sida

Juni 2012: Tack för den här våren och trevlig sommar!

När vi samlades för års­möte i början av mars, antog vi en verksamhetsplan med höga ambitioner. Vi skrev om att vi skulle bli ett synligare parti som lyssnar på medbor­garna och visar att det gör skillnad att rös­ta på eller engagera sig i Vänsterpartiet. Som en av våra prioriterade frågor pekade vi ut bostadsfrågorna, och vi skrev att ”Vi ska vara hyresgästernas parti. Vi försvarar Botkyrkas allmännytta och motverkar utförsäljningar”. Vi konstaterade att det inte räcker med att vi är duktiga i nämn­der och fullmäktige, utan att ”Det är minst lika viktigt vad vi gör innan och ef­ter exempelvis fullmäktigesammanträdet, som vad vi gör på plats.”

När vi samlades för års­möte i början av mars, antog vi en verksamhetsplan med höga ambitioner. Vi skrev om att vi skulle bli ett synligare parti som lyssnar på medbor­garna och visar att det gör skillnad att rös­ta på eller engagera sig i Vänsterpartiet. Som en av våra prioriterade frågor pekade vi ut bostadsfrågorna, och vi skrev att ”Vi ska vara hyresgästernas parti. Vi försvarar Botkyrkas allmännytta och motverkar utförsäljningar”. Vi konstaterade att det inte räcker med att vi är duktiga i nämn­der och fullmäktige, utan att ”Det är minst lika viktigt vad vi gör innan och ef­ter exempelvis fullmäktigesammanträdet, som vad vi gör på plats.”

Med de gångna veckornas kampanj­arbete för att stoppa utförsäljningen av Botkyrkabyggens lägenheter, har vi visat att vi menar allvar med de målsättningar vi ställer upp – och att vi har kapacitet att nå dem! På några få veckor, har vi delat tusentals flygblad, vi har knackat dörr, pratat med hyresgäster och samlat namn. Ett stort tack till alla er som deltagit i kampanjen! Även om vi inte lyckades över­tyga de andra partierna att ändra sig, har det varit viktigt att visa människor att det finns ett parti som lyssnar och kämpar hårt för deras intressen.

I höst kommer vi att fortsätta foku­sera på bostadsfrågorna. I hela distriktet bedrivs i år kampanjen ”Dags att bygga nytt”. Vi är inte ett parti som bara vän­der oss emot försämringar – vi är också en kraft för progressiv förändring. Bygg nytt-kampanjen handlar om att i dialog med människor, hitta platser där man kan bygga nya bostäder och skapa opinion för ökat byggande. Det behövs, om vi ska lyckas bygga bort bostadsbristen.

Jag hoppas vi träffas igen efter sommaren, utvilade och sugna på en intensiv höst av politiskt ar­bete för förändring!

Anna Herdy,
ordförande Vänsterpartiet Botkyrka

Kopiera länk