Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Insamling

Insamling

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

V vill utreda arbetstidsförkortning för kommunens städpersonal

I oktober förra året la Vänsterpartiet Botkyrka en motion om att utreda möjligheten att, med bibehållen lön, förkorta arbetstiden för kommunanställd städpersonal.

Marit Strand Pettersen (V)

Syftet är att skapa bättre arbetsvillkor för anställda i ett ofta tungt yrke och kunna ge fler Botkyrkabor möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden genom att på detta sätt dela på jobben.

– Vid andra projekt med förkortad arbetstid, som har genomförts runt om i Sverige, har personalen upplevt sig piggare och mindre stressade. Jobbet sliter mindre på kroppen om man kortar arbetstiden, säger Marit Strand Pettersen, Vänsterpartiets ledamot i tekniska nämnden, som bland annat har hand om kommunens städverksamhet.

Vid tekniska nämndens möte måndagen den 6 mars valde dock nämnden, inklusive S och MP, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Vänsterpartiet reserverade sig och beklagar beslutet men kommer att driva förslaget även i fullmäktige.

– Vi tycker att det här är en grupp som är viktiga att prioritera. En utredning är därför motiverad, så att vi kan ta reda på hur en satsning på arbetstidsförkortning bäst kan genomföras, säger Marit Strand Pettersen (V).

Kontakt:

Marit Strand Pettersen (V)
Ledamot i tekniska nämnden
65marit@gmail.com

Sverige borde ha stoppat kampanjmakare från AKP

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Botkyrkas styrelse, 2017-03-13.

Det turkiska partiet AKP kampanjar just nu i stora delar av Europa för att samla stöd bland den turkiska diasporan inför en folkomröstning om en grundlagsförändring i landet. Förändringen syftar till att stärka president Recep Tayyip Erdoğans makt i ett land som redan idag visar på mycket stora demokratiska brister. På senare tid har bland annat många företrädare för vänsterpartiet HDP fängslats i syfte att kväva organiseringen för kurdernas rättigheter i landet. Det finns en risk att Erdoğan, i och med en eventuell grundlagsförändring, i praktiken blir enväldig.

Igår söndag hölls ett möte på Fittjaskolan med AKP:s internationelle sekreterare Mehmet Mehdi Eker, en nyhet som nådde oss vid 17-tiden medan mötet pågick.

Vänsterpartiet Botkyrka är i första hand starkt kritiska till att AKP:s företrädare släpps in i landet för att kampanja, och menar att Sverige i likhet med Nederländerna och Tyskland borde ha försökt hindra dessa besök. Väl insläppta i Sverige menar vi att Fittjaskolan, liksom andra kommunala lokaler, är högst olämpliga platser för utländska partiers kampanjande för diktatur.

Vänsterpartiet Botkyrka vill uttrycka vår solidaritet med de fängslade HDP-politikerna i Turkiet och fördömer AKP:s försök att krossa den demokratiska oppositionen. Vidare krävs krafttag från Sveriges regering och EU i syfte att motverka Turkiets väg mot diktatur.

Ny styrelse i Vänsterpartiet Botkyrka

I lördags, den 11 februari, höll Vänsterpartiet Botkyrka årsmöte i Tumba. Många viktiga beslut fattades.

Bland annat beslutades om en ny verksamhetsplan, som syftar till att rusta och stärka föreningen både inför själva valkampanjen 2018 men också för en möjlig valframgång, där vi behöver bli fler och starkare för att ta mer plats. Vi utökade också styrelsen från fem till sju personer enligt följande:

Från vänster: Amra, Joakim, Björn, Monica, Fredrik, Anna och Jenny.

Fredrik Andersson, Tumba, ordförande, omval

Monica Brundin, Slagsta, ledamot, omval
Björn Pettersson, Storvreten, ledamot, omval
Anna Kristoffersson, Tullinge, ledamot, omval
Amra Bajric, Alby, ledamot, nyval

Jenny Karinsdotter, Tullinge, ersättare, nyval
Joakim Envall, Alby, ersättare, nyval

Vidare angavs i verksamhetsplanen att bostadspolitiken även fortsättningsvis kommer att vara en viktig prioritering för partiföreningen. Detta i kombination med att vi självklart kommer att delta i de centrala kampanjer som kommer att drivas 2017. I övrigt togs bland annat beslut om en medlemsenkät för att få mer kunskap om medlemmarnas möjlighet att delta i partiarbetet på olika sätt, samt om att vi ska arrangera minst en studiecirkel under året.

Styrelsen kommer att utbildas inom ramen för Partiföreningsskolan, en riksomfattande utbildningssatsning där alla landets partiföreningsstyrelser ingår. Den första träffen ägde rum redan i söndags.

V säger nej till Botkyrkabyggens ombildningsplaner

Botkyrkabyggen planerar att ombilda ännu fler hyresrätter till så kallade andelsägarlägenheter, rapporterar Södra Sidan. Totalt handlar det om omkring 200 lägenheter i Storvreten och på Eriksberg.

Vänsterpartiet i Botkyrka har hela tiden varit motståndare till ombildningar, därför att vi ser vikten av att det finns tillräckligt med hyresrätter som är betydligt mer tillgängliga. Ombildningarna kräver att köparen har ett betydande sparkapital på banken. På detta sätt kringgås den redan rekordlånga bostadskön till förmån för de med större ekonomiska resurser.

I artikeln i Södra Sidan uttalar sig Kerstin Amelin, Vänsterpartiets representant i Botkyrkabyggens styrelse:

Kerstin Amelin (V)

”I ett läge med bostadsbrist och brist på hyresrätter är det här helt fel prio”.

Under hela 2016 har Vänsterpartiet kampanjat för fler hyresrätter i Botkyrka. Det är en politisk prioritering som kommer att fortsätta under detta år, och säkerligen också under valåret 2018. En solidarisk bostadspolitik är central för Vänsterpartiet. En bostad är en rättighet, inte en vara på en marknad.

Läs mer:

”V motsätter sig ombildningarna i Storvreten”

”Svar till MP: Hyresrätten är den hållbara boformen”

”Allt fler köar – till allt färre hyresrätter”

Christina Höj Larsen besöker medlemsmöte

Den 25 januari samlas Vänsterpartiet Botkyrka till årets första medlemsmöte. Då kommer vi även att få trevligt besök i form av riksdagsledamoten Christina Höj Larsen.

Höj Larsen kommer ifrån Västernorrland och är Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson, där hon under senare år har synts flitigt i vårt försvar för en human svensk flyktingpolitik; läs till exempel denna debattartikel i tidningen Arbetet. Hon inleder mötet med ett föredrag.

Christina Höj Larsen (V)

Efter Christinas föredrag ska vi bland annat välja tre ombud till distriktets årskonferens, nominera till årskonferensen och genomföra ett par fyllnadsval till lediga nämndplatser.

Datum: 25 januari
Tid: 18:30
Plats: Partilokalen i Alby, Tingsvägen 17

För fler viktiga datum för årets första månader, se vårt kalendarium.

Uppdatering: Facebook-evenemanget för denna föreläsning.

Mats Einarsson i replik om hedersrelaterat våld

Faksimil från Södra Sidan 2016-12-09

Faksimil från Södra Sidan 2016-12-09

I det senaste numret av tidningen Södra Sidan skriver vårt kommunalråd Mats Einarsson om hedersrelaterat våld i en replik till Robert Stenqvist (SD):

Robert Stenqvist (SD) påstår i sin insändare att Botkyrka inte tar problemet med hedersrelaterat förtryck på allvar och att frågan är ”känslig”. Det är en felaktig beskrivning. Botkyrka är en av de kommuner som kan och gör mest.

Botkyrka har sedan många år en politiskt antagen strategi samt policy och riktlinjer mot hedersrelaterat våld och förtryck och kommunen har en särskild samordnare för dessa frågor. Arbetet utvecklades i ett projekt 2011-2014 och är nu en del av ordinarie verksamhet. Under projektet utbildades ca 1500 medarbetare på olika förvaltningar. Utbildningar genomförs sedan dess löpande, bl.a. för nyanställda. En spetskompetensgrupp med bl.a. socialsekreterare, lärare och skolsköterska har inrättats.

Botkyrka har vidare ett långsiktigt, förebyggande arbete tillsammans med föreningar och religiösa samfund och i form av föräldrautbildningar. Hedersproblematiken ingår i den våldsförebyggande verksamheten, där Mentors in Violence Prevention är en viktig del på några av våra grundskolor. Vi har stött kvinno- och tjejjourens arbete med metodmaterialet Lås upp och kommunen har ett avtal med Origo, Stockholms läns resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. För att bara nämna några av kommunens insatser.

Botkyrkas interkulturella förhållningssätt grundas i de mänskliga rättigheterna. I detta finns inget utrymme för att tolerera hedersrelaterat förtryck. Frågan är på inget sätt ”känslig”. Däremot är den, om vi bortser från det som är direkt brottsligt, komplex och den kräver kunskap. Det handlar om patriarkala och feodala strukturer med djupa rötter. Här finns mycket kvar att göra, men det behöver inte SD tala om för oss.

SD har inget genuint intresse av att bekämpa hederskulturen. De försöker bara utnyttja ett mycket reellt problem för att svartmåla invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Cynismen blir uppenbar när Stenqvist skriver att ”många av de som i dag utsätts för hedersförtryck skulle inte ens befinna sig i Sverige om SD:s politik hade gällt”. På vilket sätt hade de utsatta hjälpts av det?

Mats Einarsson (V)
Ordförande för socialnämnden

Julavslutning med historiskt tema

Igår kväll arrangerade vi en julavslutning för partiföreningens medlemmar. Träffen hade ett historiskt tema, med anledning av att såväl Vänsterpartiet nationellt som den lokala partiföreningen, firar hundraårsjubileum nästa år. Mats Einarsson berättade om sina studier av partiföreningens protokollsbok från åren 1917-1928. Utöver det var det julfika och trevligt sällskap under informella former som gällde.

Ett uppdaterat kalendarium med några av de viktigaste datumen för 2017 års första månader finns nu att läsa här. Mer tillkommer så småningom.

Foto: Yrsa Rasmussen.

Foto: Yrsa Rasmussen.

Pia Carlson: Högern vill alltid skära i kulturen

Ledamöter, åhörare,

Först vill jag yrka bifall till majoritetens förslag till Mål och budget för 2017.

Pia Carlsson (V)

Pia Carlsson (V)

Jag skulle vilja hålla ett principiellt inlägg om kommunens arbete på kulturområdet, med anledning av de årligen återkommande nedskärningsförslagen från borgerligt håll. Liberalerna skär ner sex miljoner kronor, KD minskar ramen med 2,5, Moderaterna med 13. Centern och Moderaterna vill privatupphandla bibliotek och Moderaterna är, i sammanfattning, motståndare till det mesta inom kulturen.

De förslag som redovisas i högerpartiernas budgetdokument går på tvärs med många av de saker som är extra bra med Botkyrka. Medan de borgerliga partierna gärna begränsar kulturens område till ett minimum, ser Vänsterpartiet kulturen som avgörande för att uppnå kommunens mål om ökad delaktighet, medskapande och stärkt gemenskap. Och detta är mer än bara vackra ord. Det är kulturens närvaro som gör att människor upplever att det faktiskt händer något på platsen där vi bor. Att det område där vi lever våra liv är något mer än en boplats där man enbart sköter sina vardagliga bestyr. Det rika kulturlivet är därmed också en källa till stolthet.

Och den typen av självförtroende är ju faktiskt inte så tokigt i en tid när bilden av förorten knappast speglar oss som lever och verkar här på ett särskilt rättvisande sätt.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att stödja kommunens ambitiösa arbete med att bevara och utveckla kulturutbudet i Botkyrka.

Marit Strand Pettersen: ”11 miljoner satsas på hemtjänsten”

Ordförande, ledamöter, åhörare och webbtittaremarit_kropp2

Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till ”Mål och Budget 2017”,

Likt många andra politikområden i en kommun som växer, är det en offensiv budget som gäller även för kommunens verksamhet inom vård- och omsorg. Två nya gruppbostäder ska öppnas, och stora satsningar på vård- och omsorgsboenden framöver gör att vi kan bygga ikapp delar av det stora behov av platser inom kommunen som finns idag.

I den här budgeten gör den rödgröna kommunmajoriteten en stor satsning på hemtjänsten. 11 nya miljoner går till rätt till heltid för kommunens hemtjänstpersonal. Det innebär bättre villkor för personalen. Men det innebär också mer omsorgstid för brukarna. Det är helt centralt för att stärka välfärden i Botkyrka, och hade nog inte varit möjligt utan de välfärdsmiljoner som Vänsterpartiet framgångsrikt förhandlade fram med regeringen på nationell nivå.

Vänsterpartiet välkomnar alla de satsningar som redovisas i vårt gemensamma rödgröna budgetförslag. Men vi kommer givetvis att fortsätta arbeta för att vässa politiken ytterligare. Enligt nya siffror som vi har begärt ut har vi exempelvis kunnat se att det fortfarande är en stor andel av personalen inom vård- och omsorg som har en tidsbegränsad anställning. Vi vill erbjuda många fler en fast anställning. Mer trygghet för personalen är nyckeln till att kunna förbättra välfärden även i framtiden.

Också på sikt står vård och omsorgsnämnden inför stora investeringar. Detta för att säkerställa det ökade behov av boendelösningar i synnerhet för vår ökande äldre befolkning. Med dessa investeringar blir resultatet besparingar som i sin tur, till stora delar, beräknas täcka upp satsningarna, då behovet av att upphandla dyra externa boende minskar i takt med att kommunen själv kan tillhandahålla platser i egen regi.

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

1 2 3 38

Twitter

Facebook

Arkiv