sida

9. Haider Raja

Sysselsättning: Jobbar som personalledare på SL

Sysselsättning: Jobbar som personalledare på SL

Bor: I Fittja

Vad är det bästa med Botkyrka? Att det är ett mångkulturellt samhälle.

När gick du med i Vänsterpartiet? Har sedan 70-talet sympatiserat med Vänsterpartiet men blev ordentlig medlem först 2009.

Varför gick du med i Vänsterpartiet? Vänsterpartiet har den bästa politiken när det gäller jämlikheten, invandringspolitik och utrikespolitik och tycker att kvinnofrågor är viktigt!

Finns det någon politisk fråga som du är extra intresserad av? Varför? Jag vill att det ska finnas mer stöd åt isolerade kvinnor och flickor med utlands bakgrund.

Vilka livserfarenheter tycker du att du har störst nytta av i ditt politiska arbete?Att jag har varit väldigt aktiv i olika föreningar tidigare! Jag vet vad föreningslivet behöver för att kunna frodas och leva. VI har många kultur- och idrottsföreningar i Botkyrka som verkligen behöver mer stöd.

Vad vill du säga till andra som funderar på att bli politiskt aktiva? Gör det nu – i morgon kan det vara för sent!

Har du några andra fritidsintressen? Jag är engagerad i Pakistanska Föreningen här i Botkyrka och sen är jag intresserad av sport (cricket). Jag skulle gärna vilja utveckla möjligheterna till att spela cricket i kommunen.

Kopiera länk