artikel

Motion i kommunfullmäktige: Sluta placera pengar i oljebolag!

Divestera. Lägg det ordet på minnet. Allt fler kommuner, företag och andra organisationer väljer att

Kerstin Amelin
Kerstin Amelin

avinvestera (=divestera) sina placeringar i fonder som ägnar sig åt fossila bränslen. Örebro och Uppsala kommun, samt Stockholms universitet, är några exempel som på senare tid har valt att divestera.

Vänsterpartiet i Botkyrka vill att Botkyrka kommun ska ansluta sig till denna växande skara och har därför lagt en motion i kommunfullmäktige (25/2) om att divestera. Vänsterpartiet har funnit att kommunens pensionspengar bland annat finns placerade i bolag som Occidental Petroleum Corporation, Petroleum Geo-Services ASA, Seadrill Ltd och AB Stena Metall Finans.

Kerstin Amelin från Botkyrka sitter i Vänsterpartiet Storstockholms miljö- och klimatutskott, och är initiativtagare till motionen.

– Botkyrka kommun har högt ställda målsättningar för sitt klimatarbete och blev utsedd till bästa klimatkommun i Stockholms län av Naturskyddsföreningen förra året. Målet är att kommunen ska bli helt fossilfri till år 2030, säger hon. 

– Det är inte mer än rätt att vi bör ligga i framkant även när det gäller hur vi investerar våra pensionspengar. Det påverkar kommunens klimatavtryck även om bolagens verksamheter är förlagda utanför kommunen, fortsätter hon.

I motionen föreslås följande åtgärder:

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ändra Botkyrka kommuns investeringspolicy så att ägande i samtliga fonder som ägnar sig åt fossila bränslen avinvesteras, till förmån för investeringar som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle.

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via SKL verka för att pensionsförsäkringen KPA ska avinvestera sina placeringar i fossila bolag.

Motionen förväntas ha goda möjligheter att bifallas av kommunfullmäktige senare i år. Motionstexten i sin helhet.

Kontakt:

Kerstin Amelin
Telefon: 076-80 51 113
E-post: [email protected]

Kopiera länk