidan: Botkyrka kommun lyckades – Försäkringskassan lovar att stanna i Botkyrka
Mitt i Botkyrka: Försäkringskassan stannar i Botkyrka
DN: Försäkringskassan blir kvar i Botkyrka
SVT Stockholm: Myndighetsflytt stoppad – blir kvar i Hallunda

Kopiera länk