artikel

Minnesmärke över Spanienkommitté invigd

I förra veckan invigdes minnestavlan över SHfS – Svenska hjälpkommittén för Spanien – som satts upp på Västmannagatan 1 i Stockholm på initiativ av Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. På plats fanns Folke Olsson, mångårig medlem i Vänsterpartiet Botkyrka tillika tidigare sekreterare för Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening (SSK).

Folke Olsson och Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facken vid minnestavlan. Foto: Kerstin Ekström.

Bakgrunden till placeringen av minnesmärket är att Typografförbundet, som nu ingår i GS-facken, förvärvade byggnaden på 1920-talet och upplät lokaler åt Spanienhjälpen när inbördeskriget bröt ut 1936.

Ett 60-tal personer slöt upp vid invigningen som innehöll sång och musik. Folke Olsson höll ett kort tal. Det gjorde även Per-Olof Sjöö, ordförande för GS-facken som fortfarande äger den vackra byggnaden:

– Här var högkvarteret för insamling av mat, förnödenheter, ambulanser, fältsjukhus, man inrättade barnhem, man byggde upp ett faddersystem till stöd för spanska folket. Och sist men inte minst bedrevs det ett intensivt opinionsarbete i Sverige för fred, frihet och demokrati i Spanien, sa Per-Olof Sjöö, enligt ett referat från Aktuellt i politiken.

Folke Olsson höll ett kort tal. Med fanan skymtar Carina Paulsson, LO-distriktet. Foto: Kerstin Ekström.

– Den tidens västdemokratier svek Spanien och som Per-Olof Sjöö just konstaterade – vi har facit – historiens bittra och bistra läxa är uppenbar! Idag ser vi hur fascismen i gamla och nya skepnader åter breder ut sig – och det sker även i vårt land – det politiska motståndet är inte entydigt, det huttlas och dagtingas om demokratins värden. Återigen är det dags – att i ord och handling visa på vilken sida man står! sa Folke Olsson i sitt tal.

Läs mer om de svenska frivilliginsatserna i Spanien:

No Pasarán! Spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascismen, Helgesson, P. Jändel, Weijdegård [red], Nixon förlag. Boken som PDF, klicka här.
Kämpande solidaritet. Möten med svenska Spanienfrivilliga, Richard Jändel, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap
För Spanien 1936-2011. Till 75-årsminnet av den antifascistiska solidariteten med Spaniens folk, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap
Överlevarna. Vittnesmål från spanska inbördeskriget och Francodiktaturen, Kerstin Ekström, Carlsson förlag
Svenskar i spanska inbördeskriget, Göte Nilsson, Norstedts förlag

Bli medlem i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

Kopiera länk