Välkommen till Vänsterpartiet!
Välkommen till Vänsterpartiet!
Stöd Fristadsfonden
För flyktingars rätt till asyl
Vårt ungdomsförbund
Vårt ungdomsförbund

4. Nooshi Dadgostar

Sysselsättning: Student

Bor: Tumba 

Vad är det bästa med Botkyrka? I Tumbagallerian finns allt!

När gick du med i Vänsterpartiet? Gick med i Ung Vänster 1999, Vänsterpartiet 2005

Varför gick du med i Vänsterpartiet? För att jag tycker att alla ska ha samma goda förutsättningar i livet, inte bara de med mycket pengar och många kontakter.

Finns det någon politisk fråga som du är extra intresserad av? Varför? Ge unga jobb. Regeringen har inte lyft ett finger för att skapa jobb åt ungdomar. Att gå rakt ut i arbetslöshet efter gymnasiet är en väldigt dålig start på ett självständigt liv.

Vilka frågor tycker du är viktigast i din nämnd? Botkyrkaskolorna som vara bland de bästa i Sverige. En hög kvalité i skolan går före besparingar och skattesänkningar.

Vilka livserfarenheter tycker du att du har störst nytta av i ditt politiska arbete? Jag är som folk är mest :)

Vad vill du säga till andra som funderar på att bli politiskt aktiva? Ska man kunna förändra något måste man vara många som går ihop och förändrar tillsammans. Annars är det svårt. Vänsterpartiet i Botkyrka är dessutom är väldigt fin och trevlig förening.

Har du några andra fritidsintressen? Tittar mycket på TV

3 kommentarer till 4. Nooshi Dadgostar

 • Nooshi Dadgostar, Renoveringen av det sk miljonprogrammet fordrar en djupare analys. Bostadsprogrammet var en nyckelfaktor i den strukturomvandling som skedde i Sverige från slutet av 1950 talet då landsbygden avfolkades pga mekanisering och strukturomvandling inom jordbruket. Avfolkningen av skogslänen i inre Norrland hade sin rot i industrins utbyggnad och arbetskraftsbehov Resultatet blev en svår bostadsbrist som hämmade industrins arbetskraftsbehov och förorsakade svåra sociala problem
  Dessutom var ungdomskullarna rekordstora och möjligheten att få bostad var ett akut problem. Möjligheten för staten att bidra med finansiering av ett omfattande bostadsbyggande ökade i och med skapandet av ATP fonderna.
  Men vem skulle svara för att byggandet kom igång? De sk allmännyttiga bostadsbolagen eg Kommunala bolag eller kommunalt initierade bostadsstiftelser utgjorde de verkställande huvudmännen för det storskaliga byggandet främst i städernas ytterområden. Detta statsfinansierade byggande av bostäder till en rimlig hyreskostnad kom att accelerera strukturomvandlingen av hela det svenska samhället på got och ont men det var nödvändigt och innebar enorma förändringar Industrin expanderade pga att de fick tillgång till arbetskraft Jordbruksnäringen omvandlades från familjejordbruk till en industriell livsmedelsproducent Skogsnäringen mekaniserades och effektiviserades till det industriella skogsbruk vi har idag. Det var enorma omflyttningar av människor och alla skulle ha bostäder med rimlig hyra för att inte driva upp löneanspråken inom exportindustrin.
  Förstår du vart resonemanget leder? Miljonprogrammet var den viktigaste länken i den svenska strukturomvandlingen. Miljonprogrammet var en statlig angelägenhet och nu när byggnaderna blir mogna för renovering är de fortfarande en statlig angelägenhet. Normalt sett skulle framtida renoveringskostnader bakats in i hyreskostnaderna men det var ett politiskt önskemål att hålla ner hyrorna (se ovan) Dessutom använde många kommuner sina bostadsbolag som inkomstkällor med försummad uppbyggnad av renoveringsfonder.
  Det här är mina teorier om:1.Miljonprogrammets del i den svenska strukturomvandlingen och därmed statens ansvar för programmet liksom det politiska ansvaret för att hindra allmännyttan att ta ut långsiktigt hållbara hyror
  2.Att lösa problemen med utförsäljning kommer att driva upp hyresnivåerna i ett samhälle där inkomstklyftorna har ökat. Resultatet blir det rent motsatta det som eftersträvats. och kommer att leda till segregering och sociala problem.
  Inse varför miljonprogrammet byggdes! så förstår du att staten och ingen annan är skyldig att stå för renoveringen
  MKH
  Gunnar Johansson

 • Hej ! Hörde ditt pigga förslag i afton om begränsning av männens talartid . Hur har du tänkt att det ska lösas från podiet som står i din fråga ?

Kommentera

Twitter
Facebook
Arkiv