artikel

Uttalande angående mötesplatserna för unga vuxna

Vänsterpartiet Botkyrka antog på vårt medlemsmöte de 14 november följande uttalande med anledning av att den nya S-ledda högermajoriteten planerar att lägga ner mötesplatserna för unga vuxna i kommunen:

Vänsterpartiet anser:

att det är olyckligt att verksamheterna för unga vuxna avvecklas utan en ordentlig konsekvensbeskrivning och utan dialog med verksamheterna och berörda nämnder;

att det är bra att arbetet med ungdomar 16–19 år förstärks;

att det är bra att det våldsförebyggande arbetet förstärks;

att ytterligare åtgärder för att uppnå de resultat som verksamheterna syftade till krävs;

att den kompetens som finns i den hittillsvarande verksamheten måste tas till vara.

Vänsterpartiet kommer att följa frågan i de berörda nämnderna och ta upp den i vårt yrkande om Mål och budget för 2019.

Kopiera länk