• Hem
  • 8. Ronnie Ander...
sida

8. Ronnie Anderson

Namn: Ronnie Anderson
Plats på valsedeln: Nummer 8
Bor i: Skäcklinge, i ett kedjehus sedan 40 år
Jobbar som: Pensionär nu, men aktiv som nämndeman i Södertörn Tingsrätt och Förvaltningsrätten samt aktiv i Vänsterpartiet. Har tidigare jobbat som lärare på olika stadier och i olika sammanhang, samt med missbrukare och inom socialförvaltningen som umgängesstödjare bland annat. Också aktiv som idrottsledare och tränare.
Fritidsintressen: Mina fritidsintressen är idrott och motion i olika kombinationer, samt umgänge med barn och barnbarn i bland annat Boden, som jag ofta besöker. Politik är jag också mycket intresserad av, samhällsfrågor.

Ronnie Anderson (V). Foto: Leo Ahmed.

Vad tycker du är det viktigaste politiska förslaget att få igenom i Botkyrka?

Det kanske viktigaste just nu är att få i gång bra fungerande ungdomsgårdar med fritidsverksamhet (värd namnet) runt om i kommunen; för att möta ungdomarnas ofta otrygga liv. Givetvis fria från droger och kriminalitet. Behålla vår fina feriepraktik är också (av samma skäl) oerhört viktigt!

Vad är ditt bästa argument för att den som bor i Botkyrka ska rösta på Vänsterpartiet i valet den 11 september?

En röst på Vänsterpartiet i Botkyrka är en garanti för att vi ska skapa äkta trygghet för barn och unga och, med alla till buds stående medel, jämna ut de stora klyftorna i vårt samhälle. Ett jämlikare samhälle har mindre problem på ALLA områden; det finns det forskning som visar!

Kopiera länk