artikel

Vänsterpartiet säger nej till privatisering av hemtjänst

På fredagens möte i kommunstyrelsen presenterade den nya S-ledda högermajoriteten i Botkyrka ett hastigt framskrivet ärende om fler privata inslag i kommunens hemtjänst.

I ett första steg vill man tillsätta en arbetsgrupp för att utreda hur detta ska gå till. Vänsterpartiet yrkade på avslag och argumenterade för att majoriteten har en skev bild av vad verklig valfrihet egentligen betyder.

Kerstin Amelin (V)

”Det finns många sätt att öka valmöjligheterna för våra hemtjänstbrukare och vi behöver ständigt arbeta med att utveckla och förbättra verksamheten, till gagn för både medborgare och medarbetare. Att öppna hemtjänstmarknaden för privata aktörer minskar våra möjligheter att göra just detta, eftersom det innebär en uppenbar risk att våra gemensamma skattemedel hamnar i fickorna på riskkapitalister i stället för inom den verksamhet vi säger oss vilja stärka”, skrev Kerstin Amelin, tjänstgörande ersättare för V i kommunstyrelsen, i sitt avslagsyrkande.

Ett omfattande arbete för att öka valfriheten och självbestämmandet inom äldreomsorgen har redan genomförts av förvaltningen och resultat har börjat synas i nöjdheten bland brukarna. Det har bland annat handlat om mer omsorgstid och ökade möjligheter att välja innehåll i sin omsorg.

”Den enda nya slutsats [som den nya arbetsgruppen] kan förväntas landa i finns redan stipulerad i själva uppdraget: att öppna hemtjänstmarknaden för privata aktörer. Arbetsgruppens syfte är således inte bättre service för våra medborgare, utan helt enkelt att öppna för privata aktörer som vill etablera verksamhet i kommunen”, står det i Vänsterpartiets yrkande.

Läs mer:
BotkyrkaDirekt: Nya styret öppnar för privat hemtjänst
Mitt i Botkyrka: Botkyrka kommun på väg mot privat hemtjänst

Kopiera länk