artikel

V kräver: Korten på bordet om nedskärningarna!

Den S-ledda högermajoriteten i Botkyrka föreslår stora nedskärningar i välfärden. Vad som ingår i styrets åtgärder redovisas dock inte i budgetförslaget vilket försvårar bland annat journalisters granskning. Vänsterpartiet kräver korten på bordet inför budgetdebatten den 25 november.

Botkyrkas kommunala välfärd står inför stora nedskärningar. Bland majoritetens förslag syns bland annat besparingar för utbildningsnämnden på 54 miljoner kronor och nedskärningar inom vård- och omsorg på drygt 24 miljoner.

Mats Einarsson och Kerstin Amelin.

Vilka åtgärder som är aktuella för att uppnå dessa summor redovisas inte i majoritetens förslag, utan sparbetingen finns bara med som totalsummor under rubriken ”effektiviseringsåtgärder” i några av dokumentets tabeller. Enbart de fåtalet satsningar som görs redovisas särskilt. Uppgifter om vad nedskärningarna verkligen består i är utspridda på en mängd olika kommunala handlingar.

– Vi menar att det här upplägget försvårar för journalister och medborgare att granska vad som är på gång. Vi vill se större öppenhet med anledning av det svåra ekonomiska läget, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet riktade kritik mot nedskärningar även förra året, bland annat mot nedläggningen av den nattöppna förskolan. Trots att Vänsterpartiet var mycket aktiva i budgetdebatten i fullmäktige bemöttes våra företrädare knappt alls.

– Förra året blev det tydligt att majoritetens strategi går ut på att deras nedskärningar helst bör drivas igenom under största möjliga tystnad. Vi tänker inte gå med på det, säger Kerstin Amelin, vice gruppledare för Vänsterpartiet.

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande, vill i en intervju med BotkyrkaDirekt inte medge att det rör sig om nedskärningar utan vill istället kalla det för ”effektiviseringar”. I Mitt i Botkyrka lyfter hon en av det fåtal åtgärder som är bra och som faktiskt förtjänar ett sådant epitet, exempelvis digital nattillsyn i hemtjänsten som både har potential att spara pengar samtidigt som de äldre inte behöver väckas genom fysiska besök om nätterna.

Men åtgärder som detta utgör undantaget. Vänsterpartiet har granskat samtliga föreslagna effektiviseringar/nedskärningar och finner mängder av förslag som riskerar att försämra verksamheten.

Några exempel:

  • 8 miljoner kronor tas rakt av från vård- och omsorgsnämnden
  • Viktig tjänst som demenssjuksköterska avskaffas, 585 000 kr
  • Antalet korttidsplatser i äldreomsorgen minskar, 3 miljoner
  • Öppen förskola, minus 1 miljon
  • Införande av avgift för boendestöd, 3 miljoner
  • Höjda hyror för boende inom socialtjänsten, 1 miljon
  • Sänkta medieanslag på biblioteken, 750 000 kr
  • Uteblivna uppräkningar av föreningsbidrag, 750 000 kr
  • Sänkta anslag till miljö- och hälsa, ca 400 000 kr
  • Sänkt anslag för särskilda lönesatsningar, minus 2 miljoner

Tillkommer gör besparingar inom utbildningsnämnden motsvarande 10-tals miljoner kronor som enbart är luddigt beskrivna i nämndens handlingar.

Vänsterpartiets budgetförslag antas av medlemmarna under onsdagskvällen den 12 november och presenteras inom kort.

Kopiera länk