artikel

Mats Einarsson: ”Vi bygger demokrati och civilisation”

Ordförande, fullmäktiges ledamöter!mats_porträtt4

Ordförande, fullmäktiges ledamöter!

För ett par veckor sedan valde en minoritet av de amerikanska väljarna en rasistisk, sexistisk, oförskämd, oberäknelig och kunskapsfientlig kandidat till president för världens starkaste militärmakt, USA. Ungern är sedan flera år på väg in i det reaktionära mörkret. I Frankrike, Österrike, Tyskland och andra länder stärks högernationalismen. På mötet med European Coalition of Cities Against Racism, där Jimmy Baker och jag deltog i förra veckan, varnade ECCAR:s president, Benedetto Zacchiroli, för att Europa är på väg in i en ny medeltid.

Varför tar jag upp det här i Botkyrkas budgetdebatt? Därför att jag är övertygad om att det vi gör här i dag och varje dag i den kommunala verksamheten, är helt avgörande i kampen mot demokratins och anständighetens fiender.

Det som vi kallar den gemensamma välfärden – förskolor och skolor, bibliotek, äldreboenden och hemtjänst, social omsorg, bostäder, vägar och parker, vatten och avlopp, kultur och idrott ­– är det som håller ihop samhället, det som håller oss samman.

Men när människor upplever att välfärden vittrar sönder, när klyftorna mellan överklass och vanligt folk ökar, orättvisorna tilltar och de demokratiska kanalerna slammar igen, när tilliten till varandra och samhället eroderar, det är då det skapas utrymme för krafter som inte vill oss väl och som vill att vi ska hata varandra.

Därför är varje förskoleklass, varje studiecirkel, varje SFI-lektion, varje hemtjänsttimme, varje snöröjd cykelbana ett bålverk till skydd för demokrati och civilisation.

Det är om det Mål och budget för 2017 i grund och botten handlar.

Vi möter inte rasism genom acceptera rasisternas världsbild, inte genom att gå dem till mötes – ens en millimeter –, inte genom att genomföra deras program, utan genom att bygga ett väl fungerande samhälle, en väl fungerande gemensam välfärd, en välfärd där resurser fördelas efter behov, inte efter förväntad avkastning på satsat kapital.

I den statsbudget som regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om finns 10 nya miljarder till välfärden. För Botkyrka innebär det nästan 70 miljoner. De pengarna omvandlar vi nu till angelägna satsningar på skolan och lärarna, hemtjänsten, det sociala arbetet och kulturen.

Vi bygger demokrati och civilisation.

Ordförande,

jag yrkar bifall till kommunstyrelsens och den rödgröna majoritetens förslag.

Kopiera länk