artikel

Budget 2017: Rätt till heltid för anställda i Botkyrkas hemtjänst

Mer omsorgstid

Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka har beslutat sig för att satsa 11 miljoner kronor på att ge anställda i hemtjänsten rätt till heltid. Detta kommer också att leda till mer omsorgstid för brukarna. Satsningen möjliggörs genom de tio välfärdsmiljarder som Vänsterpartiet och regeringen kommit överens om att dela ut till kommunerna. Drygt 69 miljoner kronor tillfaller Botkyrka i syfte att stärka välfärden i kommunen.

Satsningen är ett resultat av den genomlysning av hemtjänsten i Botkyrka som gjorde i våras. Där framkom att hög kontinuitet, att personalen har tid till varje brukare och att brukarna har möjlighet att påverka sin egen omsorg är avgörande för hur kvalitén i hemtjänsten upplevs.

Fler satsningar presenteras inom kort.

Media: Södra Sidan, Sveriges radio.

 

Kopiera länk