artikel

Vår kritik mot S-nedskärningar består

Vänsterpartiet har kritiserat den nedskärningsbudget som den nya majoriteten lagt fram och visat hur vi istället kan ta ansvar för kommunens ekonomi på kort och lång sikt och slå vakt om vår välfärd.

Socialdemokraterna svarar ”Man kan inte som V förespråkar höja skatten hela tiden och inte titta på hur vi effektivast använder pengarna”. Det är ett ovärdigt exempel på ohederlig debatteknik: argumentera mot något som motståndaren inte står för.

Mats Einarsson och Kerstin Amelin (V)

Vänsterpartiet vill naturligtvis inte höja kommunalskatten ”hela tiden”. Tvärtom, vi vill i det längsta undvika skattehöjningar som känns mest för dem med de minsta marginalerna. Bättre vore att höja den statliga skatten på höga inkomster och öka statsbidragen. Men den vägen förefaller stängd idag. Vi har föreslagit en begränsad och noga övervägd skattehöjning med 29 öre. Inte heller är vi mot effektiviseringar. Tvärtom – vi kritiserar majoriteten för att stora delar av det man kallar effektiviseringar inte är det, utan rena nedskärningar – som dessutom riskerar att leda till ökade kostnader på sikt.

Vad gäller KomTek är det nonsens att man kan få en lika bra verksamhet för en bråkdel av kostnaden genom att ställa en 3D-skrivare i en ABF-lokal. Och att få har använt barnomsorg nattetid beror ju inte på att inte behovet finns, utan på att det är extremt svårt att få tillgång till den. Man måste dels ha en fast anställning, dels först försöka byta arbetstider eller jobb.

Under tolv år var V, S och MP i Botkyrka överens om att slå vakt om den gemensamma välfärden och till varje pris undvika privatiseringar och nedskärningar. Nu har S och MP tillsammans med sina nyfunna borgerliga vänner öppnat för bådadera. Det är djupt beklagligt.

Mats Einarsson, gruppledare (V)
Kerstin Amelin, vice gruppledare (V)

Kopiera länk