artikel

Spara inte in på Fältbussen!

Fältbussen är en del av Botkyrkas naturskola och har bedrivit en mycket värdefull och uppskattad verksamhet i kommunen sedan 1988. Under 2019 utbildades 2605 lärare, elever och medborgare inom verksamheten och lärarnas utvärderingar visar att insatsen är en viktig del av deras undervisning, som de inte skulle kunna genomföra utan detta stöd.

Nu föreslår majoriteten en nedskärning i Fältbussens verksamhet. De anser att en ekolog räcker för att köra bussen och sköta all undervisning och administration. Vänsterpartiet menar att den föreslagna nedskärningen i praktiken är ett första steg mot en avveckling av verksamheten och anser att det behöver vara minst 2 ekologer anställda för att Fältbussen ska kunna fortsätta med sin viktiga insats.

Fältbussen tar med sig skolbarn ut till vår närmiljö, där de får upptäcka vår natur och se hur den fungerar. Att läsa om naturen och alla små viktiga organismer och djur, vissa som inte kan ses med blotta ögat, är inte i närheten av samma sak som att få undersöka och se dem med egna ögon ute i den ursprungliga miljön.

Fältbussen är också en insats som på ett mycket effektivt sätt minskar segregationen i kommunen. Alla elever får samma utbildning, i detta fall om Botkyrkas natur, oavsett lärare, skolform, bostadsområde eller funktionsnedsättning. Och utöver att verksamheten arbetar mot de nationella miljömålen och mot skolans läroplan, så har Fältbussen tack vare omsorgsfull planering, höga säkerhetskrav och med en bemanning på 2 – 4 personer, rullat i 32 år utan ett enda allvarligt tillbud.

Att vi alla, från ung ålder, får viktig kunskap om vår närmiljö och allt liv som flödar omkring oss, är helt avgörande för förståelsen för hur vi som människor påverkar den. Med tanke på kklimathotet behöver vi stärka, inte skära ner, den verksamhet och utbildning som lägger grunden för en hållbar livsstil samhällsutveckling.

Kerstin Amelin, Vänsterpartiet Botkyrka
Läs vår interpellation till vice ordförande för Miljö-och hälsoskyddsnämnden, Camilla Eriksson (C) här.
Bild lånad från ”Natur i Botkyrka”:s instagramprofil.

 

Kopiera länk