artikel

V vill ha strategi för hållbart byggande

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde ikväll så lämnar Vänsterpartiet Botkyrka in en motion om att kommunen borde anta en strategi för hållbart byggande. V vill sänka de stora utsläpp av växthusgaser som kommer från bygg- och anläggningssektorn. Målet är att nettoutsläppen ska vara noll.

Vänsterpartiet framhåller i motionen att byggsektorn släpper ut hela 11 miljoner ton växthusgaser på nationell nivå, vilket motsvarar en femtedel av alla utsläpp som sker i Sverige årligen. Importen av byggnadsmaterial står för ytterligare 9 miljoner ton. En stor del av problemet är vilka materialval som görs, där betong och stål är betydligt sämre för klimatet än träbyggnation.

Kerstin Amelin (V)

– Genom att använda trä som byggnadsmaterial i betydligt större utsträckning så kan samhället sänka sina utsläpp kraftigt. Eftersom trä binder kol så kommer det som byggs att lagra kolet under hela byggnadernas livslängd, istället för att det släpps ut i atmosfären, säger Kerstin Amelin (V), förslagsställare och ledamot i fullmäktige.

Om Botkyrka ska klara av sin målsättning om att bli en klimatneutral kommun senast år 2045, samtidigt som kommunen växer kraftigt, så är det helt centralt att kraftigt reducera byggandets utsläpp. Även när byggnader ska renoveras måste detta perspektiv finnas med.

– Sverige har utmärkta förutsättningar att producera trävaror av hög kvalitet. Det borde användas för att skapa trevliga miljöer och bidra till att vi uppnår våra klimatmål, säger Kerstin Amelin.

Du kan läsa hela Vänsterpartiets motion genom att klicka här.

Kopiera länk