artikel

Mats Einarsson i replik om hedersrelaterat våld

Faksimil från Södra Sidan 2016-12-09
Faksimil från Södra Sidan 2016-12-09

I det senaste numret av tidningen Södra Sidan skriver vårt kommunalråd Mats Einarsson om hedersrelaterat våld i en replik till Robert Stenqvist (SD):

Robert Stenqvist (SD) påstår i sin insändare att Botkyrka inte tar problemet med hedersrelaterat förtryck på allvar och att frågan är ”känslig”. Det är en felaktig beskrivning. Botkyrka är en av de kommuner som kan och gör mest.

Botkyrka har sedan många år en politiskt antagen strategi samt policy och riktlinjer mot hedersrelaterat våld och förtryck och kommunen har en särskild samordnare för dessa frågor. Arbetet utvecklades i ett projekt 2011-2014 och är nu en del av ordinarie verksamhet. Under projektet utbildades ca 1500 medarbetare på olika förvaltningar. Utbildningar genomförs sedan dess löpande, bl.a. för nyanställda. En spetskompetensgrupp med bl.a. socialsekreterare, lärare och skolsköterska har inrättats.

Botkyrka har vidare ett långsiktigt, förebyggande arbete tillsammans med föreningar och religiösa samfund och i form av föräldrautbildningar. Hedersproblematiken ingår i den våldsförebyggande verksamheten, där Mentors in Violence Prevention är en viktig del på några av våra grundskolor. Vi har stött kvinno- och tjejjourens arbete med metodmaterialet Lås upp och kommunen har ett avtal med Origo, Stockholms läns resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. För att bara nämna några av kommunens insatser.

Botkyrkas interkulturella förhållningssätt grundas i de mänskliga rättigheterna. I detta finns inget utrymme för att tolerera hedersrelaterat förtryck. Frågan är på inget sätt ”känslig”. Däremot är den, om vi bortser från det som är direkt brottsligt, komplex och den kräver kunskap. Det handlar om patriarkala och feodala strukturer med djupa rötter. Här finns mycket kvar att göra, men det behöver inte SD tala om för oss.

SD har inget genuint intresse av att bekämpa hederskulturen. De försöker bara utnyttja ett mycket reellt problem för att svartmåla invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Cynismen blir uppenbar när Stenqvist skriver att ”många av de som i dag utsätts för hedersförtryck skulle inte ens befinna sig i Sverige om SD:s politik hade gällt”. På vilket sätt hade de utsatta hjälpts av det?

Mats Einarsson (V)
Ordförande för socialnämnden

Kopiera länk