artikel

Bryt våldsspiralen med förebyggande arbete

Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka, är en av undertecknarna till denna debattartikel som idag publiceras i Aftonbladet:

”Nu börjar riksdagspartiernas samtal om gängkriminalitet och skjutningar. Det kommer att handla om fler poliser, hårdare straff och åtgärder mot illegala vapen. Men om inte det förebyggande arbetet ute i kommunerna samtidigt stärks kommer de polisiära insatserna inte få avsedd effekt.

[—]

Mats Einarsson (V)

Det finns inga genvägar för att komma tillrätta med det dödliga våldet. Stärkta polisiära insatser mot skjutningar, gängkriminalitet och vapen är nödvändiga, men utan att fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzonen och erbjuda dem alternativ till ett liv i kriminalitet kommer våldsspiralen aldrig att brytas.

Det är hög tid att återupprätta det förebyggande arbetet och utforma insatser som faktiskt bygger på forskning och beprövad erfarenhet.”

Läs hela artikeln!

 

Kopiera länk