Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Nooshi Dadgostar i Svenska Dagbladet

Nooshi Dadgostar (V)

Om 50 allmännyttiga hyresrätter ombildas, blir resultatet att det finns 50 färre allmännyttiga hyresrätter kvar. Det blundar dock Miljöpartiet i Botkyrka för som gärna säljer ut ännu fler. Nooshi Dadgostar (V), riksdagsledamot från Tumba, svarar Fredrik Olsson (MP) i Svenska Dagbladet:

”Trots att en halv miljon stockholmare nu står i kö för att få just en hyreslägenhet vill miljöpartisten minska antalet bra och billiga sådana. Det är tråkigt. Utredningar visar dessutom att andelslägenheten är en osäker bostadsform, svår att reglera och med lågt inflytande för lägenhetsinnehavaren. Det finns en anledning till att vi har skapat regler för olika boendeformer och att den här formen inte finns med.”

Läs hela artikeln!

Marit Strand Pettersen: ”Sverige är sämst i klassen”

Nyligen publicerades en viktig artikel om behandling av hepatit C i Dagens medicin. Författare är Vänsterpartiet Botkyrkas egen Marit Strand Pettersen tillsammans med riksdagsledamoten Karin Rågsjö. Hepatit C är en sjukdom som främst drabbar personer med injektionsmissbruk, en stigmatiserad grupp som inte prioriteras inom hälso- och sjukvården, menar artikelförfattarna.

Såhär skriver dem:

”Idag finns ny mycket effektiv och nästintill biverkningsfri medicin mot hepatit C. Inga flera injektioner, bara tabletter. Behandlingstiden är nedkortad till 8–12 veckor. Utläkningen ligger med den nya medicinen på 95–99 procent.

Marit Strand Pettersen (V)

Men den nya behandlingen är inte tillgänglig för alla som behöver den. I dagsläget erbjuds den endast patienter med påvisade leverskador. Det tar cirka 20–30 år från det att man blir smittad till att leverskador uppstår. Som det ser ut i dag väntar man på att patienten blir sjuk innan man behandlar, i stället för att agera förebyggande.

Kostnaden för den nya medicinen har sjunkit radikalt och ligger nu på samma nivå som den gamla Interferonbehandlingen, det vill säga cirka 100 000 kronor. Men den är så mycket mer effektiv, även ekonomiskt sett, med tanke på att nästan samtliga som medicineras blir fria från infektion.

Men trots att det i dag alltså finns mycket effektiv medicin med få biverkningar som dessutom är förhållandevis billig erbjuds den inte till alla som behöver den. Långt ifrån. Faktum är att Sverige är sämst i klassen när det kommer till behandling av hepatit C.”

Läs hela artikeln här!

Höj Larsen: ”Nationell satsning på sex timmars arbetsdag”

Efter måndagens stora 1 maj-demonstration var Christina Höj Larsen, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, huvudtalare i Kungsträdgården. Där lanserade Vänsterpartiet en nationell satsning på arbetstidsförkortning.

Christina Höj Larsen (V)

”Sverige behöver en ny frihetsreform. En reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobba.

Därför föreslår Vänsterpartiet idag en nationell satsning på sex timmars arbetsdag. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi går från enstaka försök till kortare arbetstid på massor av arbetsplatser inom äldreomsorg, sjukvård, socialtjänst, barnomsorg och skolan. Det är dags nu!

Det här är ett strategiskt steg för arbetstidsförkortning, snabbt och lätt att få igång. Och med en så pass storskalig satsning över hela landet kommer resultaten bli svåra att avfärda. Vi visar att det går. Vi startar något som kan spridas som ringar på vatten till fler arbetsplatser. Så flyttar vi fram positionerna, så lägger vi grunden för att fler följer efter.”

Läs hela Christina Höj Larsen tal här!

Läs mer:

Aftonbladet: ”Sjöstedt: Sex timmars arbetsdag i alla kommuner

Första maj i bilder

Igår firades arbetarrörelsens högtidsdag i Stockholm med en stor demonstration som gick mellan Medborgarplatsen och Kungsträdgården. 12 500 personer beräknas ha deltagit i tåget, och ytterligare ett par tusen anslöt i Kungsträdgården. Nedan samlas bilder främst från Vänsterpartiet Botkyrkas del av tåget. Vänsterpartiet firar 100 år i år och vi uppmärksammade jubiléet med tidstypiska kläder och genom att återskapa banderollen som användes vid 1917 års första maj-firande.

Du hittar även bilder i albumet på vår Facebook-sida.

1 maj inleddes vid La Mano-monumentet på Katarinavägen. Där mindes vi de Spanienfrivilliga. Foto: Samuel Scherman.

Samling på Medborgarplatsen. Foto: Mats Einarsson.

På Medborgarplatsen. Jenny och Fredrik. Foto: Mats Einarsson.

På Medborgarplatsen. Hampus och Amra med jubileumsbanderollen. Foto: Mats Einarsson.

Det fanns många kulturinslag i samband med demonstrationen. Här syns bland annat vår medlem Erik Persson från Storvreten, med saxofon. Foto: Håkan Persson.

Avmarsch från Medborgarplatsen. I förgrunden till vänster syns Pia Carlson (med plakatet) och Folke Olsson. Foto: Mats Einarsson.

I demonstrationen. Vid banderollen syns Jenny, Monica och Fredrik. Strax bakom Marit och Pia. Foto: Mats Einarsson.

Botkyrka-sektionen. Foto: Hampus Byström

I demonstrationen. Jubileumsbanderollen på avstånd. Foto: Mats Einarsson.

I demonstrationen. Foto: Mats Einarsson.

I demonstrationen. Jenny, Hampus, Amra och Fredrik. Foto: Samuel Scherman.

Demonstrationståget. Vår banderoll i bakgrunden. Foto: Samuel Scherman.

Jenny, Hampus, Amra, Pia och Fredrik klädde sig i gammaldags stil för att uppmärksamma 100-årsjubiléet. Foto: Samuel Scherman.

Framme i Kungsträdgården.

Anna Kristoffersson från Vänsterpartiet Botkyrka gjorde en utmärkt insats som medlemsvärvare. Foto: Hampus Byström.

Christina Höj Larsen, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, var huvudtalare i Kungsträdgården. Foto: Vänsterpartiet Storstockholm.

Delta i Sveriges största första maj-firande!

En vecka kvar! Då är det dags för Sveriges största 1 maj-demonstration där 10-15 000 personer förväntas delta. Nedan hittar du schemat för dagen som inleds vid La Mano-monumentet där vi minns de kamrater som stupade i kampen för Spaniens demokrati på 30-talet. 

La Mano (Katarinavägen)

09:30 Mötet öppnas – Carina Paulsson, LO-distriktet i Stockholms län
09.35 Vänsterns blåsorkester
09:45 Asociacion de Amigos de las Brigadas Internacionales, Seve Montero
09.50 LO-distriktet i Stockholms län, Marie Jokio
09:55 Stockholms Arbetarekommun, Johan Sjölander
10:00 Sånggruppen Extra Salt
10.05 Ung Vänster, Lena Eklund
10:10 SKP, Lennart Söderlund
10:15 Vänsterpartiet, Elena Karlström
10:20 Sånggruppen Extra Salt
10:25 Stockholms LS, Eero Carroll
10:30 SSU, Maria-Elsa Salvo
10:35 Avslutning Extra Salt – Internationalen

Här hittar du Vänsterpartiet Botkyrka vid uppställningen på Medborgarplatsen.

Medborgarplatsen

12:00 Samling
Cats & Dinosaurs, underhållning
Tal: Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet i Stockholms stad
Tal: Saga Åkerman, Ung Vänster Storstockholm
Tal: Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet i landstinget
Tal: Carl Tjernell, VSF Stockholm
Tal: Konrad Hyltén, Handelsvänstern
13:00 Avmarsch

Kungsträdgården

13:30 Inledning
Sanna Carlstedt, underhållning
Tal: Erik Blohmé, VSF
Tal: Johan Engman, Kommunalvänstern
Tal: Mattias Fucik, Ung Vänster Storstockholm
Tal: Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet
15:30 Konsert: Lilla Namo

Riksdagsledamot på besök: ”Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av”

Idag hade Botkyrka besök av Maj Karlsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, som bland annat ansvarar för frågor som berör arbetet mot mäns våld mot kvinnor. ”Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av i dessa frågor”, sa Maj efter besöket.

Totalt två sextiominuterspass, med föredragande representanter från olika delar av socialförvaltningen, hanns med. På det första passet berättade Anija Johansson och Mantha Kasagianni om Botkyrka kommuns omfattande förebyggande arbete mot våld. Det är insatser som drar igång redan i form av föräldrastöd och som lever vidare under barnens skolgång, bland annat genom arbetet med Mentors in violence prevention (MVP). MVP är en satsning som blivit uppmärksammad på nationell nivå, med både ministerbesök och besök av kungen.

Maj Karlsson och Mats Einarsson.

Under det andra passet diskuterades kommunens arbete med mottagning av kvinnor som utsatts för våld.

”Det har varit så intressant att höra om Botkyrkas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Jag är helt lyrisk över arbetet med att på riktigt förebygga våld från småbarnsåren till vuxen ålder. Dessutom utifrån medborgarnas perspektiv och vilja. Jag hoppas att deras arbete kommer sprida sig över hela landet. Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av i dessa frågor”, sa Maj Karlsson efter sitt besök.

Värd för mötet var Mats Einarsson (V), kommunalråd och ordförande för socialnämnden.

Läs mer:

Södra Sidan: ”Botkyrka först i landet med MVP”

V vill utreda arbetstidsförkortning för kommunens städpersonal

I oktober förra året la Vänsterpartiet Botkyrka en motion om att utreda möjligheten att, med bibehållen lön, förkorta arbetstiden för kommunanställd städpersonal.

Marit Strand Pettersen (V)

Syftet är att skapa bättre arbetsvillkor för anställda i ett ofta tungt yrke och kunna ge fler Botkyrkabor möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden genom att på detta sätt dela på jobben.

– Vid andra projekt med förkortad arbetstid, som har genomförts runt om i Sverige, har personalen upplevt sig piggare och mindre stressade. Jobbet sliter mindre på kroppen om man kortar arbetstiden, säger Marit Strand Pettersen, Vänsterpartiets ledamot i tekniska nämnden, som bland annat har hand om kommunens städverksamhet.

Vid tekniska nämndens möte måndagen den 6 mars valde dock nämnden, inklusive S och MP, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Vänsterpartiet reserverade sig och beklagar beslutet men kommer att driva förslaget även i fullmäktige.

– Vi tycker att det här är en grupp som är viktiga att prioritera. En utredning är därför motiverad, så att vi kan ta reda på hur en satsning på arbetstidsförkortning bäst kan genomföras, säger Marit Strand Pettersen (V).

Kontakt:

Marit Strand Pettersen (V)
Ledamot i tekniska nämnden
[email protected]

Sverige borde ha stoppat kampanjmakare från AKP

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Botkyrkas styrelse, 2017-03-13.

Det turkiska partiet AKP kampanjar just nu i stora delar av Europa för att samla stöd bland den turkiska diasporan inför en folkomröstning om en grundlagsförändring i landet. Förändringen syftar till att stärka president Recep Tayyip Erdoğans makt i ett land som redan idag visar på mycket stora demokratiska brister. På senare tid har bland annat många företrädare för vänsterpartiet HDP fängslats i syfte att kväva organiseringen för kurdernas rättigheter i landet. Det finns en risk att Erdoğan, i och med en eventuell grundlagsförändring, i praktiken blir enväldig.

Igår söndag hölls ett möte på Fittjaskolan med AKP:s internationelle sekreterare Mehmet Mehdi Eker, en nyhet som nådde oss vid 17-tiden medan mötet pågick.

Vänsterpartiet Botkyrka är i första hand starkt kritiska till att AKP:s företrädare släpps in i landet för att kampanja, och menar att Sverige i likhet med Nederländerna och Tyskland borde ha försökt hindra dessa besök. Väl insläppta i Sverige menar vi att Fittjaskolan, liksom andra kommunala lokaler, är högst olämpliga platser för utländska partiers kampanjande för diktatur.

Vänsterpartiet Botkyrka vill uttrycka vår solidaritet med de fängslade HDP-politikerna i Turkiet och fördömer AKP:s försök att krossa den demokratiska oppositionen. Vidare krävs krafttag från Sveriges regering och EU i syfte att motverka Turkiets väg mot diktatur.

Ny styrelse i Vänsterpartiet Botkyrka

I lördags, den 11 februari, höll Vänsterpartiet Botkyrka årsmöte i Tumba. Många viktiga beslut fattades.

Bland annat beslutades om en ny verksamhetsplan, som syftar till att rusta och stärka föreningen både inför själva valkampanjen 2018 men också för en möjlig valframgång, där vi behöver bli fler och starkare för att ta mer plats. Vi utökade också styrelsen från fem till sju personer enligt följande:

Från vänster: Amra, Joakim, Björn, Monica, Fredrik, Anna och Jenny.

Fredrik Andersson, Tumba, ordförande, omval

Monica Brundin, Slagsta, ledamot, omval
Björn Pettersson, Storvreten, ledamot, omval
Anna Kristoffersson, Tullinge, ledamot, omval
Amra Bajric, Alby, ledamot, nyval

Jenny Karinsdotter, Tullinge, ersättare, nyval
Joakim Envall, Alby, ersättare, nyval

Vidare angavs i verksamhetsplanen att bostadspolitiken även fortsättningsvis kommer att vara en viktig prioritering för partiföreningen. Detta i kombination med att vi självklart kommer att delta i de centrala kampanjer som kommer att drivas 2017. I övrigt togs bland annat beslut om en medlemsenkät för att få mer kunskap om medlemmarnas möjlighet att delta i partiarbetet på olika sätt, samt om att vi ska arrangera minst en studiecirkel under året.

Styrelsen kommer att utbildas inom ramen för Partiföreningsskolan, en riksomfattande utbildningssatsning där alla landets partiföreningsstyrelser ingår. Den första träffen ägde rum redan i söndags.

Twitter

Facebook

Arkiv