• Hem
  • Hållbara och tr...
sida

Hållbara och trygga kommunikationer och transporter

För att minska klimat- och miljöpåverkan från trafiken räcker det inte att ställa om till eldrift – vi behöver dessutom effektivisera transporter och minska privatbilismen drastiskt. För att detta skall vara möjligt krävs det att kollektivtrafik, cykel och gång är attraktiva och bekväma alternativ. Privatbilismen kan även minskas genom att vi delar på färre fordon och fyller dem med människor i stället för att åka en person i varje. Vi behöver omfördela resurser från stora vägprojekt som uppmuntrar till ökad privatbilism (till exempel Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn) och i stället satsa på utbyggd, bekväm och avgiftsfri kollektivtrafik. Det skall vara lätt att resa kollektivt inom kommunen, till exempel mellan de norra och södra delarna och mellan Tumba och Grödingelandet. På sikt vill vi se en skatteväxling som möjliggör nolltaxa i kollektivtrafiken. Det ska vara både praktiskt, enkelt och billigt att resa kollektivt och miljöerna i anslutning till och i bussar och tåg ska vara trygga och tillgängliga för alla.

En utbyggd och trygg kollektivtrafik är också en jämställdhetsfråga. I dag reser kvinnor mer med kollektivtrafiken än män, men de upplever större otrygghet när de går till och från bussen eller på tunnelbanan eller pendeltåget. Otryggast känns det på kvällar och nätter. Vi vill att kommunen ska arbeta för ökad trygghet, t.ex. genom att se till att vägar till och från hållplatser och stationer är väl upplysta.

Gång- och cykelvägnätet behöver byggas ut i hela kommunen för att ytterligare minska bilberoendet. Det ska finnas bra och säkra cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Att skapa bättre möjligheter att resa kollektivt eller med cykel ger både bättre miljö och är särskilt bra för den med tunn plånbok. Vår miljöpolitik går hand i hand med vår politik för ökad jämlikhet.

Vänsterpartiet arbetar för:

  • Utbyggd och på sikt avgiftsfri kollektivtrafik
  • Upprustning av tunnelbane- och pendeltågsstationerna
  • Spårväg eller trådbuss Flemingsberg-Tullinge-Tumba-norra Botkyrka
  • Utbyggt gång- och cykelvägnät i hela kommunen
  • Bra och säkra cykelparkeringar
Kopiera länk