artikel

Äntligen Vård- och omsorgscollege i Botkyrka!

Idag hölls en fin ceremoni på Tullinge gymnasium för att fira att omvårdnadsprogrammet nu blir en certifierad del av Vård- och omsorgscollege. Det är ett resultat av en motion som Vänsterpartiet lade för fyra år sedan.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan omvårdnadsutbildningar, arbetsgivare och fackliga organisationer, som syftar till att höja kvaliteten på utbildningarna och därigenom omvårdnadsyrkenas status. Bra för eleverna, bra för välfärden.

Såhär skrev vi i motionen Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka

”Vänsterpartiets mål att vi i framtiden ska ha en solidariskt finansierad och jämlik vård och omsorg, av absolut högsta kvalitet. Det är inte minst en jämställdhetsfråga. Idag sker det mesta av äldreomsorgen av anhöriga kvinnor och även i den professionella vård- och omsorgssektorn är det framförallt kvinnor som arbetar. Satsningar på bättre yrkesutbildning och möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling inom de här sektorerna, är därför viktiga jämställdhetssatsningar.” Här kan du läsa hela motionen.

14183921_10153862346263994_3934760603281571858_n (1)
Omvårdnadsutbildningen på Tullinge gymnasium är nu ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Bild: Tuva Lund.
Kopiera länk