Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Insamling

Insamling

Vår blogg

Besök vår blogg

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Satsningar på jobb, utbildning och bostäder i Flerårsplan 2016-2019

flerårsplanIdag fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens mål och budget – Flerårsplan – för 2016-2019. Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag innehåller bland annat:

  • Mål om 3 000 nya bostäder till 2018.
  • De största investeringarna i förskola och skola i Botkyrkas historia: 32 förskolor och skolor ska renoveras eller byggas.
  • Nya vård- och omsorgsboenden i Vårsta och Fittja. När de står klara kommer vi att ha vård- och omsorgsboenden i varje kommundel.
  • Nya bibliotekslokaler i Fittja, Tumba och Tullinge.
  • Jobbsatsningar som Södra porten – företagsmark vid Eriksberg som på sikt kan ge 4 000 arbetstillfällen, ombyggnad av Tumba och Fittja centrum, investeringar i renovering av bostäder och lokaler, stöd för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att gå från bidrag till jobb genom Kom-i-jobb-satsningen, vägledningsstöd för bland annat ungdomar.

Här kan du se flerårsplanedebatten i kommunfullmäktige och här kan du läsa hela flerårsplanen.

Debatt om flerårsplan – mål och budget – för Botkyrka 2016-2019

20150616_093031

Inledning flerårsplanedebatt 16 juni 2015

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsplan för 2016 till 2019.

Vi lägger fram vårt förslag i ett komplicerat och delvis osäkert läge. Under åtta år sänkte högerregeringen inkomsterna med cirka 140 miljarder. Det betalades av de sjuka och de arbetslösa och pensionärerna. Och genom att statsbidragen till kommunerna i reella termer har sänkts samtidigt som befolkningen växt och behoven ökat. Den nya regeringen som tillträdde 2014 innebar ett nytt hopp, ett hopp som dock tillfälligt släcktes när allianspartierna gjorde gemensam sak med Sverigedemokraterna och fällde regeringens och Vänsterpartiets budget. Ett förlorat år.

Vi vet ännu inte i detalj vilka statsbidrag vi kommer att kunna få 2016, men förhoppningsvis kommer de att ge en välbehövlig förstärkning av den kommunala ekonomin och göra det möjligt att bättre möta behoven och de krav som Botkyrkaborna har rätt att ställa på oss.

För Botkyrka växer. Botkyrka utvecklas och förändras. Fler föds i Botkyrka, fler flyttar till Botkyrka och ännu fler skulle komma om det bara fanns fler bostäder att flytta till. Och det är bra. Även om expansionen innebär utmaningar, så vore ett stagnerande eller krympande Botkyrka ett mångdubbelt värre problem.

Vi står nu inför en period av omfattande investeringar. Nya förskolor och skolor ska byggas. Nya äldreboenden kommer till. Takten i bostadsbyggandet ökar rejält, samtidigt som vi ska renovera våra äldre fastigheter. Behoven av bra kommunikationer, kultur- och fritidsutbud, gator och parker och sociala insatser kommer att öka.

Vi har högt ställda politiska mål. Utsläppen av växthusgaser ska ner och klimatmålen nås. Alla barn måste garanteras goda uppväxtvillkor och lika chanser. Massarbetslösheten ska bort. Klassklyftorna och klyftorna mellan kvinnor och män ska minska. Alla former av rasism och diskriminering ska utrotas.

Kommer vi att klara det? Ja, det tror jag. Men bara om vi gör det tillsammans, med gemensamma, demokratiska insatser, solidariskt finansierade enligt principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Inte på ett år. Och inte på fyra heller. Stegen kommer ibland att vara både för små och för få. Men det är alltid möjligt att gå åt rätt håll, istället för åt fel.

Mats Einarsson
Gruppledare Vänsterpartiet Botkyrka

Vänsterpartiet säger nej till höjt pris på SL-kort

Seluah Alsaati, ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm, skriver om landstingshögerns förslag om att höja priset på SL-kortet till 900 kronor, vilket blir verklighet om SD och Alliansen röstar för det på landstingsfullmäktiges möte den 16-17 juni:

Vänsterpartiet kommer att rösta nej till höjningen av SL-kortet. Vi föreslår samtidigt att pengar från trängselskatten ska gå till utbyggnad av kollektivtrafiken istället för till förbifarten. Vi föreslår fria resor för barn upp till tolv år, fria resor för pensionärer under lågtrafik, att återinföra enhetstaxa och att ta bort spärrarna och införa så kallade öppna spärrlinjer. Det sistnämnda skulle vara särskilt skönt för alla oss med barnvagn eftersom det idag är förknippat oro för att fastna att ta oss igenom spärrarna.

Högern har kört landstingets ekonomi i botten. Nu är det vi som får betala för det. Det är inte okej. SL-kortet ska inte kosta mer än att vi har råd att betala för det.

Så kan du protestera mot prishöjningsförslaget

Ikväll kl. 19.00 ordnas en snabbmanifestation på Sergels torg mot höjningen. Läs om den här.

Här finns en namninsamling mot höjningen. Skriv gärna på och sprid till alla du känner!

Du kan också gå med i facebookgruppen ”Nej till höjd avgift på SL-kortet”.

Medlemsmöte 11 maj: Hediye Güzel föreläser om situationen i Kurdistan

Affisch Hediye om Kurdistan 11 maj

Hediye Güzel, uppvuxen i Fittja, är tidigare partistyrelseledamot för Vänsterpartiet och har ett mångårigt engagemang för internationell solidaritet med det kurdiska folket. På Vänsterpartiet Botkyrkas medlemsmöte den 11 maj kommer hon och berättar om det politiska läget i Kurdistan och situationen för kurder, mot bakgrund av den oroliga situationen i stora delar av Mellanöstern.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla intresserade. Vi bjuder på fika. Välkommen!

Tid: måndag 11 maj, kl. 18.30-19.30.
Plats: Vänsterpartiets lokal, Tingsvägen 17 på Albyberget.

__________________________________________________________________

Efter föreläsningen tar vi upp ett par ytterligare punkter på medlemsmötet:
– Fyllnadsval till vård– och omsorgsnämnden samt nämndemannauppdrag i tingsrätten
– Kampanjen Fråga Orten, lägesuppdatering från styrelsen

Tid: måndag 11 maj, kl. 19.30-20.30
Plats: Vänsterpartiets lokal, Tingsvägen 17 på Albyberget.

Hör av dig om du vill att vi ordnar barnpassning under mötet! Maila till [email protected]

[email protected]_

Vill du hjälpa oss att sprida information om föreläsningen? Dela gärna informationen på facebook, twitter eller skriv ut den här affischen (pdf) och sätt upp i ditt bostadsområde, på skolan eller anslagstavlan på jobbet! Tack för hjälpen!

 

Vänsterpartiet reserverade sig mot friskoleansökningar – ”Elevers rätt till bra utbildning går före skolbolagens vinstintresse”

klassrumTre aktiebolag som driver friskolor har ansökt till statliga Skolinspektionen om att få starta eller utöka sin verksamhet i Botkyrka. När sådana ansökningar skickas till Skolinspektionen, vänder sig myndigheten till den aktuella kommunen för att få en bedömning av vilka pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser friskoleetableringen skulle ha. På sitt senaste möte, den 21 april, yttrade sig Botkyrkas utbildningsnämnd om de tre aktuella friskoleansökningarna. Nämndens majoritet hade inga invändningar och Vänsterpartiet reserverade sig mot nämndens beslut.

– Vi ser tydliga risker med att ha vinstdrivande bolag som driver skolor. Det finns ju flera exempel på där det har gått riktigt illa, som när John Bauer-koncernen gick i konkurs och lämnade tusentals elever vind för våg. Här i Botkyrka har vi en liknande erfarenhet från när Praktiska Tumba plötsligt lade ner 2013 och deras elever plötsligt mitt i en termin stod utan en skola att gå till, säger Bekir Uzunel, Vänsterpartiets ledamot i utbildningsnämnden.

De tre bolag som ansökt hos Skolinspektionen om tillstånd för att starta eller utöka skolverksamhet i Botkyrka är dels de stora koncernerna Thorengruppen AB och Kunskapsskolan AB, och dels det mindre, lokala bolaget Johai AB.

– För oss går elevernas rätt till en bra utbildning före skolbolagens vinstintresse. Vi tyckte inte att svaret som nämnden gav till Skolinspektionen tog riskerna och de negativa effekterna av friskoleetableringar på allvar. Till exempel tyckte vi att man borde vara mer försiktig när man har att göra med ett bolag som Thorengruppen AB, som fick avslag på samtliga sina skolansökningar 2014 eftersom Skolinspektionen misstänkte att de hade fuskat i ansökningarna. Jag tycker inte att man lättvindigt kan säga okej då utan att verkligen analysera riskerna ur elevernas perspektiv, säger Laura Purdy, ersättare för Vänsterpartiet i utbildningsnämnden.

– Det är kommunens ansvar att bedriva bra skolverksamhet för alla barn och elever. Det ansvaret vill inte vi att man ska lägga över på privata bolag, som är i skolbranchen för att tjäna pengar. Det är inte ansvarsfullt, avslutar Bekir Uzunel.

Här kan du läsa Vänsterpartiets yrkanden från utbildningsnämndens möte.

Hanna från Alby föreslås bli ny ordförande för Ung Vänster

Cederin

Hanna Cederin, 26 år från Alby, föreslås bli ny förbundsordförande för Ung Vänster. Det meddelade en enig valberedning i dag onsdag. Hanna jobbar i dag som förbundssekreterare för Ung Vänster och föreslås alltså efterträda Stefan Lindborg.

Hanna bor på Albyberget och är bland annat aktiv i Alby boendenätverk, som kämpar för att stoppa ombildningarna till bostadsrätter i området. I rollen som ordförande vill Hanna också fokusera på den typen av frågor, som spelar stor roll i människors vardag. Läs mer

Vi vill se bättre kollektivtrafik, som fler har råd att åka med

Häromdagen satt jag och trängdes i en fullproppad buss med en massa andra Botkyrkabor. Jag skulle egentligen ta pendeltåget från Tumba, men det fastnade i Tullinge och vi passagerare fick snällt försöka tränga ihop oss på bussen istället. Tågen stod i kö till långt utanför stan. Bussarna fulla med frustrerade människor. Busshållplatserna likaså, men de som väntade där rymdes inte, så vi åkte förbi. De väntande såg frusna och irriterade ut.

Stockholmslivet bygger på kollektivt resande. Fungerar inte kollektivtrafiken så fungerar inte det här länet. Ändå tänker den moderatledda ledningen i landstinget nu skära ner 23 miljoner kronor på den redan överbelastade och dåligt underhållna pendel-, tunnelbane- och busstrafiken. Läs mer

Nooshi Dadgostar om vänsterns bostadspolitik

I tidningen Flammans podcast kan du höra Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Nooshi Dadgostar berätta om vänsterns bostadspolitik och den nya bostadssatsningen som Vänsterpartiet och regeringen kommit överens om. Hur kan bostadsbristen byggas bort? Hur många hyresrätter kommer byggas på grund av den nya budgetsatsningen?

Nooshi sitter i riksdagen sedan valet 2014 och bor i Botkyrka.

Här hittar du podsändningen.

1 2 3 33

Twitter

Facebook

Arkiv