artikel

Det går att göra heltid till norm utan att tumma på arbetsvillkoren

Botkyrka kommun är bland de bästa i landet på att göra heltid till norm för kommunens personal, skrev tidningen Dagens ETC i förra veckan. I gårdagens nummer av samma tidning skriver Mats Einarsson, kommunalråd för Vänsterpartiet i Botkyrka, att införandet av denna reform kan och bör genomföras utan försämrade arbetsvillkor:

”Delade turer – alltså långa arbetsdagar med flera timmars obetald tid mitt i passet – sägs ofta vara oundvikligt när man ska införa rätt till heltid. ’För att få schemaläggningen att gå ihop’, brukar det heta. Det är struntprat. Och dessutom korkat struntprat, om man är det minsta bekymrad över den existerande och växande personalbristen inom vård- och omsorgssektorn.

Det är hög tid att politiker och andra beslutsfattare ser verkligheten i vitögat och inser att det inte går att locka människor till de viktiga välfärdsyrkena genom att erbjuda usla arbetsvillkor. Det är dags att kasta de delade turerna på historiens skräphög.

Botkyrkamodellen för att få till stånd heltid som norm ser annorlunda ut än i många andra kommuner. Vi har tagit ett helhetsgrepp, för att undvika att hamna i de fallgropar som många andra kommuner riggat åt sig. Vi inför inte delade turer och vi har bestämt oss för att de otrygga visstidsanställningarna inte ska få öka. ’Kommunen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras’ har vi slagit fast i kommunens mål- och budgetdokument.”

Läs hela texten.

Kopiera länk