artikel

Vänsterpartiet Botkyrka firade 100 år

Igår var det på dagen 100 år sedan vår partiförening bildades i Tumba. Den 16 september 1917 öppnade Erik Skarman det konstituerande mötet. Jubileet firandes med middag, musik och panelsamtal i Folkets hus i Segersjö. Ett särskilt tack till närvarande gäster från Hyresgästföreningen, Socialdemokraterna, Byggnadsföreningen Heijmdal och Vänsterpartiet Storstockholm som alla framförde en hälsning till firandet. På distans hälsade även ABF Botkyrka-Salem och det danska vänsterpartiet Enhedslisten från Botkyrkas vänort Bröndby.

Firandet inleddes med att deltagarna hälsades välkomna av Vänsterpartiet Botkyrkas ordförande Fredrik Andersson. Såhär lät det:

”Jag vill hälsa er välkomna till Vänsterpartiet Botkyrkas 100-årsfirande. Idag är det på dagen hundra år sedan vår förening bildades här i Tumba. Om föreningens första decennium vet vi faktiskt ovanligt mycket. Inte minst genom den protokollsbok som finns bevarad och som vi nu kommer att ge ut i läsvänligt skick.

Firandet avslutades med en gruppbild. Fanan är ungdomsklubbens som bildades före partiet, redan år 1907.

I föreningens arbete genom historien så finns saker som känns igen även från vårt partiarbete idag. Men det finns också inslag som säkert skulle kännas främmande för många. Det var en av nödvändighet fordrande partikultur som präglade arbetarrörelsens tidiga år. Ekonomin var ett ständigt bekymmer och medlemmarnas förmåga att själva bidra med tid och pengar var viktig. Samtidigt förväntades man som medlem prenumerera på partiets tidning och betala sin fackföreningsavgift. Den som till äventyrs slarvade med sina inbetalningar, eller i allmänhet inte visade tillräckligt intresse för föreningen, riskerade uteslutning av kommande partimöte. Allt i en kontext där det var ekonomisk knapert för många.

Ändå var det en tid där framåtandan var stor. Med små medel lyckas man bygga upp en egen infrastruktur för politisk och kulturell verksamhet, inte minst genom de Folkets hus man själva var med och byggde. Den bildningsverksamhet som nu erbjöds arbetarklassen – i kombination med att arbetarpartierna blev ett verktyg för politisk förändring – var avgörande för tron på att ett annat samhälle var möjligt. Det bestående är inte av naturen givet. Samhället är skapat av mänsklig hand och kan därför förändras av just oss. Det har sedan dess varit en grundläggande insikt.

I det kortare perspektivet är vi en förening som har växt sig starkare. I Botkyrka är vi ganska exakt dubbelt så många medlemmar idag jämfört med 2010. I mer än ett decennium nu har vi, fullt ut, suttit med i den styrande majoriteten i kommunen.

Nu går vi snart in i ett valår och vi gör det med insikten om att Sveriges ekonomi som helhet är starkare än någonsin men att det är långt ifrån alla som får ta del av det. Vårt budskap kommer att vara: Vi kräver en ekonomi som fungerar för alla – inte bara några få! Samhället går att förändra. Det lär vi oss genom att studera våra föregångare. Men det kräver också att man vågar ta kampen mot starka kapitalintressen. Och det tycker jag att vi ska fortsätta göra så att våra efterträdare, om ytterligare 100 år, kan känna att makten ligger i deras gemensamma händer.

Idag firar vi partiföreningens pionjärer och blickar framåt mot kommande segrar. Välkomna!”

Kopiera länk