artikel

Majoritetens åtgärder mot hedersvåld är otillräckliga

I majoritetens förslag till mål- och budget för 2020 föreslås att en kartläggning av hedersrelaterat våld görs och att en organisation upprättas för att arbeta mot detta våld. Det är välkomna åtgärder, men samtidigt otillräckliga när majoriteten samtidigt nekar socialnämnden de 8 miljoner kronor som krävs för att möta upp behovet av de placeringar som följer av våld i nära relationer, inklusive hedersvåld. I Vänsterpartiets budgetförslag föreslås att nämnden får dessa pengar.

När socialnämnden fick yttra sig inför budgetarbetet för 2020 så uppgavs att ökande behov av skydd för kvinnor och barn som utsätts för våld gör att det behövs 8 miljoner kronor mer för att säkerställa att det finns tillräckligt med platser för placeringar. Dessa pengar finns med i Vänsterpartiets budgetförslag, men saknas i den S-ledda högermajoritetens förslag.

– Redan i inledningstexten i majoritetens förslag omnämns arbete mot hedersproblematik som en viktig del i trygghetsarbetet. Men om den verksamhet i kommunen som ska hjälpa människor i akut behov av skydd samtidigt sätts på svältbudget så blir det mest tomma ord, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i socialnämnden.

Mats Einarsson (V)

Majoriteten föreslår att en kartläggning av hedersproblematik görs och att en organisation upprättas som ska jobba med dessa frågor. Det är välkomna åtgärder, men otillräckliga, menar Vänsterpartiet.

– Problemet med att framförallt kvinnor utsetts för hedersvåld och andra typer av patriarkalt våld finns här och nu. Botkyrka har lång erfarenhet av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck liksom mot våld i nära relationer generellt och har byggt upp en stor kunskapsbas. Men när läget är akut måste kommunen ha tillräckligt med resurser för att kunna stötta dessa kvinnor. Det går inte att ersätta med en utredning, säger Mats Einarsson.

Vänsterpartiet är även kritiskt till att majoriteten föreslagit att resultatet av kartläggningen av hedersproblematik ska redovisas till budgetberedningen, där enbart majoritetens företrädare sitter. Vänsterpartiet anser att det vore mer logiskt att resultatet redovisas till kommunstyrelsen och att resultatet därmed också blir mer offentligt.

Läs Vänsterpartiets budgetyrkande i sin helhet genom att klicka här.

Kopiera länk