Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Extra val 22 mars 2015

Extra val 22 mars 2015

Vår blogg

Besök vår blogg

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Budgetdebatt 2015

Idag äger fullmäktiges stora budgetdebatt rum. Under hela dagen kommer fullmäktige att debattera Botkyrkas framtid och diskutera hur den bästa politiken som gynnar Botkyrkas invånare ser ut. Är du intresserad av att titta på fullmäktige kan du göra det genom att klicka här. Vår gruppledare, Mats Einarsson, har nu hållit sitt inledningsanförande i budgetdebatten. Det går att läsa nedan.

 

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Den 3 december röstade moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och sverigedemokrater i oskön förening ned regeringens och Vänsterpartiets budgetförslag med röstsiffrorna 182–153. Därmed försatte man inte bara landet i en politisk kris, man berövade också medborgarna en lång rad efterlängtade och nödvändiga reformer och Sveriges kommuner försattes i ett helt nytt ekonomiskt läge med en lång rad uteblivna välfärdssatsningar. Några exempel på det som allianspartierna och SD gemensamt sa nej till:

 • 2 500 fler undersköterskor i äldreomsorgen
 • Satsning på förlossningsvården
 • Gratis läkemedel till alla barn
 • Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
 • Permanent stöd till kvinnojourerna
 • Lägre taxa i kulturskolan
 • Höjt underhållsstöd med 300 kronor per barn och månad
 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar
 • Höjt bostadstillägg för pensionärer
 • Höjt tak och golv i a-kassan – 5000 kr i månaden för industriarbetare
 • Höjd socialbidragsnorm för barn
 • Renovering och upprustning av miljonprogrammets bostäder

Och detta var bara det som Vänsterpartiet förhandlade in i budgeten, till det kommer ett antal satsningar som Vänsterpartiet och regeringen redan från början var överens om.

 • Minskade grupper i förskola och skola
 • Stöd till renovering av skollokaler
 • Stöd till höjda lärarlöner
 • Förstärkta arbetsmarknadspolitiska insatser
 • Infrastruktur- och kollektivtrafikinvesteringar
 • Generellt tillskott till kommunerna
 • Stärkta kultursatsningar

Exakt hur stora summor som Botkyrka gått miste om är omöjligt att säga, men det handlar om åtskilliga tiotals miljoner bara i direkta statsbidrag och till det kommer de indirekta effekterna av förstärkta trygghetssystem med mera.

Den statsbudget som alliansen och SD röstade ner var den första budgeten på åtta år som faktiskt skulle minska de ekonomiska klyftorna mellan rika och fattiga och mellan kvinnor och män. Nu har den fallit och ersatts av ännu en borgerlig budget som aktivt ökar klass- och könsskillnaderna.

Den ettårsplan för 2015 som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu lägger fram innehåller en stark, men stram budget. Vi fortsätter en politik med offensiva satsningar, en politik som välkomnar alla nya Botkyrkabor och som ser utveckling och mångfald som en gemensam tillgång. Vi vill föra en politik för minskade klyftor, förstärkt demokrati, ökad social trygghet och rätt till arbete. Det är en politik för kultur och miljö och det är en politik där vi använder våra gemensamma skattepengar ansvarsfullt och inte skickar dem som aktieutdelning till riskkapitalister. Och det är en politik som drar en skarp gräns mot dem som med en nödtorftigt upputsad 30-talsretorik delar in människor i önskade och oönskade.

Det har varit mycket prat om utsträckta händer den senaste tiden och om vem som vägrat ta vems. Kommunpolitiken framhålls ofta som en pragmatisk, icke-ideologisk, över blockgränserna samverkande och förnuftsbaserad idyll, i kontrast till rikspolitikens förkättrade blockpolitik.

Men är det, för att parafrasera Mikael Wiehe, verkligen samförstånd vi vill ha, till varje tänkbart pris?

Det är naturligtvis inte fel i sig att vara överens. Men det avgörande är alltid vad vi är överens om. Vilken politik vi för. Vilken samhällsutveckling vi arbetar för. Vilket samhälle vi vill leva i. De budgetalternativ vi nu har på bordet visar att risken för ett allt förkvävande samförstånd är liten i Botkyrka. Jag ser fram emot en klargörande och uppfriskande debatt!

Ordförande,

jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för 2015.

Mats Einarsson
Fullmäktigemöte i Botkyrka
141218

Alliansens och SD:s maktspel drabbar Botkyrkaborna

Einarsson

Under de åtta år vi hade en borgerlig regering var välfärden satt på svältkur. Regeringen sänkte skatten med 140 miljarder kronor, vilket innebar att satsningar i kommunerna fick stå tillbaka. Vi var därför många som var lättade när högeralliansen förlorade valet.

Det budgetförslag regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram i riksdagen innebär en kursändring. Istället för skattesänkningar och ökade klassklyftor finns där satsningar på skola, omsorg, jobb, stärkt a-kassa och sjukförsäkring och en sänkning av den orättvisa pensionärsskatten. Vänsterpartiets avtryck är bland annat resurser för 5 000 fler undersköterskor i äldreomsorgen, statligt stöd till renoveringar av miljonprogrammen, gratis medicin för barn och höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar.

Nu hotar Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna att de ska fälla regeringens och Vänsterpartiets budget. I Botkyrka skulle det få allvarliga och konkreta konsekvenser. Det skulle innebära att 40-60 miljoner kronor till Botkyrkas förskolor, skolor, äldreboenden och hemtjänst går förlorade. Vi skulle missa chansen att utöka vuxenutbildningen och stärka våra insatser mot ungdomsarbetslösheten. Botkyrkas lärare skulle inte få del av de löneökningar vi med regeringens stöd kunnat genomföra. Listan kan göras lång.

Den 18 december fattar Botkyrkas kommunfullmäktige beslut om en budget för Botkyrka 2015. Vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt fram ett stabilt budgetförslag, som håller oavsett läge i riksdag och regering. Men vem som helst som granskar siffrorna, ser att tillskott från statligt håll hade behövts. Om alliansens och Sverigedemokraternas maktspel leder till att regeringens och Vänsterpartiets budget faller, är det Botkyrkaborna som drabbas. Det är ett högt och cyniskt spel från högern.

Mats Einarsson,
Kommunalråd för Vänsterpartiet

Träffa Stina Dabrowski i Tumba

dabrowskiStina Dabrowski har som journalist lyckats få världens mäktigaste kvinnor och män att ställa upp på intervjuer. Hur kunde en ”vanlig” svensk kvinna få världens elefanter att hoppa? På Tumbascenen den 15 december berättar Stina om hur det gick till, vilka smällar hon har fått och vad hon lärt sig om hur man bäst kommunicerar med människor. Välkomna!

Fritt inträde. Anmäl dig till info.botkyrka@abf.se om du vill vara säker på att få plats.

Tid och plats: Tumbascenen, 15 december, kl. 18.00

Arrangörer: ABF Botkyrka-Salem, Vänsterpartiet Botkyrka, LO Botkyrka-Salem, S i Botkyrka, Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem

I Botkyrka värnas samarbetet med kvinno- och tjejjouren

eu

Elisabeth Uddén, ordförande Botkyrka kvinno- och tjejjour (Bild: lasupp.nu)

mats_porträtt4

Mats Einarsson (V), ordförande för socialnämnden i Botkyrka

För några dagar sedan riktade ordföranden och förbundssekreteraren för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) kritik mot en upphandling Botkyrka konmun gjort av platser på skyddade boenden. Elisabeth Uddén, ordförande för Botkyrka Kvinno- och Tjejjour och Mats Einarsson (V), ordförande för socialnämnden i Botkyrka har svarat på artikeln. I sitt svar berättar de om hur samarbetet mellan kvinnojouren och kommunen ser ut i Botkyrka. De instämmer också i SKR:s kritik mot utvecklingen mot en marknadisering av skyddade boenden och kritiserar förslag från den utredning förra regeringen tillsatte, som riskerar att drabba kvinnojourerna och därmed våldsutsatta kvinnors möjlighet till stöd och skydd.

Här kan du läsa Elisabeth Uddéns och Mats Einarssons artikel på DN Debatt.

En tradition av att hjälpas åt ger goda förutsättningar för ett asylboende

SolidaritetTULLINGE. I veckans nummer av Södra Sidan skriver Mats Einarsson, kommunalråd för Vänsterpartiet i Botkyrka, om det asylboende som kan komma att starta i Tullinge:

- Berättade för min 4-åring om asylboendet. Hennes respons var: Jaa, då blir vi grannar och vänner och så kan vi hjälpa dem. Barn förstår vad medmänsklighet är.

– Jag är en av de närboende, men du behöver inte lida med mig eller min familj. Det finns andra som är i större behov av vår omtanke, förslagsvis de som kan tvingas bo på asylboendet.

– Är rätt glad över att vi tar emot dem. Vi tokpriviligierade kan gott dela med oss lite.

-Jag kan absolut ha funderingar kring hur levnadsförhållandena kan tänkas bli om man fyller alla platser, men jag hoppas att vi alla i så fall kan och vill hjälpa till att göra det så drägligt som möjligt.”

De här citaten kommer från Tullingebor, som på Facebook diskuterar det planerade asylboendet som kan komma att öppna på Ulfsbergsgården vid Tullingesjön. Diskussionen där och på andra ställen är ganska livlig. Åsikterna är många. En del av dem obehagliga att läsa. Vissa rakt ut rasistiska. En del snarare sorgliga – till exempel de som tycker att priset på ens villa väger tyngre än att människor ska kunna fly krig och terror.

Men väldigt många säger också som personerna ovan: att de välkomnar de eventuella asylsökandena som grannar. Att de tänker på den grymma verklighet i krigets Syrien och andra platser som människor tvingas fly ifrån, och att vi ska hjälpas åt för att ta emot asylsökande människor på bästa sätt.

Det finns Tullingebor som redan tagit initiativ till att samla in kläder, trots att det ännu inte är klart om boendet kan starta. I Botkyrka finns en stark tradition och vana av att hjälpas åt, visa solidaritet och lyfta varandra. Det är tydligt att Tullinge är en del av den traditionen. Det ger riktigt goda förutsättningar för att ett asylboende skulle fungera bra i vår kommun.

Mats Einarsson, gruppledare Vänsterpartiet Botkyrka”

Solidaritet är mer än snällhet

DSC_0121rHistorien lär oss att sakernas tillstånd aldrig är beständiga. Det politiska sammanhang som rådde vid en människans födelse är inte detsamma som det som kommer att råda när samma människa nått pensionsåldern. Ibland tar det många år innan det går att märka av och reflektera över skillnaden, som när det fattiga Sverige byttes mot en någorlunda utbyggd välfärdsstat under 1900-talet. Ibland skiftar det politiska läget istället över en dag – inget skulle bli sig likt i Chile efter att Pinochet genomfört sin militärkupp. Samhället är stadd i ständig förändring. Det utsätts för hot och rymmer förhoppningar.

När Vänsterpartiet Botkyrka de senaste veckorna har arbetat med att samla in pengar till förmån för Kurdiska Röda halvmånen, som verkar i den av IS angripna staden Kobane, så har vi ägnat oss åt vad vi brukar kalla internationell solidaritet. En solidarisk sådan handling kan vara godhjärtad i största allmänhet. Men upphöjd till politisk princip blir den mycket mer än så.  Läs mer

Vänsterpartiet Botkyrka söker politisk sekreterare på 40 %

NYTT JOBB. Vill du jobba i en röd kommun som är långt ifrån lagom? Här är din chans! Botkyrka styrs av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet och det rödgröna samarbetet ger möjligheter att påverka människors vardag på riktigt.

Arbetet som politisk sekreterare går ut på att stödja och utveckla det politiska samarbetet i kommunledningen och hjälpa våra ledamöter i nämnder och andra politiskt tillsatta organ, men också att organisera partiföreningens verksamhet med opinionsbildning, studier och folkrörelsearbete.

Vi har idag en politisk sekreterare på 60% och efter att ha ökat med ett mandat i kommunfullmäktige, får vi möjlighet att anställa en ytterligare på 40%.

Vi söker en person som:

 • kan organisera
 • är bra på att samarbeta
 • kan jobba självständigt
 • är initiativrik
 • entusiasmerar
 • har lätt för att uttrycka sig i tal och skrift

Du ska dela partiets värderingar, ha god kännedom om partiets politik och organisation och du får gärna ha erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete, antingen som förtroendevald eller tjänsteman. Din formella arbetsgivare kommer att vara Botkyrka kommun, men din tjänst disponeras helt av Vänsterpartiet. Tjänsten är på 40%. Lön enligt Botkyrka kommuns avtal. Tillträde sker 1 januari, eller efter överenskommelse.

Skicka ansökan med CV och referenser senast den 30 november till anställningsgruppens sammankallande Anna Herdy, anna.herdy@vansterpartiet.se.

Här kan du läsa tjänstebeskrivning för våra politiska sekreterare.

1 2 3 31

Twitter

Facebook

Arkiv