artikel

V deltog på Nordiska kusträddardagen

I lördags deltog ett antal medlemmar från Vänsterpartiet Botkyrka i Nordiska kusträddardagen, genom att vara ute och plocka skräp längs Albysjöns strand.

Sträckan som städades gick mellan Kvarnhagen och Fittja äng. Efter avslutat arbete grillades korv.

Kopiera länk