artikel

Vänsterpartiet utmanar Moderaterna och Tullingepartiet

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde på tisdag kommer Vänsterpartiet att utmana Moderaterna om posten som andre vice ordförande i socialnämnden och Tullingepartiet om andre vice ordförandeskapet i samhällsbyggnadsnämnden. Tillvägagångsättet är ovanligt men nödvändigt med tanke det nya politiska läget i kommunen, anser Vänsterpartiet.

Sedan valet den 9 september styrs Botkyrka kommun av en S-ledd högermajoritet bestående av S, MP, KD, C och L som på sedvanligt vis delat upp nämndernas ordförande- och vice ordförandeposter mellan sig.

Mats Einarsson och Kerstin Amelin.

Praxis har hittills varit att posterna som andre vice ordförande däremot går till oppositionspartierna och att majoriteten i fullmäktige inte lägger sig i hur dessa skall fördelas. I och med bildandet av den nya majoriteten i Botkyrka har det politiska landskapet dock ändrats. Vi har nu en delad opposition; en högeropposition bestående av Moderaterna, Tullingepartiet och Sverigedemokraterna och en vänsteropposition bestående av Vänsterpartiet.

Moderaterna och Tullingepartiet har genom en valteknisk samverkan ambitionen att bli valda till samtliga andre viceposter. Vänsterpartiet anser dock att det är rimligt att även vänsteroppositionen är representerade i ett par av nämndernas presidier. Därför har vi nominerat Mats Einarsson (V) till posten som andre vice ordförande i socialnämnden där Yngve RK Jönsson (M) är föreslagen. Vi nominerar även Kerstin Amelin (V) till posten som andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden där hon alltså kommer att ställas mot Christian Wagner (TUP) i en omröstning.

Därmed blir valet av andre vice ordförande i dessa nämnder en angelägenhet för hela fullmäktige, inte bara formellt utan också reellt.

Kopiera länk