artikel

Nya bostäder skapas när förslag från V-motion blir verklighet

År 2015 tog Rose-Marie Holmgren (V) initiativ till en motion om att tillskapa nya bostäder genom tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora, Vårsta. Motionen undertecknades av den dåvarande fullmäktigegruppen. Den gången besvarades motionen med att frågan skulle utredas i samband med att renoveringar av husen planerades. Nu är det av allt att döma gjort och på gårdagens möte i samhällsbyggnadsnämnden presenterades planer i linje med Vänsterpartiets förslag.

Såhär skrev Kerstin Amelin (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, i ett särskilt yttrande på gårdagens möte:

”Det är glädjande att Vänsterpartiets förslag från 2015 om att bygga till ytterligare våningsplan på dessa fastigheter i Bremora nu går vidare med ett positivt planbesked.

Initiativtagaren Rose-Marie Holmgren (V) och Kerstin Amelin (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

I vår motion, där vi föreslog att husen skulle byggas på med ytterligare en våning, skrev vi bland annat:

”För att undvika att i allt för hög grad förtäta i befintliga bostadsområden eller ianspråkta grönytor behöver vi tänka mer okonventionellt och bygga där vi bibehåller gårdsmiljöer i anslutning till befintliga bostadshus.”

Vi är tveksamma till förslaget att förtäta området med tre punkthus*. Denna förändring av områdets karaktär skulle riskera att försämra miljön för de boende, till skillnad från påbyggnaden av trevåningshusen som skulle bevara områdets karaktär och samtidigt ge många boende tillgång till hiss.”

Kerstin Amelin (V)

*Även majoriteten meddelade att de inte tycker om idén om punkthus på denna plats.

Samtliga våra yttranden hittar du här.

Kopiera länk