• Hem
  • Fritid för krea...
sida

Fritid för kreativitet, glädje och folkhälsa

Alla har rätt till en meningsfull fritid. Det ska inte vara förunnat några få med tjock plånbok att besöka kulturella evenemang eller ha ett roligt och utvecklande fritidsintresse. Det är särskilt viktigt att de barn och ungdomar som bor i kommunen har lika möjlighet att ta del av de olika verksamheter som erbjuds.

Idrott spelar en stor roll i många människors liv, något som har många positiva effekter. Fysiska aktiviteter på vår fritid är en stor del av folkhälsoarbetet i kommunen och det har en avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Idrotten främjar också social integration. Därför är det viktigt att alla ges möjlighet att utöva idrott, oavsett ålder, klass, kön eller sexuell läggning. Kommunen har rustat upp och moderniserat Rödstu Hage och tillgängliggjort idrottsplatsen för alla som vill friidrotta.

Tillgängligheten för idrottsaktiviteter för funktionsnedsatta och äldre är något som måste utvecklas ytterligare. Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla bra idrottsanläggningar för idrottsföreningarna och samtidigt förse Botkyrkaborna med fler spontanidrottsplatser. Vi kan inte bara fokusera på de traditionella sporterna.

Det är viktigt att kommunen hänger med i utvecklingen med alternativa underlag, dels för att kunna energieffektivisera och minska kostnaderna, men även för att ha ett brett utbud av idrottsaktiviteter. Detta får dock inte ske på bekostnad av miljön. För att föreningarna skall kunna utnyttja kommunens lokaler till fullo så krävs det att lokalavgifterna hålls nere. Botkyrkas badplatser och simhallar ska rustas upp, vara fräscha och tillgängliga.

Kommunen har ett ansvar för att öka jämställdheten inom idrotten. För Vänsterpartiet är det självklart att kommunen ska satsa lika mycket pengar på idrottande tjejer som på idrottande killar och att t.ex. tränings- och matchtider fördelas rättvist.

Vänsterpartiet anser att det är kommunens uppgift att tillhandahålla lokaler för olika fritidsaktiviteter och att stimulera olika verksamheter. Vi menar att föreningsbidragen bör höjas så att föreningarna kan öka antalet aktiviteter och aktivera fler barn och ungdomar. Vi vill förbättra lokalsituationen för föreningslivet, bland annat genom ett föreningshus/kulturhus i Fittja.

Under den kommande mandatperioden kommer det att behövas ytterligare satsningar på fritidsgårdarna. Det finns ett stort värde i att unga har drog- och alkoholfria mötesplatser som möjliggör en aktiv och meningsfull fritid, där de får förverkliga sina egna idéer och har inflytande över verksamheten. Nyckeln till väl fungerande fritidsgårdar är att det finns personal med rätt utbildning, som ges förutsättningar att bygga goda relationer med de barn och ungdomar som besöker fritidsgården. Kommunen ska arbeta aktivt med att öka jämställdheten på fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna ska vara lika tillgängliga och välkomnande för tjejer som för killar.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Jämställdhet mellan tjejer och killar som idrottar
  • Fritidsgårdar för både tjejer och killar
  • Bättre anställnings- och arbetsvillkor för fritidsledarna
  • Upprustade och fräscha anläggningar och badplatser
  • Höjda föreningsbidrag
  • Bra lokaler där föreningsliv, kultur och folkbildning kan samverka
Kopiera länk