artikel

Marit Strand Pettersen: ”11 miljoner satsas på hemtjänsten”

Ordförande, ledamöter, åhörare och webbtittaremarit_kropp2

Ordförande, ledamöter, åhörare och webbtittare

Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till ”Mål och Budget 2017”,

Likt många andra politikområden i en kommun som växer, är det en offensiv budget som gäller även för kommunens verksamhet inom vård- och omsorg. Två nya gruppbostäder ska öppnas, och stora satsningar på vård- och omsorgsboenden framöver gör att vi kan bygga ikapp delar av det stora behov av platser inom kommunen som finns idag.

I den här budgeten gör den rödgröna kommunmajoriteten en stor satsning på hemtjänsten. 11 nya miljoner går till rätt till heltid för kommunens hemtjänstpersonal. Det innebär bättre villkor för personalen. Men det innebär också mer omsorgstid för brukarna. Det är helt centralt för att stärka välfärden i Botkyrka, och hade nog inte varit möjligt utan de välfärdsmiljoner som Vänsterpartiet framgångsrikt förhandlade fram med regeringen på nationell nivå.

Vänsterpartiet välkomnar alla de satsningar som redovisas i vårt gemensamma rödgröna budgetförslag. Men vi kommer givetvis att fortsätta arbeta för att vässa politiken ytterligare. Enligt nya siffror som vi har begärt ut har vi exempelvis kunnat se att det fortfarande är en stor andel av personalen inom vård- och omsorg som har en tidsbegränsad anställning. Vi vill erbjuda många fler en fast anställning. Mer trygghet för personalen är nyckeln till att kunna förbättra välfärden även i framtiden.

Också på sikt står vård och omsorgsnämnden inför stora investeringar. Detta för att säkerställa det ökade behov av boendelösningar i synnerhet för vår ökande äldre befolkning. Med dessa investeringar blir resultatet besparingar som i sin tur, till stora delar, beräknas täcka upp satsningarna, då behovet av att upphandla dyra externa boende minskar i takt med att kommunen själv kan tillhandahålla platser i egen regi.

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopiera länk