Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

Vänsterpartiet säger nej till Förbifart Stockholm

Vänsterpartiet har hela tiden konsekvent avvisat förslaget om byggandet av den s k Förbifart Stockholm. Motorvägen är tänkt att delvis finansieras med trängselavgifter från Stockholms stad vilka främst torde betalas av regionens övriga innevånare trots att det förutskickades att dessa intäkter skulle satsas på utbyggnad av kollektivtrafiken.

Regeringen har nu beslutat om miljöprövning av Förbifart Stockholm. Vi anser, liksom tidigare även Länsstyrelsen i Stockholms län, att andra angivna trafiklösningar än sådana  som genererar mer biltrafik och miljöproblem skall utredas, främst det s k kombinations-alternativet, att trängselavgifterna skall gå till kollektiva trafiksatsningar och utbyggnad av tvärförbindelser och spårtrafik i hela regionen.

Vi instämmer i den kritik mot planerna på Förbifart Stockholm som framförts av Naturvårdsverket och av Naturskyddsföreningen och av andra miljöorganisationer.

Den fördjupade och ödesdigra klimatkrisen ställer nya och drastiska krav på åtgärder av alla slag för att minska utsläpp av växthusgaser. Under den tid som Förbifart Stockholm lanserats har klimatproblemen snabbt förvärrats och nödvändigheten av resoluta åtgärder på alla plan kräver omställningar i alla avseenden som berör miljö och överlevnad. Botkyrka kommuns nyligen antagna klimatstrategi klargör det allvarliga läget.

Förbifart Stockholm är en förlegat projekt som bidrar till att förvärra klimatkrisen, vi anser i likhet med många andra att kommunen i alla berörda sammanhang skall verka för trafiklösningar som är förenliga med en ansvarsfull och hållbar miljöpolitik.

 Mats Einarsson (V), gruppledare, ledamot av Kommunstyrelsen

Folke Olsson (V), ersättare i kommunstyrelsen

En kommentar till Vänsterpartiet säger nej till Förbifart Stockholm

  • Hej!
    Jag är bosatt på Värmdö. För ett antal år sedan byggdes en ny, till största delen en motorväg, väg 222. Det finns väl ingen som önskar sig tillbaka till tiden före motorvägen. Och nu skall en ny bro byggas över Skurusundet, alldeles utmärkt.
    En annan vägsträcka som vi har glädje av är Södra Länken. Enastående att komma från Södertäljehållet och inte behöva stanna för ett enda rödlyse. Är det någon idag som skulle vilja proppa igen tunnlarna? Nej absolut inte.
    Det kommer att bli på samma sätt när Förbifarten är färdig, var så säker.
    Med de bästa hälsningar från Ingemar

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv