artikel

Pia Carlson: Högern vill alltid skära i kulturen

Ledamöter, åhörare,

Först vill jag yrka bifall till majoritetens förslag till Mål och budget för 2017.

Pia Carlsson (V)
Pia Carlsson (V)

Jag skulle vilja hålla ett principiellt inlägg om kommunens arbete på kulturområdet, med anledning av de årligen återkommande nedskärningsförslagen från borgerligt håll. Liberalerna skär ner sex miljoner kronor, KD minskar ramen med 2,5, Moderaterna med 13. Centern och Moderaterna vill privatupphandla bibliotek och Moderaterna är, i sammanfattning, motståndare till det mesta inom kulturen.

De förslag som redovisas i högerpartiernas budgetdokument går på tvärs med många av de saker som är extra bra med Botkyrka. Medan de borgerliga partierna gärna begränsar kulturens område till ett minimum, ser Vänsterpartiet kulturen som avgörande för att uppnå kommunens mål om ökad delaktighet, medskapande och stärkt gemenskap. Och detta är mer än bara vackra ord. Det är kulturens närvaro som gör att människor upplever att det faktiskt händer något på platsen där vi bor. Att det område där vi lever våra liv är något mer än en boplats där man enbart sköter sina vardagliga bestyr. Det rika kulturlivet är därmed också en källa till stolthet.

Och den typen av självförtroende är ju faktiskt inte så tokigt i en tid när bilden av förorten knappast speglar oss som lever och verkar här på ett särskilt rättvisande sätt.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att stödja kommunens ambitiösa arbete med att bevara och utveckla kulturutbudet i Botkyrka.

Kopiera länk