artikel

Vänsterpartiet vill se minskat flygande

När ett förslag om ny resepolicy skulle behandlas i kommunstyrelsen föreslog Vänsterpartiet hårdare skrivningar för att få ner antalet flygresor som görs av Botkyrka kommuns personal och förtroendevalda. Förslaget röstades dock ner av majoriteten bestående av MP, S, L, KD och C.

Här kan du läsa Vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen:

”Vår kunskap om flygets klimatpåverkan har ökat mycket de senaste åren, vilket också syns i det nya förslaget till resepolicy för Botkyrka kommun. Gränsen för vad som betraktas som ett acceptabelt avstånd att ta flyget har flyttats ungefär 9 mil, från Sundsvall till Kramfors.

Mats Einarsson och Kerstin Amelin är Vänsterpartiets representanter i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet anser att detta är en alltför låg ambitionsnivå. Enligt Naturvårdsverket uppskattas den totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor till cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen (inklusive höghöjdseffekten). Det är lika mycket utsläpp som för hela personbilstrafiken i Sverige, och utsläppen fortsätter att öka. Det är dags att vi gör ett allvarligt försök att bryta trenden genom att utforma en resepolicy som endast tillåter flygresor i undantagsfall och med kommundirektörens godkännande. Det är också viktigt att flyget betalar för sin klimatpåverkan, och därför föreslår vi att en summa motsvarande skillnaden mellan flyg och landtransport avsätts till en klimatomställningsfond i de sällsynta fall då vi ändå väljer flyg.

Jag yrkar att texten ’Välj tåg före flyg på resor i Sverige upp till och med Kramfors’ ändras till ’Välj land- eller vattenburen kollektivtrafik före flyg. Flygresor måste godkännas av kommundirektören. För att resor med flyg inte skall ske av ekonomiska skäl (lägre pris och mindre förlorad arbetstid) skall en summa motsvarande skillnaden mellan flygresa och bästa land- eller vattenburna alternativ avsätts till en kommunal klimatomställningsfond.'”

Kopiera länk