artikel

Marit Strand Pettersen: ”Klimatneutral kommunal organisation senast 2020”

Ordförande, ledamöter, webbtittare och åhörare.marit_kropp2

Ordförande, ledamöter, webbtittare och åhörare.

Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2017.

Botkyrka kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. Byggandet av nya bostäder är igång i många delar av kommunen. Detta välkomnar Vänsterpartiet med öppna armar. Botkyrka växer och kommunen passerade nyligen 90 000 invånare. Behovet av bostäder är stort både i Botkyrka och i resten av Sverige. Och med en växande befolkning ökar också behovet av samhällsservice.

Tekniska nämnden får nu i uppdrag att skapa förutsättningar för Utbildningsförvaltningen att arbeta med lokaleffektivisering. Det är av största vikt att ha en effektiv lokalförsörjningsprocess. Vi behöver säkerställa kommunens behov av idrottshallar och andra kommunala verksamheter så som bibliotek, förskolor och ungdomsgårdar för att nämna några. Nya skolor och äldreboenden behöver byggas, samtidigt som befintliga behöver rustas upp. Vi behöver bygga flexibla byggnader som på sikt kan ändras om för att möjliggöra för ändrade behov i framtiden samtidigt som de uppfyller kraven båda på kostnadseffektivitet och miljö. För ett viktigt perspektiv är att fortsätta att ha höga miljö- och klimatmål. Botkyrkas mål är att ha en klimatneutral kommunal organisation senast 2020 och då behöver vi fortsätta att ta nödvändiga steg nu.

En av nämndens uppgifter är att fortsätta förhandla med Försvarsmakten så att vi kan få igång Tullinge vattenverk igen. Att ha hög standard på vattenförsörjningen är av stor vikt för tekniska nämnden. Och att säkerställa vattenförsörjningen är också prioriterad, i synnerhet VA-utbyggnaden i Grödinge som är ett av de största projekten. I Alby och Fittja står vi även inför stora satsningar på dagvattenhantering.

Det har väl inte undgått någon att tekniska nämnden har haft stora utmaningar de senaste åren. Detta har vi nu tagit itu med och vi har nu en stabil och mycket kompetent tjänstemannastab som kan lägga all fokus på att genomföra nämndens mål de närmsta åren. Jag har det största förtroende för vår nya förvaltningschef som har lett detta arbete den senaste tiden på ett mycket fördömligt sätt.

Som ni hör har vi en hel del utmaningar att ta itu med det närmsta året och vi behöver fortsätta prioritera men även investera för att Botkyrka ska fortsätta vara Långt ifrån lagom.

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopiera länk