Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Feministiskt Forum 5 december

Feministiskt Forum 5 december

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Insamling

Insamling

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Marit Strand Pettersen: ”Kommunens organisation är fossilbränslefri i år”

Marit Strand Pettersen representerade Vänsterpartiet även i debatten om den tekniska nämndens marit_kropp2ettårsplan i kommunfullmäktige. Här kan ni läsa hennes inlägg.

Ordförande, ledamöter, åhörare, webbtittare,

Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens ettårsplan.

Tekniska nämnden är kanske kommunens mest oförtjänt tråkiga namn på en nämnd – därför att frågorna som vi hanterar är långt ifrån tråkiga. De ärenden som ligger i tekniska nämndens ansvarsområden berör de allra flesta Botkyrkabor på daglig basis. För vem öppnar inte en kran hemma eller spolar i toaletten. Och vår miljö och vår hälsa är beroende av det är bästa kvalitet på vattnet och att vi tar hand om avloppsvattnet på ett tryggt och säkert sätt så att vattnet som rinner ut i våra sjöar är så rent som det kan vara. Läs mer

Pia Carlsson: ”M vill privatisera badhus och bibliotek”

Pia Carlsson representerade Vänsterpartiet när kultur- och fritidsnämndens ettårsplan Piadiskuterades på dagens kommunfullmäktigesammanträde. Här är hennes inledande inlägg.

Ledamöter, åhörare,

Det är uppenbart när man läser de olika ettårsplaneförslagen, att synen på kultur- och fritidspolitiken skiljer sig kraftigt åt mellan höger- och vänstersidan. Bland annat skriver Tullingepartiet att de skiljer sig från den styrande majoriteten eftersom de ”inte anser att kultur- och fritidsområdet tillhör kommunens kärnuppgifter”. Även Moderaterna har en njugg inställning till flera av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter, framförallt de som inryms inom begreppet ”kultur”. Moderaterna vill lägga ner konsthallen, stoppa idéhus Tullinge och de vill inte se en konsthall i Fittja. De vill privatisera baden och ett eller flera bibliotek. Man kan utläsa en tråkig ovilja att se hur de här verksamheterna bidrar till Botkyrkas utveckling och Botkyrkabors möjligheter att uttrycka sig och sätta sin prägel på sin samtid och sitt samhälle. Läs mer

Marit Strand Pettersen: ”Vård efter behov – inte efter plånbok!”

Marit Strand Pettersen (V) deltog i budgetdebatten i kommunfullmäktige, när ämnet var Vård- och omsorgsnämndensmarit_kropp2 ettårsplan. Här är hennes inlägg.

Ordförande, ledamöter, åhörare, webbtittare,

Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan.

Jag är glad och stolt över att bo i en kommun som är styrd av en rödgrön majoritet och där vänsterpartiet har en viktig roll. Botkyrka är en kommun som strävar efter att värna om alla medborgares rätt att få leva ett gott liv och få den vård och omsorg de behöver när de behöver det. Läs mer

Mats Einarsson: ”Välfärden hotas inte av solidariteten”

Mats Einarssons inledningsanförande under budgetdebatten i kommunfullmäktige i Hallunda Folkets hus.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Det finns mycket att vara glad och stolt över i Botkyrka och i Sverige i dag. När människor på flykt behöver taMats Botkyrkak över huvudet och ett mål mat, då ställer Botkyrkabor spontant upp och ordnar transitboende. När Migrationsverket vände sig till Botkyrka för att få till stånd ett evakueringsboende för asylsökande, då svarade vi omedelbart ja och vi ordnade på en vecka sängplatser och personal. På det informationsmöte om evakueringsboendet som vi höll i Tullinge var det flera som tog till orda och sa ungefär: ”Jag är stolt över att Botkyrka ställer upp, hur kan vi Tullingebor hjälpa till?”. De som hoppats att Botkyrkaborna skulle reagera med rädsla och fientlighet måste ha blivit grymt besvikna. I Botkyrka och i hela landet har människor sagt att, ”javisst, vi får anstränga oss, men det är klart vi ställer upp, vi klarar det här”.

För det gör vi ju. Vi har ett starkt samhälle. Vi har resurser. Vi har, trots allt, fortfarande en gemensam välfärd som bygger på sammanhållning och ömsesidig hjälp. Den centrala fascistiska myten, att vi står inför nationens utplåning, var falsk på 30-talet och den var lika lögnaktig när den upprepades på SKL:s kongress häromveckan. Välfärden hotas inte av solidariteten. Det är tvärtom den gemensamma välfärden som ger oss möjlighet att vara solidariska. Vi ska inte se de som kommer till vårt land som tillfälliga, objudna gäster, utan som våra blivande grannar och arbetskamrater (och säkert en och annan blivande fullmäktigeledamot). Därför var det med sorg och besvikelse som vi igår noterade regeringens nya flykting- och asylpolitik. Läs mer

Det hade kunnat vara du eller jag

Nooshi BotkyrkaNooshi Dadgostar talade för en trygg asylrätt och arbetsmarknad

Förra veckan anordnade Ung Vänster tillsammans med en rad andra organisationer manifestationer runt om i Sverige i protest mot regeringens och de borgerliga partiernas uppgörelse om tillfälliga uppehållstillstånd. I Stockholm höll Nooshi Dadgostar, Botkyrkabo och riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ett tal som du kan läsa här:

”Varje människa på denna jord som vi delar har rätt till en fristad undan krig och förföljelse. Det är för denna stund asylrätten är skapad. Vi vet det därför att det hade kunnat vara du eller jag som med livet som insats tvingats fatta mycket svåra beslut om att lämna det land vi älskar och växt upp i. Alla vet att inga symbolpolitiska handlingar i världen kommer förhindra detta.

Flyktingskapet är en del av Europas historia. I en tid då Europa borde göra allt för att stoppa döden på Medelhavet görs nu allt för att hindra människor att ta sig till säkerhet. Framtiden byggs inte med murar och taggtråd, det har vi lärt av generationer innan oss. Vi vägrar se fler treåringar sköljas upp på Europas stränder. Kriget är på riktigt och det handlar om människoliv – se till att slopa transportörsansvaret, låt människor få återförenas med sina älskade familjer och bygg lagliga vägar ut ur krigets helvete. Historien kommer visa oss rätt.

Men istället för att grunda för ett samhällsprojekt för Sverige där varje människa kan delta på lika villkor, vill dom göra oss till fiender inför varandra. Jag är med i den arbetarrörelse som byggde landet utifrån jämlikhet och rättvisa. Men så fick vi en uppgörelse om något helt annat. Dom vill sänka våra löner, försämra våra arbetsvillkor, gynna sina egna och sen kunna skylla på människor som flyr undan våld och förföljelse. Jag betackar mig för dessa moderater!

Temporära uppehållstillstånd innebär att man kommer vara helt beroende av sin arbetsgivare för sitt uppehälle. Det är chefen som kommer att få bestämma om du får vara kvar i landet eller inte. Hela ditt liv ligger i hans händer. Du kommer i desperation tvingas konkurrera med andra genom att sänka din lön eller försämra dina arbetsvillkor. Förstår ni vad det kommer att göra med vår arbetsmarknad? Förstår ni vilka löner och villkor de vill tvinga oss till? Hur många kommer behöva springa sönder sina kroppar för småslantar, hur många kommer behöva stå med mössan i hand för sin överlevnad? Och vad händer då när vi inte längre kan hålla samman och ställa gemensamma krav på våra arbetsplatser? När fusk, utnyttjande och sjunkande lönenivåer blir vardag och kollektivavtal en lyx.

Och vänner!

Tala om för mig vem som är vinnare på denna politik! Ja inte är det vi som går till jobbet varje dag, inte är det flyktingar som bara vill fortsätta sina liv där det en gång slutade, inte är det vi som vill leva i ett starkt modernt välfärdsland. Det är samma gamla moderatpolitik som vanligt. De rika, arbetsgivarna, ska få mer och alla vi andra mindre. Varför skulle vi gå med på detta?

I vårt Sverige ska man inte kunna se på människors hudfärg hur säkert de sitter i landet eller vilka arbetsvillkor de ska vara beredda att gå med på. På svensk arbetsmarknad ställer vi aldrig människa mot människa.

Och nu ska de så kallade RUT-bidragen öka. Problemen ska alltså lösas genom att skicka ännu mer resurser till dom som har det bäst ställt!

Vänner! Varför skulle vi gå med på detta?

Ingen talar om för mig att de människor som bara har det gemensamt att de tvingats avbryta sina liv på grund av fallande bomber måste ledas in i arbeten som innebär trädgårdsarbete på andras privata tomter eller skura toaletter i fina hem. Ingen talar om för mig att det är nu vi ska använda våra gemensamma resurser för att finansiera elitens livsstil.  Inbilla inte mig att det skulle stärka sammanhållningen i vårt land. Att en skattefinansierad låglönemarknad ämnad åt människor med mörkare hy skulle vara det anständiga.

Och nu ska YA-jobben dessutom undantas från kollektivavtal. Det innebär i praktiken att vi gemensamt ska subventionera lönedumpning.

Vänner!

Använd istället våra resurser till att stärka det vi äger gemensamt. Använd dom till att anställa personal på våra sjukhus, undersköterskor, sjuksköterskor och lokalvårdare. Och vi kräver goda anställningsvillkor. Använd våra resurser till att bygga ett samhälle som rymmer flera. Se till att investera för framtiden, skapa ett nytt nationellt program för bostäder med god kvalitet. För det behöver vi tiotusentals byggnadsarbetare, VVS-montörer och verkstadsarbetare. Låt nyanlända snabbt få komma in i praktik och utbildning under asyltiden. Deras språkkunskaper kommer vara till stor nytta när barnen ska in i skolsystemet. När vi blir fler behöver fler saker uträttas, efterfrågan på arbetskraft växer. Det är nu vi har möjligheten att kraftsamla för det moderna Sverige. Med blicken mot framtiden investerar vi i vårt land, utvecklar, moderniserar, istället för att riva ner och ställa människor mot varandra.

Vänner

Vi byggde detta land tillsammans. Generationer av flyktingar, butiksanställda, bussförare byggde detta land. Människor av kött och blod bygger det varje dag. Vi ställer upp på varandra. Ingen ska för sitt leverne tvingas acceptera lägre löner eller sämre villkor är någon annan.

Låt inga blåbruna krafter lura oss att det är fler människor i vårt land som är hotet. Det är dem som är hotet! De som vill slita sönder vår sammanhållning, som vill att alla resurser ska landa i händerna på deras egna, som förvägrar oss anständigheten i ett tryggt hem undan förföljelse.

Människor har ingått denna uppgörelse. Människor kan också riva den och gå i en annan riktning. Låt oss göra det.

Nooshi Dadgostar,
riksdagsledamot (V)”

Läs mer

Botkyrka kommun stödjer frivilliginsatserna för flyktingar – men din hjälp behövs fortfarande

Under nästan en månads tid har enskilda Botkyrkabor och andra gått samman för att ta emot transitflyktingar och ge dem tillfälligt tak över huvudet, mat och varma kläder. Transitboendet som nu finns i kommunen drivs på ideell basis och verksamheten bygger helt och hållet på volontärers tid och människors donationer av mat, kläder, pengar och andra förnödenheter, som hygienartiklar, blöjor, leksaker med mera. Igår beslutade Botkyrkas kommunstyrelse att bistå flyktingvolontärerna med 250 000 kronor för att de ska kunna hålla verksamheten igång.

– Vi har ett solidariskt ansvar att ta i mottagande av asylsökande och flyktingar. För kommunen är detta en kort akut åtgärd för att kompensera för övriga samhällsinstitutioners reaktionstid. Här ser vi att Botkyrka kommun av medmänskliga skäl ska agera. Men frågan måste fortfarande lösas långsiktigt på nationell och internationell nivå, säger Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande om beslutet.

Frivilliginsatser behövs fortfarande

Kommunens stöd är viktigt, men ersätter inte det humanitära arbete som dussintals frivilliga ställer upp med. Transitboendet drivs fortfarande och fortsättningsvis av ideella krafters tid och engagemang. Har du möjlighet att avsätta några timmar för att vara volontär? Du behöver inte ha någon särskild utbildning, bara en vilja att ta emot människor i nöd på ett varmt sätt och hjälpa dem få en säng att sova i och ett mål mat på boendet. Gå in på facebooksidan Flyktingvolontärer Botkyrka, så ser du hur du kan anmäla dig som volontär eller på annat sätt stödja flyktingmottagandet.

Tillsammans gör vi skillnad.

Vi fördömer attackerna på det kurdiska folket!

Natten till måndagen den 14 september utfördes ett bombattentat mot Anatoliska kurdiska föreningens lokaler i Fittja. Vem som är skyldig vet vi inte än, men det är omöjligt att bortse från ett sannolikt samband med de attacker som nu riktas mot kurder, framförallt i Turkiet, men även i flera europeiska länder. I Turkiet har Erdoğan släppt loss en terrorvåg mot kurder i allmänhet och vänsterpartiet HDP i synnerhet. Turkisk militär bombar de kurdiska styrkor som bekämpar Daesh/ISIS och försvarar de befriade områdena i Syrien. I går, den 13 september demonstrerade hundratals fascister från De Grå Vargarna i Stockholm. En kvinnlig motdemonstrant misshandlades av fascisterna. I Hannover knivhöggs i lördags en kurdisk man av en högerextremist.

Vänsterpartiet Botkyrka fördömer den turkiska AKP-regimens attacker mot kurderna och den breda vänstern i Turkiet. De utgör grova angrepp på demokratin och de mänskliga rättigheterna. Vi fördömer det fega attentatet mot Anatoliska kurdiska föreningen i Fittja och vi har beslutat att skänka 1 000 kr till föreningen som ett litet bidrag till reparationerna. Vi uppmanar alla Botkyrkabor – oavsett bakgrund – att slå vakt om lugnet och sammanhållningen i vårt samhälle.

För demokratin, för de mänskliga rättigheterna, för freden!

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Botkyrkas medlemsmöte 14 september 2015

Medlemsmöte 14 september. Tema: hjälp till flyktingar

insamlingPå höstens första medlemsmöte kan du komma och diskutera hur vi kan intensifiera vårt arbete med att samla in pengar till Kurdiska Röda Halvmånen, som bl.a. arbetar med återuppbyggnaden av Kobanê. Vi samlar också in pengar under själva mötet, så ta med kontanter om du vill bidra.

På mötet kommer vi även välja vem som ska representera oss som ersättare i utbildningsnämnden och tekniska nämnden och bli nämndeman i tingsrätten (se sid. 4). Vi kommer dessutom diskutera höstens planering med utåtriktade aktiviteter och studier.

Vi bjuder som vanligt på fika och ordnar barnpassning om det behövs. Meddela gärna i förväg om du vill ha barnpassning till [email protected]

Välkommen även om du inte är medlem, men är intresserad av att vara med i Vänsterpartiets verksamhet!

Tid: 14 september 18.30-20.30
Plats: Partilokalen i Alby, Tingsvägen 17.

Miljardsatsningar på hyresrätter och välfärd – men vi vill mer!

Första maj 2012Äntligen rullar miljarderna åt rätt håll! Med den budget som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen minskar skattelättnader för höginkomsttagare så att satsningar kan göras på miljonprogram, fritidshem och billigare tandvård. Sådant som gör skillnad i folks vardag. Det är viktiga steg åt rätt håll.

Vänsterpartiets överenskommelse med regeringen om statsbudget för 2016 innehåller bland annat:

En miljard kronor om året till renovering av miljonprogramslägenheter.
Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd lägstanivå i a-kassan.
Närmare två miljarder kronor till fritidshemmen 2016-2019.
Gränsen för gratis tandvård höjs från 19 år till 23 år. 
– Fas3 avvecklas och den bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort.

Samtidigt ska man vara ärlig och medge att vi inte är nöjda med detta. De satsningar vi fått igenom är inte tillräckliga. Klassklyftorna i Sverige har ökat i flera årtionden. Reinfeldtregeringarna rev upp större revor i välfärden, än vi kommer kunna laga med de reformer som finns i den här budgeten. Pensionärer och andra grupper där många har låga inkomster har fått stå tillbaka för länge.

Vi hade velat mer. Skatterna behöver höjas om välfärden ska bibehållas och utvecklas, det är enkel matematik. Men det gick inte regeringen med på, utan satte istället stopp för större omfördelning. Vår ekonomisk-politiska talesperson i riksdagen, Ulla Andersson, skriver om det i Aftonbladet. Läs gärna.

Men likväl. Budgeten är ett steg i rätt riktning, det första på många, många år. Nu fortsätter vi sätta press på regeringen för mer genomgripande reformer i nästa budget. Det måste till krafttag för att få ner arbetslösheten, stärka skolan och förbättra sjukvård och omsorg. Vårt mål är världens bästa välfärd och ett samhälle som är jämställt och jämlikt på riktigt. Vill du vara med och kämpa för det? Välkommen att bli medlem i Vänsterpartiet!

1 2 3 35

Twitter

Facebook

Arkiv