artikel

Hampus Byström: ”Klimatarbetet måste genomsyra alla våra verksamheter”

Under dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige talade Hampus Byström (V) om miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete. Läs hans anförande här.

Ordförande, ledamöter, åhörare,

2018 blev året då många av oss här i Sverige insåg att klimatet på jorden faktiskt håller på att förändras, och att det faktiskt kommer att påverka även oss som lever här och nu. De flesta av oss inser förhoppningsvis att vi helt enkelt inte har råd att INTE vidta de åtgärder som krävs för att rädda vår planet från både klimatförändringar och miljöförstöring.

Hampus Byström (V)

Kommunens miljö- och klimatarbete måste genomsyra alla våra verksamheter. Det är flera förvaltningar som delar på huvudansvaret, men nyckelrollen ligger hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Att i dagsläget underfinansiera just detta område vore mycket olyckligt. Nämnden har äskat medel för att kunna tillgodose nya lagkrav inom tillsynsverksamheten, och för det kraftigt ökade antalet masshanteringsärenden som följer av flera stora infrastrukturprojekt i länet. Botkyrka har till exempel tagit på sig en stor del av ansvaret för att hantera sprängstensmassor från bygget av Förbifarten – ett projekt som kommer att leda till ökade utsläpp från biltrafik i stället för klimatsmart kollektivtrafikresande. Vi måste försäkra oss om att denna masshantering inte skapar giftläckage till mark och vatten i vår kommun. Vänsterpartiets budget föreslår därför en höjning av nämndens ram med åtta hundra tusen kronor.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar tydligare än någonsin att vi måste göra mycket, mycket mer för att minska våra utsläpp av växthusgaser för att undvika en global uppvärmning som skulle hota vår egen existens. Ansvaret ligger på oss alla, både nationellt och lokalt, och det är dags att kommunen inom ramen för den övergripande klimatstrategin tar fram en särskild strategi för att se över vår energiförsörjning – både vår konsumtion och vår produktion. Vi föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden får detta uppdrag.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut angående mål och budget för 2019.

Hampus Byström
Ersättare i kommunfullmäktige

Kopiera länk