artikel

Pia Carlsson: ”V satsar på den öppna fritidsverksamheten”

Pia Carlsson (V) talade om kultur- och fritidsnämnden under budgetdebatten i kommunfullmäktige.

Ordförande, ledamöter, åhörare,

Botkyrkas ställning som en kulturkommun av rang är något som vi är mycket stolta över. Kommunens många bibliotek, konsthallen och det rika föreningslivet är viktiga pusselbitar för att bygga ett demokratiskt samhälle. Alla har rätt till en meningsfull fritid och kommunen har spelat, och spelar, en viktig roll för att det inte ska vara enbart några få förunnat att besöka kulturella evenemang eller att ha ett roligt och utvecklande fritidsintresse.

Pia Carlsson (V)

Jag kan inte påstå att majoritetens förslag till budget är något totalt brott mot den här inriktningen. Men jag skulle vilja hävda att fritidsutbudet naggas i kanten genom nedläggningen av den kommunala teknikskolan, Komtek. Verksamheten är en viktig del av Kulturskolan och efter dialog med personal och föräldrar har vi i Vänsterpartiet kommit fram till att en återstart av verksamheten under 2019 är önskvärd. Vi föreslår att kultur- och fritidsnämndens ges i uppdrag att utreda hur lokalfrågan ska lösas och vi ser det som en möjlighet att verksamheten flyttas till någon av de norra kommundelarna.

Den kanske största skillnaden mellan Vänsterpartiet och majoriteten på kultur- och fritidsområdet är annars att vi finansierar den satsning på kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten som i majoritetens förslag bara nämns i ord. Vi lägger fem miljoner kronor på för att förbättra personalsituationen och för att utöka öppettiderna under sommaren och andra lov. Detta är en mycket angelägen satsning som kommer att göra märkbar skillnad för personalen och för de många ungdomar som deltar i den här verksamheten.

Slutligen vill jag även nämna att Vänsterpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningarna som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen. Detta förslag nämns i majoritetens budgethandlingar men föreslås inte bland uppdragen till nämnderna. Vi föreslår att ett sådant uppdrag ges.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till mål och budget.

Pia Carlsson (V)
ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Kopiera länk