Vänsterpartiet Botkyrka

Vår politik inför valet 2014

Vår politik inför valet 2014

Våra kandidater valet 2014

Våra kandidater valet 2014

EU-val 25 maj

EU-val 25 maj

Bygg fler hyresrätter

Bygg fler hyresrätter

Kampanj

Värvningskampanj

Vår blogg

Besök vår blogg

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Håll ihop Botkyrka – rösta nej till kommundelning

imageDen 14 september hålls det en folkomröstning i Botkyrka, som gäller om kommundelen Tullinge ska bryta sig ur Botkyrka och bilda en egen kommun. Vänsterpartiet säger nej till kommundelning och vi ingår i det partipolitiskt oberoende nätverket Håll ihop Botkyrka, som består av människor från olika partier och av enskilda Botkyrkabor som vill se en fortsatt sammanhållen kommun.

Att dela kommunen är dyrt
Sveriges kommuner och landstings utredning visade att alla förlorar pengar på en delning, oavsett i vilken kommundel i Botkyrka man bor i.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är betydligt dyrare att driva två byråkratier än en. Två byråkratier innebär mer administration, ytterligare ett kommunhus, en till uppsättning politiker och mindre möjligheter till stordriftsfördelar.

Två separata kommuner betyder även att färre delar på dyra investeringar som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden. Botkyrka har under de senaste åren investerat över 400 miljoner i Tullinge. Dessa investeringar betalar nu hela Botkyrka för. Vid en eventuell kommundelning skulle Tullingeborna vara tvungna att ta över hela kostnaden för de investeringarna. Det skulle troligen innebära att Tullingeborna måste betala mer i skatt för att kunna ha en fungerande välfärd och kommunal service.  Läs mer

Vi öppnar valcentral i Alby – ”Unik satsning för att bli mer tillgängliga”

valcentralMåndagen den 25 augusti öppnar Vänsterpartiet Botkyrka en valcentral på Albyberget. Partilokalen på Tingsvägen 17, som annars mest används för internt partiarbete, görs om till en öppen valcentral för Albyborna. Till valcentralen ska man kunna komma för att ställa frågor om valet, diskutera med lokala företrädare för Vänsterpartiet och på ett enkelt sätt engagera sig själv i valrörelsen.

- Det här är en unik satsning vi gör för att bli mer tillgängliga som parti. Satsningen är möjlig att genomföra tack vare att vi är dubbelt så många medlemmar i Vänsterpartiet Botkyrka, jämfört med vad vi var i valet för fyra år sedan. Då mäktade vi bara med att bemanna en traditionell valstuga – nu kan vi vara tillgängliga på ett helt annat sätt, med både valstuga i Fittja och valcentral i Alby. Vi hoppas att det ska innebära att fler kan engagera sig och att vi kan bidra till att öka valdeltagandet i Alby, säger Fredrik Andersson som är ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka.

I valcentralen kommer man kunna få information om hur man röstar och den som vill kommer bland annat att kunna få hämta valaffischer, foldrar och tidningar för att sprida bland vänner och bekanta.

- För många är det ett stort steg att bli medlem i ett parti. Vi vill sänka trösklarna till engagemang, genom att möjliggöra för vänstersympatisörer att aktivera sig utan att först behöva bli medlemmar. Vi vet att det politiska engagemanget i Alby är starkt. Det såg vi inte minst i de massiva protesterna mot utförsäljningen av allmännyttan på Albyberget. Vi vill underlätta för alla som är intresserade av ett regeringsskifte och ett stopp för privatiseringspolitiken att på ett enkelt sätt göra en insats, säger Fredrik Andersson.

Valcentralen kommer att vara öppen klockan 15.00-19.00 varje vardag och klockan 12.00-15.00 på lördagar. Den 25 augusti klockan 15.00-19.00 invigs valcentralen.

För mer information, kontakta:

Fredrik Andersson
ordförande Vänsterpartiet Botkyrka
fredrik.andersson@flamman.se
070-647 59 83

Elisabeth Biström
Politisk sekreterare
elisabeth.bistrom@botkyrka.se
070-889 19 16

Vänsterpartiet vill bygga ”Campus Tullinge”

södra sidan

Bild från Södra Sidan.

Mittemellan Tullinge centrum och Södertörns högskola vill Vänsterpartiet Botkyrka bygga Campus Tullinge: ett nytt område med hyresrätter för studenter och ungdomar.

Tullinge är den kommundel i Botkyrka som ligger närmast den regionala stadskärnan Flemingsberg där Södertörns högskola och Karolinska institutet ligger. I Tullinge finns god tillgång till kollektivtrafik och där planeras ett så kallat Idéhus att byggas, vilket kommer ge unga och studerande Botkyrkabor tillgång till ett bibliotek i toppklass och en kreativ miljö att utveckla idéer, kultur och kunskaper i.

Botkyrka och Tullinge behöver fler hyresrätter med rimliga hyror och Vänsterpartiet föreslår därför att omkring fyrahundra hyresrätter ska byggas i en första etapp för att påbörja området Campus Tullinge. De nya husen föreslås byggas längs Alfred Nobels Allé och på Solskensvägen.  Läs mer

Ett solidariskt samhälle är starkare – Mats Einarsson om den rödgröna majoritetens flerårsplan för Botkyrka 2015-2018

mats_porträtt4Idag ska kommunfullmäktige fatta beslut om den flerårsplan som ska styra Botkyrka kommun de kommande fyra åren. Här kan du läsa hur Mats Einarsson inledde flerårsplanedebatten för Vänsterpartiets räkning:

”Ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare,

mandatperioden går mot sitt slut, den andra med alliansen vid makten.

Sedan 2006 har vi uthärdat

åtta år med regeringen Reinfeldt

åtta år med permanentad massarbetslöshet,

åtta år med urholkade trygghetssystem,

åtta år av privatiseringar, avregleringar och misslyckade marknadslösningar,

åtta år av otillräcklig klimatpolitik,

åtta år utan bostadspolitik, åtta år med bostadsbrist,

åtta år av eftersatta investeringar i kollektivtrafiken,

åtta år av växande klassklyftor och ökande inkomstskillnader mellan kvinnor och män.  Läs mer

Vänsterpartiet har granskat allianspolitikens konsekvenser för jämställdheten

web_bildPressmeddelande 12 juni 2014
Vänsterpartiet Botkyrka

Granskning visar på försämrad jämställdhet med allianspolitik

Inför kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan för Botkyrka för perioden 2015-2018, har Vänsterpartiet genomfört en jämställdhetsgranskning av Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas flerårsplaneförslag. Granskningen visar att allianspolitiken på flera områden skulle försämra jämställdheten i Botkyrka.

-  Mot bättre vetande vill allianspartierna genomföra privatiseringar inom välfärden. Moderaterna har till och med mage att hävda att det är för kvinnornas skull, trots att det numera är välkänt att löner och arbetsvillkor är sämre i privatiserade verksamheter. En undersköterska i äldreomsorgen tjänar i snitt 900 kronor mindre per månad om hon är anställd privat. Vinsterna i välfärden skapas på kvinnors bekostnad. Det är därför vi som feministiskt parti är emot vinstdrivande bolag i välfärden. Kvinnors arbetsvillkor är inte till salu, säger Marit Strand Pettersen, feministisk talesperson för Vänsterpartiet Botkyrka.  Läs mer

Upprusta miljonprogrammet utan stora hyreshöjningar!

AlbyJonas Sjöstedt skriver idag i Aftonbladet tillsammans med Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman att renoveringar av miljonprogrammet måste göras på ett sätt som ger hyresgästerna reellt inflytande och möjlighet att bo kvar. De nödvändiga upprustningarna får inte bli gentrifieringsprojekt, där hyresgäster som inte har råd med stora hyreshöjningar trängs ut och tvingas lämna sina hem.

Vänsterpartiets riksdagsbudget avsätts rejält med resurser för att upprusta miljonprogrammet. Med vår politik kan 60 000 lägenheter renoveras och energieffektiviseras varje år – utan stora hyreshöjningar. Så tar vi hand om vår allmännytta, utan att avsäga oss ansvar genom att sälja ut. Allmännyttan är inte till salu!

Ronnie Andersson (v) mest företagarvänliga politikern i Botkyrka

Till höger: Ronnie Andersson (V). Till vänster: Pierre Blankenburg (TP), som utsågs till mest företagarvänliga politiker inom oppositionen. (Bild lånad från foretagarna.se)

För en tid sedan utsåg organisationen Företagarna Botkyrka-Salem Botkyrkas mest företagarvänliga politiker 2014. Utmärkelsen för mest företagarvänliga politiker inom majoritetspartierna V, S och Mp tilldelades ingen mindre än Vänsterpartiet Botkyrkas Ronnie Andersson.

Ronnie, som bland annat är ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, fick titeln med motiveringen:

”Valet av Ronnie bottnar i hans starka engagemang att utveckla kommunikation mellan personer som är nya på arbetsmarknaden och företagen samt för sin drivkraft att informera om och utveckla entreprenörskap i skolan.”

Vi gratulerar Ronnie till utmärkelsen!

Botkyrkabo en av hjärnorna bakom klimatomställningsplan

20140605-133854.jpg

Pressmeddelande 5 juni 2014
Vänsterpartiet Botkyrka

På Världsmiljödagen den 4 juni släpptes Vänsterpartiet Storstockholms klimatomställningsplan ”Framtiden är inte till salu”. Planen innehåller konkreta åtgärder för att skapa en klimatneutral och mer socialt rättvis storstad fram till år 2030.

- Vi har en politik som bygger både på ekologisk hållbarhet och social jämlikhet. Ibland framställs det som om klimatomställning måste leda till sämre levnadsstandard, men så blir det inte med vår politik. Vi kombinerar ökad jämlikhet, livskvalitet och välfärd med en klimatpolitik som är solidarisk med framtida generationer. Vänsterpolitik och klimatpolitik går hand i hand, säger Botkyrkabon Kerstin Amelin, som deltagit i arbetet med att ta fram omställningsplanen.  Läs mer

1 2 3 29

Twitter

Facebook

Populära inlägg

Arkiv