Vänsterpartiet Botkyrka

EU-val 25 maj

EU-val 25 maj

Bygg fler hyresrätter

Bygg fler hyresrätter

Kampanj

Värvningskampanj

Vår blogg

Besök vår blogg

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Ett solidariskt samhälle är starkare – Mats Einarsson om den rödgröna majoritetens flerårsplan för Botkyrka 2015-2018

mats_porträtt4Idag ska kommunfullmäktige fatta beslut om den flerårsplan som ska styra Botkyrka kommun de kommande fyra åren. Här kan du läsa hur Mats Einarsson inledde flerårsplanedebatten för Vänsterpartiets räkning:

”Ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare,

mandatperioden går mot sitt slut, den andra med alliansen vid makten.

Sedan 2006 har vi uthärdat

åtta år med regeringen Reinfeldt

åtta år med permanentad massarbetslöshet,

åtta år med urholkade trygghetssystem,

åtta år av privatiseringar, avregleringar och misslyckade marknadslösningar,

åtta år av otillräcklig klimatpolitik,

åtta år utan bostadspolitik, åtta år med bostadsbrist,

åtta år av eftersatta investeringar i kollektivtrafiken,

åtta år av växande klassklyftor och ökande inkomstskillnader mellan kvinnor och män.

Margaret Thatcher hävdade en gång att ‘there is no such thing as society’; det finns inte något sådant som ett samhälle. För Thatcher fanns bara individer och familjer. Samhället hade inget ansvar och inga skyldigheter, eftersom det inte fanns. Det är den filosofiska grunden för en politik utan hjärta och utan samvete.

Det rödgrönt styrda Botkyrka har gått mot den borgerliga strömmen och vi har gjort det bra, men jag ser fram emot en flerårsplaneperiod där vi drar åt samma håll, nationellt, regionalt och här i Botkyrka.

Politik handlar om några mycket grundläggande val. Vill vi ha ett samhälle där drivkraften är vinstmaximering och girighet och där var och en får klara sig på egen hand? Eller vill vi bygga ett samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter, där vi minskar avståndet mellan människor, ett samhälle där, som det står i grundlagen, ‘demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden’?

Den här flerårsplanen är en plan för ett Botkyrka som håller ihop, inte bara geografisk utan också ekonomiskt, socialt och kulturellt. Den är en plan för utbildning för våra barn och omsorg för dem som behöver det. Det är en plan för arbete – och för fritid och kultur. Det är en plan som är optimistisk, som vågar investera, som välkomnar alla nya Botkyrkabor, en plan för ett Botkyrka som bygger nytt och rustar upp, som vårdar och skyddar det som är ömtåligt, men som också ger utrymme för dem som vågar tänka nytt och vill pröva det oprövade. Det är en plan för kontraster, kreativitet och nyfikenhet.

Det är en flerårsplan för alla oss 87 000 Botkyrkabor som tillsammans utgör det som Thatcher inte trodde fanns: samhället.

Vänsterpartiet har fått förtroendet att vara med att styra Botkyrka och vi hoppas att vi får ett fortsatt och förstärkt förtroende den 14 september. Vi vet att ett solidariskt samhälle är starkare än ett där girigheten får råda. Därför kämpar vi som ett socialistiskt och feministiskt parti för jämlikhet och jämställdhet, för en välfärd fri från vinstintressen.

Ordförande,

jag yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsplan för åren 2015 till 2018.”

______________________________________________________

Här kan du läsa flerårsplanen.

Här kan du läsa en jämställdhetsgranskning vi har gjort av allianspartiernas förslag till flerårsplan.

Vänsterpartiet har granskat allianspolitikens konsekvenser för jämställdheten

web_bildPressmeddelande 12 juni 2014
Vänsterpartiet Botkyrka

Granskning visar på försämrad jämställdhet med allianspolitik

Inför kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan för Botkyrka för perioden 2015-2018, har Vänsterpartiet genomfört en jämställdhetsgranskning av Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas flerårsplaneförslag. Granskningen visar att allianspolitiken på flera områden skulle försämra jämställdheten i Botkyrka.

-  Mot bättre vetande vill allianspartierna genomföra privatiseringar inom välfärden. Moderaterna har till och med mage att hävda att det är för kvinnornas skull, trots att det numera är välkänt att löner och arbetsvillkor är sämre i privatiserade verksamheter. En undersköterska i äldreomsorgen tjänar i snitt 900 kronor mindre per månad om hon är anställd privat. Vinsterna i välfärden skapas på kvinnors bekostnad. Det är därför vi som feministiskt parti är emot vinstdrivande bolag i välfärden. Kvinnors arbetsvillkor är inte till salu, säger Marit Strand Pettersen, feministisk talesperson för Vänsterpartiet Botkyrka.

Granskningen tar även upp att Kristdemokraterna, och kanske även Moderaterna, vill införa kommunalt vårdnadsbidrag: ett bidrag som till 92 procent tas ut av kvinnor. Kd finaniserar bidraget genom att skjuta upp eller ställa in investeringar i förskolor.

- En välfungerande förskola är helt avgörande för kvinnors möjlighet att jobba. Kontrasten mellan höger och vänster blir väldigt tydlig här: vi har utvecklat förskolan med rätt till heltidsplats för alla barn och barnomsorg på obekväm arbetstid, medan Kristdemokraterna vill slopa förskoleplatser för att de vill att kvinnor ska stanna hemma och få en låg inkomst från bidrag istället för att arbeta. Det är en bakåtsträvande politik som går ut över både föräldrar och barn, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

För mer information, kontakta:

Mats Einarsson
Gruppledare Vänsterpartiet Botkyrka
0734-218 784
mats.einarsson@botkyrka.se

Marit Strand Pettersen
Feministisk talesperson Vänsterpartiet Botkyrka
0760-198 548
65marit@gmail.com

Elisabeth Biström
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka
070-889 19 16
elisabeth.bistrom@botkyrka.se

 

Material:

Granskningsrapporten ”Allianspolitikens konsekvenser för jämställdheten

Moderaternas flerårsplaneförslag 2015_2018

Folkpartiets flerårsplaneförslag 2015_2018

Kristdemokraternas flerårsplaneförslag 2015_2018

Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets flerårsplaneförslag 2015-2018

 

Upprusta miljonprogrammet utan stora hyreshöjningar!

AlbyJonas Sjöstedt skriver idag i Aftonbladet tillsammans med Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman att renoveringar av miljonprogrammet måste göras på ett sätt som ger hyresgästerna reellt inflytande och möjlighet att bo kvar. De nödvändiga upprustningarna får inte bli gentrifieringsprojekt, där hyresgäster som inte har råd med stora hyreshöjningar trängs ut och tvingas lämna sina hem.

Vänsterpartiets riksdagsbudget avsätts rejält med resurser för att upprusta miljonprogrammet. Med vår politik kan 60 000 lägenheter renoveras och energieffektiviseras varje år – utan stora hyreshöjningar. Så tar vi hand om vår allmännytta, utan att avsäga oss ansvar genom att sälja ut. Allmännyttan är inte till salu!

Ronnie Andersson (v) mest företagarvänliga politikern i Botkyrka

Till höger: Ronnie Andersson (V). Till vänster: Pierre Blankenburg (TP), som utsågs till mest företagarvänliga politiker inom oppositionen. (Bild lånad från foretagarna.se)

För en tid sedan utsåg organisationen Företagarna Botkyrka-Salem Botkyrkas mest företagarvänliga politiker 2014. Utmärkelsen för mest företagarvänliga politiker inom majoritetspartierna V, S och Mp tilldelades ingen mindre än Vänsterpartiet Botkyrkas Ronnie Andersson.

Ronnie, som bland annat är ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, fick titeln med motiveringen:

”Valet av Ronnie bottnar i hans starka engagemang att utveckla kommunikation mellan personer som är nya på arbetsmarknaden och företagen samt för sin drivkraft att informera om och utveckla entreprenörskap i skolan.”

Vi gratulerar Ronnie till utmärkelsen!

Botkyrkabo en av hjärnorna bakom klimatomställningsplan

20140605-133854.jpg

Pressmeddelande 5 juni 2014
Vänsterpartiet Botkyrka

På Världsmiljödagen den 4 juni släpptes Vänsterpartiet Storstockholms klimatomställningsplan ”Framtiden är inte till salu”. Planen innehåller konkreta åtgärder för att skapa en klimatneutral och mer socialt rättvis storstad fram till år 2030.

- Vi har en politik som bygger både på ekologisk hållbarhet och social jämlikhet. Ibland framställs det som om klimatomställning måste leda till sämre levnadsstandard, men så blir det inte med vår politik. Vi kombinerar ökad jämlikhet, livskvalitet och välfärd med en klimatpolitik som är solidarisk med framtida generationer. Vänsterpolitik och klimatpolitik går hand i hand, säger Botkyrkabon Kerstin Amelin, som deltagit i arbetet med att ta fram omställningsplanen.

Omställningsplanen griper över områden som bostäder och stadsplanering, trafik och transporter, energiförsörjning, hållbar livsmedelsproduktion, återbruk och vattensäkerhet.

- Många av de förslag vi presenterar i planen är helt avgörande för ett hållbart Botkyrka och skulle förbättra levnadsstandarden för oss Botkyrkabor. Det handlar till exempel om att investera i klimatrenoveringar av våra miljonprogramsområden, så att vi kan minska energiförbrukningen utan att det ger höga hyreshöjningar, avslutar Kerstin Amelin.

Omställningsplanen ”Framtiden är inte till salu” kan läsas i sin helhet på: http://www.stockholmsvanstern.se/assets/omsta%CC%88llningsplan_140602_layoutad.pdf

För mer information kontakta:

Kerstin Amelin
Ledamot i Vänsterpartiet Storstockholms klimatutskott
kerstin.amelin@hotmail.co.uk
076-805 11 13

Elisabeth Biström
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka
elisabeth.bistrom@botkyrka.se
070-889 19 16

Vänstervindar i EU-valet i Botkyrka – särskilt på Albyberget

tackförrösterna

Jag skulle vilja tacka alla våra valarbetare och medlemmar i Vänsterpartiet Botkyrka för den här EU-valrörelsen. I Botkyrka blir Vänsterpartiet allt starkare. Vi ser det när vi hela tiden blir fler medlemmar och nu ser vi det även i valresultatet. Vi ökar från 6 till nästan 7,7 % i Botkyrka, och ökar därmed också mer än den genomsnittliga ökningen för V i riket.

Ett litet axplock:

På Albybergets två valdistrikt ökar vi från omkring 9 till 14 procent, respektive från 10 till 18. I östra Storvreten ökar vi från 5 till 10 procent. Från ungefär 8 till 11 i Fittja. Från 10 till 15 i Tuna.

Stort tack för alla era insatser! Och låt framgången inspirera inför valet i september. Är du inte redan medlem så är det ett bra läge nu. Välkommen!

Vänliga hälsningar,

Fredrik Andersson,
ordförande
Vänsterpartiet Botkyrka

Bilder från Jonas Sjöstedts besök i Alby

Jonas Sjöstedt i Alby den 23 maj

foldern

Killen på bilden kommer till Alby!

Fredagen den 23 maj ordnar vi en hejdundrande slutspurtsaktivitet i vår EU-valrörelse. Då får vi besök av vår partiledare Jonas Sjöstedt, som kommer vara på Alby torg mellan kl. 14.00-15.00.

Han kommer att frågas ut om Vänsterpartiets EU-politik av reportrar från Botkyrkas Röster, och han kommer att prata om varför det behövs fler EU-kritiska socialister och feminister i Bryssel.

Välkommen till vår EU-valspurt på Alby torg den 23 maj!

För mer information, kontakta:
Elisabeth Biström
Politisk sekreterare (V) Botkyrka
elisabeth.bistrom(at)botkyrka.se
08-530 614 88

 

Valaktiviteter runt om i kommunen – kom och var med!

Vi är i full gång med EU-valaktiviteter. Vi har deltagit i debatter som föreningar har arrangerat, vi har hållit bokbord och ordnat flygbladsutdelningar bl.a. i Alby, Tumba, Fittja och Hallunda och vi har massor mer på gång. Kom gärna med på de aktiviteter vi ordnar framöver. Bara 20 dagar kvar till EU-valet nu!

6-7 maj: Hjälp oss affischera i hela Botkyrka
Imorgon 6 maj och på onsdag 7 maj ska vi sätta upp EU-valaffischer på en massa ställen i kommunen. Om du vill vara med och hjälpa till kan du komma till partilokalen i Alby (Tingsvägen 17) mellan kl. 17.00-18.00 imorgon tisdag, eller kl. 18.00 på onsdag.

12 maj: Ulla Andersson (v) kommer till Alby
Vänsterpartiets vice ordförande, riksdagsledamot och ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson kommer på besök. Hon kommer att vara på torget i Alby och prata med folk om EU-valet klockan 16.00-17.00 och mellan kl. 18.00-19.00 har vi ett öppet möte med Ulla i partilokalen på Tingsvägen 17 i Alby. Kom gärna och var med!

16-17 maj: Storvreten dansar och ler – festivalhäng och EU-politik
Föreningen Aktiv Tumba ordnar en festival i Storvretsparken. Kom och hjälp till att bemanna vårt tält och prata med Storvretsborna om varför de ska rösta in feminister och socialister i EU-parlamentet. Vi är där kl. 17.00-22.00 den 16:e och 12.00-22.00 den 17:e.

Den 23 maj har vi en alldeles speciell överraskning – en storslagen final i vår lokala EU-valkampanj. Men den är än så länge hemlig. :-)

Vill du aktivera dig för vänstern i EU-valet och/eller i valen i höst? Kom med på någon av aktiviteterna ovan, eller kontakta oss!

 

 

1 2 3 29

Twitter

Facebook

Arkiv