Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Insamling

Insamling

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Mats Einarsson i Södra Sidan

I veckans nummer av Södra Sidan bevakas frågan om hur Botkyrka bäst kan bidra för att ta emot människor som flyr från krig och förtryck i andra länder. Såhär uttalar sig Mats Einarsson, vänsterpartistiskt kommunalråd och ordförande för socialnämnden i kommunen:

– Det är klart att det påverkar oss. Men vill man underblåsa konflikter eller lösa dem? Vi har den situationen vi har och måste lösa den, säger Mats Einarsson (V), som påpekar att M inte yrkade avslag på beslutet att ta emot 158 nyanlända på kommunstyrelsen i måndags.

Läs hela artikeln.

Mats Botkyrka

Mats Einarsson (V)

I samma nummer av Södra Sidan skriver Mats, tillsammans med Ebba Östlin (S) och Dan Gahnström (MP), ett svar på Moderaternas artikel från förra veckan. Såhär skriver de bland annat:

Om rätten till asyl ska vara mer än vackra ord krävs att alla kommuner hjälps åt. Vi välkomnar därför den nya lagen som innebär att alla kommuner ska ta ansvar.

Läs hela artikeln i Södra Sidans papperstidning, eller genom att läsa tidningen som pdf via deras hemsida.

Några viktiga datum

IMG_1317Det här händer i Vänsterpartiet Botkyrka under vintern 2016. Frågor? Kontakta Fredrik Andersson, [email protected], 070-64 75 983.

Januari

Februari

Mars

  • Lördag 19 mars
    Årsmöte
    Årsmötet är Vänsterpartiet Botkyrkas högsta beslutande organ. Vi kommer att välja en ny styrelse, samt anta en ny verksamhetsplan och ett strategidokument för en feministisk kommunpolitik. Kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar under vintern. Information om tid och plats tillkommer.

Nu försvinner bussen

buss
Den 11 januari 2016 börjar M, KD, FP, C och SD:s nedskärningar i länets busstrafik att gälla. Det kommer att påverka många av oss som dagligen reser med buss.

I stora delar av länet betyder de försvunna bussarna inte bara att morgonrutiner måste tidigareläggas, utan att det faktiskt inte går att ta sig dit man ska i tid. Hur ska man hinna lämna barnen på dagis eller förskolan och ta sig till jobbet när den buss man brukar resa med försvinner?

Om bussarna går mer sällan, medför det också att fler resenärer ska rymmas i samma buss. Människor med barnvagnar, rullstolsburna och äldre missgynnas när det är trångt på bussen. Kvinnor, som generellt sett reser kollektivt i högre utsträckning än män, drabbas också särskilt.

Folk kommer att tvingas välja bort den trånga och ineffektiva kollektivtrafiken och ta bilen. Trängseln på vägarna kommer att öka, klimatutsläppen att tillta, stockholmsluften bli sämre. Nedskärningarna kommer av borgarnas besparingsbehov, vilket i sin tur beror på deras misskötsel av landstingets ekonomi och deras privatiseringsiver – och nu låter de bussresenärerna stå för notan.

Vänsterpartiet vill se en kollektivtrafik driven i landstingets egen regi. Det är mycket billigare än att driva privatiserad busstrafik. Hade Vänsterpartiet fått bestämma hade vi inte dragit in någon busstrafik. Vi hade utvidgat den.

Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

_________________________________________________

(Bild lånad från Michael Kazarnowicz. Fotografen ej relaterad till innehållet i inlägget)

Zurab Rtveliashvili deltar på julavslutningen

zurab_web1_pressbild

Foto: Cato Lein.

När Vänsterpartiet Botkyrka har julavslutning onsdagen den 16 december så kommer vi att få besök av poeten och performanceartisten Zurab Rtveliashvili. Zurab kommer ursprungligen från Georgien, men kom till Sverige som fristadsförfattare efter att ha blivit utsatt för förföljelse i Georgien. År 2011 beviljades han slutligen uppehållstillstånd.

I Georgien spelade hans dikter en roll under den så kallade ”Rosenrevolutionen” år 2003. Sedan dess arresterades han med jämna mellanrum för sina framträdanden och fick dessutom avtjäna ett kortare fängelsestraff som samvetsfånge. År 2012 dömde Europadomstolen Georgien för att på ett flertal punkter ha brutit mot de mänskliga rättigheterna gentemot Zurab.

Hans bok, Poesins diktatur, stoppades från utgivning av de georgiska myndigheterna. Den finns dock utgiven på svenska genom Smockadoll förlag. Han medverkar också i antologin Fria ord på flykt tillsammans med bland andra nobelpristagarna från 2015 respektive 2009; Svetlana Aleksijevitj och Herta Müller.

På julavslutningen kommer vi även att bjuda på julfika och trevligt sällskap!

Tid och datum: Kl 18, onsdagen den 16 december.
Plats: Vänsterpartiets lokal, Tingsvägen 17 i Alby.

Marit Strand Pettersen: ”Kommunens organisation är fossilbränslefri i år”

Marit Strand Pettersen representerade Vänsterpartiet även i debatten om den tekniska nämndens marit_kropp2ettårsplan i kommunfullmäktige. Här kan ni läsa hennes inlägg.

Ordförande, ledamöter, åhörare, webbtittare,

Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens ettårsplan.

Tekniska nämnden är kanske kommunens mest oförtjänt tråkiga namn på en nämnd – därför att frågorna som vi hanterar är långt ifrån tråkiga. De ärenden som ligger i tekniska nämndens ansvarsområden berör de allra flesta Botkyrkabor på daglig basis. För vem öppnar inte en kran hemma eller spolar i toaletten. Och vår miljö och vår hälsa är beroende av det är bästa kvalitet på vattnet och att vi tar hand om avloppsvattnet på ett tryggt och säkert sätt så att vattnet som rinner ut i våra sjöar är så rent som det kan vara. Läs mer

Pia Carlsson: ”M vill privatisera badhus och bibliotek”

Pia Carlsson representerade Vänsterpartiet när kultur- och fritidsnämndens ettårsplan Piadiskuterades på dagens kommunfullmäktigesammanträde. Här är hennes inledande inlägg.

Ledamöter, åhörare,

Det är uppenbart när man läser de olika ettårsplaneförslagen, att synen på kultur- och fritidspolitiken skiljer sig kraftigt åt mellan höger- och vänstersidan. Bland annat skriver Tullingepartiet att de skiljer sig från den styrande majoriteten eftersom de ”inte anser att kultur- och fritidsområdet tillhör kommunens kärnuppgifter”. Även Moderaterna har en njugg inställning till flera av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter, framförallt de som inryms inom begreppet ”kultur”. Moderaterna vill lägga ner konsthallen, stoppa idéhus Tullinge och de vill inte se en konsthall i Fittja. De vill privatisera baden och ett eller flera bibliotek. Man kan utläsa en tråkig ovilja att se hur de här verksamheterna bidrar till Botkyrkas utveckling och Botkyrkabors möjligheter att uttrycka sig och sätta sin prägel på sin samtid och sitt samhälle. Läs mer

Marit Strand Pettersen: ”Vård efter behov – inte efter plånbok!”

Marit Strand Pettersen (V) deltog i budgetdebatten i kommunfullmäktige, när ämnet var Vård- och omsorgsnämndensmarit_kropp2 ettårsplan. Här är hennes inlägg.

Ordförande, ledamöter, åhörare, webbtittare,

Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan.

Jag är glad och stolt över att bo i en kommun som är styrd av en rödgrön majoritet och där vänsterpartiet har en viktig roll. Botkyrka är en kommun som strävar efter att värna om alla medborgares rätt att få leva ett gott liv och få den vård och omsorg de behöver när de behöver det. Läs mer

Mats Einarsson: ”Välfärden hotas inte av solidariteten”

Mats Einarssons inledningsanförande under budgetdebatten i kommunfullmäktige i Hallunda Folkets hus.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Det finns mycket att vara glad och stolt över i Botkyrka och i Sverige i dag. När människor på flykt behöver taMats Botkyrkak över huvudet och ett mål mat, då ställer Botkyrkabor spontant upp och ordnar transitboende. När Migrationsverket vände sig till Botkyrka för att få till stånd ett evakueringsboende för asylsökande, då svarade vi omedelbart ja och vi ordnade på en vecka sängplatser och personal. På det informationsmöte om evakueringsboendet som vi höll i Tullinge var det flera som tog till orda och sa ungefär: ”Jag är stolt över att Botkyrka ställer upp, hur kan vi Tullingebor hjälpa till?”. De som hoppats att Botkyrkaborna skulle reagera med rädsla och fientlighet måste ha blivit grymt besvikna. I Botkyrka och i hela landet har människor sagt att, ”javisst, vi får anstränga oss, men det är klart vi ställer upp, vi klarar det här”.

För det gör vi ju. Vi har ett starkt samhälle. Vi har resurser. Vi har, trots allt, fortfarande en gemensam välfärd som bygger på sammanhållning och ömsesidig hjälp. Den centrala fascistiska myten, att vi står inför nationens utplåning, var falsk på 30-talet och den var lika lögnaktig när den upprepades på SKL:s kongress häromveckan. Välfärden hotas inte av solidariteten. Det är tvärtom den gemensamma välfärden som ger oss möjlighet att vara solidariska. Vi ska inte se de som kommer till vårt land som tillfälliga, objudna gäster, utan som våra blivande grannar och arbetskamrater (och säkert en och annan blivande fullmäktigeledamot). Därför var det med sorg och besvikelse som vi igår noterade regeringens nya flykting- och asylpolitik. Läs mer

Det hade kunnat vara du eller jag

Nooshi BotkyrkaNooshi Dadgostar talade för en trygg asylrätt och arbetsmarknad

Förra veckan anordnade Ung Vänster tillsammans med en rad andra organisationer manifestationer runt om i Sverige i protest mot regeringens och de borgerliga partiernas uppgörelse om tillfälliga uppehållstillstånd. I Stockholm höll Nooshi Dadgostar, Botkyrkabo och riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ett tal som du kan läsa här:

”Varje människa på denna jord som vi delar har rätt till en fristad undan krig och förföljelse. Det är för denna stund asylrätten är skapad. Vi vet det därför att det hade kunnat vara du eller jag som med livet som insats tvingats fatta mycket svåra beslut om att lämna det land vi älskar och växt upp i. Alla vet att inga symbolpolitiska handlingar i världen kommer förhindra detta.

Flyktingskapet är en del av Europas historia. I en tid då Europa borde göra allt för att stoppa döden på Medelhavet görs nu allt för att hindra människor att ta sig till säkerhet. Framtiden byggs inte med murar och taggtråd, det har vi lärt av generationer innan oss. Vi vägrar se fler treåringar sköljas upp på Europas stränder. Kriget är på riktigt och det handlar om människoliv – se till att slopa transportörsansvaret, låt människor få återförenas med sina älskade familjer och bygg lagliga vägar ut ur krigets helvete. Historien kommer visa oss rätt.

Men istället för att grunda för ett samhällsprojekt för Sverige där varje människa kan delta på lika villkor, vill dom göra oss till fiender inför varandra. Jag är med i den arbetarrörelse som byggde landet utifrån jämlikhet och rättvisa. Men så fick vi en uppgörelse om något helt annat. Dom vill sänka våra löner, försämra våra arbetsvillkor, gynna sina egna och sen kunna skylla på människor som flyr undan våld och förföljelse. Jag betackar mig för dessa moderater!

Temporära uppehållstillstånd innebär att man kommer vara helt beroende av sin arbetsgivare för sitt uppehälle. Det är chefen som kommer att få bestämma om du får vara kvar i landet eller inte. Hela ditt liv ligger i hans händer. Du kommer i desperation tvingas konkurrera med andra genom att sänka din lön eller försämra dina arbetsvillkor. Förstår ni vad det kommer att göra med vår arbetsmarknad? Förstår ni vilka löner och villkor de vill tvinga oss till? Hur många kommer behöva springa sönder sina kroppar för småslantar, hur många kommer behöva stå med mössan i hand för sin överlevnad? Och vad händer då när vi inte längre kan hålla samman och ställa gemensamma krav på våra arbetsplatser? När fusk, utnyttjande och sjunkande lönenivåer blir vardag och kollektivavtal en lyx.

Och vänner!

Tala om för mig vem som är vinnare på denna politik! Ja inte är det vi som går till jobbet varje dag, inte är det flyktingar som bara vill fortsätta sina liv där det en gång slutade, inte är det vi som vill leva i ett starkt modernt välfärdsland. Det är samma gamla moderatpolitik som vanligt. De rika, arbetsgivarna, ska få mer och alla vi andra mindre. Varför skulle vi gå med på detta?

I vårt Sverige ska man inte kunna se på människors hudfärg hur säkert de sitter i landet eller vilka arbetsvillkor de ska vara beredda att gå med på. På svensk arbetsmarknad ställer vi aldrig människa mot människa.

Och nu ska de så kallade RUT-bidragen öka. Problemen ska alltså lösas genom att skicka ännu mer resurser till dom som har det bäst ställt!

Vänner! Varför skulle vi gå med på detta?

Ingen talar om för mig att de människor som bara har det gemensamt att de tvingats avbryta sina liv på grund av fallande bomber måste ledas in i arbeten som innebär trädgårdsarbete på andras privata tomter eller skura toaletter i fina hem. Ingen talar om för mig att det är nu vi ska använda våra gemensamma resurser för att finansiera elitens livsstil.  Inbilla inte mig att det skulle stärka sammanhållningen i vårt land. Att en skattefinansierad låglönemarknad ämnad åt människor med mörkare hy skulle vara det anständiga.

Och nu ska YA-jobben dessutom undantas från kollektivavtal. Det innebär i praktiken att vi gemensamt ska subventionera lönedumpning.

Vänner!

Använd istället våra resurser till att stärka det vi äger gemensamt. Använd dom till att anställa personal på våra sjukhus, undersköterskor, sjuksköterskor och lokalvårdare. Och vi kräver goda anställningsvillkor. Använd våra resurser till att bygga ett samhälle som rymmer flera. Se till att investera för framtiden, skapa ett nytt nationellt program för bostäder med god kvalitet. För det behöver vi tiotusentals byggnadsarbetare, VVS-montörer och verkstadsarbetare. Låt nyanlända snabbt få komma in i praktik och utbildning under asyltiden. Deras språkkunskaper kommer vara till stor nytta när barnen ska in i skolsystemet. När vi blir fler behöver fler saker uträttas, efterfrågan på arbetskraft växer. Det är nu vi har möjligheten att kraftsamla för det moderna Sverige. Med blicken mot framtiden investerar vi i vårt land, utvecklar, moderniserar, istället för att riva ner och ställa människor mot varandra.

Vänner

Vi byggde detta land tillsammans. Generationer av flyktingar, butiksanställda, bussförare byggde detta land. Människor av kött och blod bygger det varje dag. Vi ställer upp på varandra. Ingen ska för sitt leverne tvingas acceptera lägre löner eller sämre villkor är någon annan.

Låt inga blåbruna krafter lura oss att det är fler människor i vårt land som är hotet. Det är dem som är hotet! De som vill slita sönder vår sammanhållning, som vill att alla resurser ska landa i händerna på deras egna, som förvägrar oss anständigheten i ett tryggt hem undan förföljelse.

Människor har ingått denna uppgörelse. Människor kan också riva den och gå i en annan riktning. Låt oss göra det.

Nooshi Dadgostar,
riksdagsledamot (V)”

Läs mer

1 2 3 35

Twitter

Facebook

Arkiv