artikel

Marit Strand Pettersen: ”Sverige är sämst i klassen”

Nyligen publicerades en viktig artikel om behandling av hepatit C i Dagens medicin. Författare är Vänsterpartiet Botkyrkas egen Marit Strand Pettersen tillsammans med riksdagsledamoten Karin Rågsjö. Hepatit C är en sjukdom som främst drabbar personer med injektionsmissbruk, en stigmatiserad grupp som inte prioriteras inom hälso- och sjukvården, menar artikelförfattarna.

Såhär skriver dem:

”Idag finns ny mycket effektiv och nästintill biverkningsfri medicin mot hepatit C. Inga flera injektioner, bara tabletter. Behandlingstiden är nedkortad till 8–12 veckor. Utläkningen ligger med den nya medicinen på 95–99 procent.

Marit Strand Pettersen (V)

Men den nya behandlingen är inte tillgänglig för alla som behöver den. I dagsläget erbjuds den endast patienter med påvisade leverskador. Det tar cirka 20–30 år från det att man blir smittad till att leverskador uppstår. Som det ser ut i dag väntar man på att patienten blir sjuk innan man behandlar, i stället för att agera förebyggande.

Kostnaden för den nya medicinen har sjunkit radikalt och ligger nu på samma nivå som den gamla Interferonbehandlingen, det vill säga cirka 100 000 kronor. Men den är så mycket mer effektiv, även ekonomiskt sett, med tanke på att nästan samtliga som medicineras blir fria från infektion.

Men trots att det i dag alltså finns mycket effektiv medicin med få biverkningar som dessutom är förhållandevis billig erbjuds den inte till alla som behöver den. Långt ifrån. Faktum är att Sverige är sämst i klassen när det kommer till behandling av hepatit C.”

Läs hela artikeln här!

Kopiera länk