artikel

Sverige borde ha stoppat kampanjmakare från AKP

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Botkyrkas styrelse, 2017-03-13.

Det turkiska partiet AKP kampanjar just nu i stora delar av Europa för att samla stöd bland den turkiska diasporan inför en folkomröstning om en grundlagsförändring i landet. Förändringen syftar till att stärka president Recep Tayyip Erdoğans makt i ett land som redan idag visar på mycket stora demokratiska brister. På senare tid har bland annat många företrädare för vänsterpartiet HDP fängslats i syfte att kväva organiseringen för kurdernas rättigheter i landet. Det finns en risk att Erdoğan, i och med en eventuell grundlagsförändring, i praktiken blir enväldig.

Igår söndag hölls ett möte på Fittjaskolan med AKP:s internationelle sekreterare Mehmet Mehdi Eker, en nyhet som nådde oss vid 17-tiden medan mötet pågick.

Vänsterpartiet Botkyrka är i första hand starkt kritiska till att AKP:s företrädare släpps in i landet för att kampanja, och menar att Sverige i likhet med Nederländerna och Tyskland borde ha försökt hindra dessa besök. Väl insläppta i Sverige menar vi att Fittjaskolan, liksom andra kommunala lokaler, är högst olämpliga platser för utländska partiers kampanjande för diktatur.

Vänsterpartiet Botkyrka vill uttrycka vår solidaritet med de fängslade HDP-politikerna i Turkiet och fördömer AKP:s försök att krossa den demokratiska oppositionen. Vidare krävs krafttag från Sveriges regering och EU i syfte att motverka Turkiets väg mot diktatur.

Kopiera länk