Vänsterpartiet Botkyrka

Välkommen till Vänsterpartiet!

Välkommen till Vänsterpartiet!

Stöd Fristadsfonden

För flyktingars rätt till asyl

Vårt ungdomsförbund

Vårt ungdomsförbund

Höj Larsen: ”Nationell satsning på sex timmars arbetsdag”

Efter måndagens stora 1 maj-demonstration var Christina Höj Larsen, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, huvudtalare i Kungsträdgården. Där lanserade Vänsterpartiet en nationell satsning på arbetstidsförkortning.

Christina Höj Larsen (V)

”Sverige behöver en ny frihetsreform. En reform som kommer att ge oss ökade möjligheter att få livet att gå ihop, göra oss friskare och göra att fler kan få jobba.

Därför föreslår Vänsterpartiet idag en nationell satsning på sex timmars arbetsdag. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi går från enstaka försök till kortare arbetstid på massor av arbetsplatser inom äldreomsorg, sjukvård, socialtjänst, barnomsorg och skolan. Det är dags nu!

Det här är ett strategiskt steg för arbetstidsförkortning, snabbt och lätt att få igång. Och med en så pass storskalig satsning över hela landet kommer resultaten bli svåra att avfärda. Vi visar att det går. Vi startar något som kan spridas som ringar på vatten till fler arbetsplatser. Så flyttar vi fram positionerna, så lägger vi grunden för att fler följer efter.”

Läs hela Christina Höj Larsen tal här!

Läs mer:

Aftonbladet: ”Sjöstedt: Sex timmars arbetsdag i alla kommuner

Första maj i bilder

Igår firades arbetarrörelsens högtidsdag i Stockholm med en stor demonstration som gick mellan Medborgarplatsen och Kungsträdgården. 12 500 personer beräknas ha deltagit i tåget, och ytterligare ett par tusen anslöt i Kungsträdgården. Nedan samlas bilder främst från Vänsterpartiet Botkyrkas del av tåget. Vänsterpartiet firar 100 år i år och vi uppmärksammade jubiléet med tidstypiska kläder och genom att återskapa banderollen som användes vid 1917 års första maj-firande.

Du hittar även bilder i albumet på vår Facebook-sida.

1 maj inleddes vid La Mano-monumentet på Katarinavägen. Där mindes vi de Spanienfrivilliga. Foto: Samuel Scherman.

Samling på Medborgarplatsen. Foto: Mats Einarsson.

På Medborgarplatsen. Jenny och Fredrik. Foto: Mats Einarsson.

På Medborgarplatsen. Hampus och Amra med jubileumsbanderollen. Foto: Mats Einarsson.

Det fanns många kulturinslag i samband med demonstrationen. Här syns bland annat vår medlem Erik Persson från Storvreten, med saxofon. Foto: Håkan Persson.

Avmarsch från Medborgarplatsen. I förgrunden till vänster syns Pia Carlson (med plakatet) och Folke Olsson. Foto: Mats Einarsson.

I demonstrationen. Vid banderollen syns Jenny, Monica och Fredrik. Strax bakom Marit och Pia. Foto: Mats Einarsson.

Botkyrka-sektionen. Foto: Hampus Byström

I demonstrationen. Jubileumsbanderollen på avstånd. Foto: Mats Einarsson.

I demonstrationen. Foto: Mats Einarsson.

I demonstrationen. Jenny, Hampus, Amra och Fredrik. Foto: Samuel Scherman.

Demonstrationståget. Vår banderoll i bakgrunden. Foto: Samuel Scherman.

Jenny, Hampus, Amra, Pia och Fredrik klädde sig i gammaldags stil för att uppmärksamma 100-årsjubiléet. Foto: Samuel Scherman.

Framme i Kungsträdgården.

Anna Kristoffersson från Vänsterpartiet Botkyrka gjorde en utmärkt insats som medlemsvärvare. Foto: Hampus Byström.

Christina Höj Larsen, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, var huvudtalare i Kungsträdgården. Foto: Vänsterpartiet Storstockholm.

Delta i Sveriges största första maj-firande!

En vecka kvar! Då är det dags för Sveriges största 1 maj-demonstration där 10-15 000 personer förväntas delta. Nedan hittar du schemat för dagen som inleds vid La Mano-monumentet där vi minns de kamrater som stupade i kampen för Spaniens demokrati på 30-talet. 

La Mano (Katarinavägen)

09:30 Mötet öppnas – Carina Paulsson, LO-distriktet i Stockholms län
09.35 Vänsterns blåsorkester
09:45 Asociacion de Amigos de las Brigadas Internacionales, Seve Montero
09.50 LO-distriktet i Stockholms län, Marie Jokio
09:55 Stockholms Arbetarekommun, Johan Sjölander
10:00 Sånggruppen Extra Salt
10.05 Ung Vänster, Lena Eklund
10:10 SKP, Lennart Söderlund
10:15 Vänsterpartiet, Elena Karlström
10:20 Sånggruppen Extra Salt
10:25 Stockholms LS, Eero Carroll
10:30 SSU, Maria-Elsa Salvo
10:35 Avslutning Extra Salt – Internationalen

Här hittar du Vänsterpartiet Botkyrka vid uppställningen på Medborgarplatsen.

Medborgarplatsen

12:00 Samling
Cats & Dinosaurs, underhållning
Tal: Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet i Stockholms stad
Tal: Saga Åkerman, Ung Vänster Storstockholm
Tal: Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet i landstinget
Tal: Carl Tjernell, VSF Stockholm
Tal: Konrad Hyltén, Handelsvänstern
13:00 Avmarsch

Kungsträdgården

13:30 Inledning
Sanna Carlstedt, underhållning
Tal: Erik Blohmé, VSF
Tal: Johan Engman, Kommunalvänstern
Tal: Mattias Fucik, Ung Vänster Storstockholm
Tal: Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet
15:30 Konsert: Lilla Namo

Riksdagsledamot på besök: ”Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av”

Idag hade Botkyrka besök av Maj Karlsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, som bland annat ansvarar för frågor som berör arbetet mot mäns våld mot kvinnor. ”Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av i dessa frågor”, sa Maj efter besöket.

Totalt två sextiominuterspass, med föredragande representanter från olika delar av socialförvaltningen, hanns med. På det första passet berättade Anija Johansson och Mantha Kasagianni om Botkyrka kommuns omfattande förebyggande arbete mot våld. Det är insatser som drar igång redan i form av föräldrastöd och som lever vidare under barnens skolgång, bland annat genom arbetet med Mentors in violence prevention (MVP). MVP är en satsning som blivit uppmärksammad på nationell nivå, med både ministerbesök och besök av kungen.

Maj Karlsson och Mats Einarsson.

Under det andra passet diskuterades kommunens arbete med mottagning av kvinnor som utsatts för våld.

”Det har varit så intressant att höra om Botkyrkas arbete mot mäns våld mot kvinnor. Jag är helt lyrisk över arbetet med att på riktigt förebygga våld från småbarnsåren till vuxen ålder. Dessutom utifrån medborgarnas perspektiv och vilja. Jag hoppas att deras arbete kommer sprida sig över hela landet. Botkyrka är verkligen en kommun att inspireras av i dessa frågor”, sa Maj Karlsson efter sitt besök.

Värd för mötet var Mats Einarsson (V), kommunalråd och ordförande för socialnämnden.

Läs mer:

Södra Sidan: ”Botkyrka först i landet med MVP”

V vill utreda arbetstidsförkortning för kommunens städpersonal

I oktober förra året la Vänsterpartiet Botkyrka en motion om att utreda möjligheten att, med bibehållen lön, förkorta arbetstiden för kommunanställd städpersonal.

Marit Strand Pettersen (V)

Syftet är att skapa bättre arbetsvillkor för anställda i ett ofta tungt yrke och kunna ge fler Botkyrkabor möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden genom att på detta sätt dela på jobben.

– Vid andra projekt med förkortad arbetstid, som har genomförts runt om i Sverige, har personalen upplevt sig piggare och mindre stressade. Jobbet sliter mindre på kroppen om man kortar arbetstiden, säger Marit Strand Pettersen, Vänsterpartiets ledamot i tekniska nämnden, som bland annat har hand om kommunens städverksamhet.

Vid tekniska nämndens möte måndagen den 6 mars valde dock nämnden, inklusive S och MP, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Vänsterpartiet reserverade sig och beklagar beslutet men kommer att driva förslaget även i fullmäktige.

– Vi tycker att det här är en grupp som är viktiga att prioritera. En utredning är därför motiverad, så att vi kan ta reda på hur en satsning på arbetstidsförkortning bäst kan genomföras, säger Marit Strand Pettersen (V).

Kontakt:

Marit Strand Pettersen (V)
Ledamot i tekniska nämnden
[email protected]

Sverige borde ha stoppat kampanjmakare från AKP

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Botkyrkas styrelse, 2017-03-13.

Det turkiska partiet AKP kampanjar just nu i stora delar av Europa för att samla stöd bland den turkiska diasporan inför en folkomröstning om en grundlagsförändring i landet. Förändringen syftar till att stärka president Recep Tayyip Erdoğans makt i ett land som redan idag visar på mycket stora demokratiska brister. På senare tid har bland annat många företrädare för vänsterpartiet HDP fängslats i syfte att kväva organiseringen för kurdernas rättigheter i landet. Det finns en risk att Erdoğan, i och med en eventuell grundlagsförändring, i praktiken blir enväldig.

Igår söndag hölls ett möte på Fittjaskolan med AKP:s internationelle sekreterare Mehmet Mehdi Eker, en nyhet som nådde oss vid 17-tiden medan mötet pågick.

Vänsterpartiet Botkyrka är i första hand starkt kritiska till att AKP:s företrädare släpps in i landet för att kampanja, och menar att Sverige i likhet med Nederländerna och Tyskland borde ha försökt hindra dessa besök. Väl insläppta i Sverige menar vi att Fittjaskolan, liksom andra kommunala lokaler, är högst olämpliga platser för utländska partiers kampanjande för diktatur.

Vänsterpartiet Botkyrka vill uttrycka vår solidaritet med de fängslade HDP-politikerna i Turkiet och fördömer AKP:s försök att krossa den demokratiska oppositionen. Vidare krävs krafttag från Sveriges regering och EU i syfte att motverka Turkiets väg mot diktatur.

Ny styrelse i Vänsterpartiet Botkyrka

I lördags, den 11 februari, höll Vänsterpartiet Botkyrka årsmöte i Tumba. Många viktiga beslut fattades.

Bland annat beslutades om en ny verksamhetsplan, som syftar till att rusta och stärka föreningen både inför själva valkampanjen 2018 men också för en möjlig valframgång, där vi behöver bli fler och starkare för att ta mer plats. Vi utökade också styrelsen från fem till sju personer enligt följande:

Från vänster: Amra, Joakim, Björn, Monica, Fredrik, Anna och Jenny.

Fredrik Andersson, Tumba, ordförande, omval

Monica Brundin, Slagsta, ledamot, omval
Björn Pettersson, Storvreten, ledamot, omval
Anna Kristoffersson, Tullinge, ledamot, omval
Amra Bajric, Alby, ledamot, nyval

Jenny Karinsdotter, Tullinge, ersättare, nyval
Joakim Envall, Alby, ersättare, nyval

Vidare angavs i verksamhetsplanen att bostadspolitiken även fortsättningsvis kommer att vara en viktig prioritering för partiföreningen. Detta i kombination med att vi självklart kommer att delta i de centrala kampanjer som kommer att drivas 2017. I övrigt togs bland annat beslut om en medlemsenkät för att få mer kunskap om medlemmarnas möjlighet att delta i partiarbetet på olika sätt, samt om att vi ska arrangera minst en studiecirkel under året.

Styrelsen kommer att utbildas inom ramen för Partiföreningsskolan, en riksomfattande utbildningssatsning där alla landets partiföreningsstyrelser ingår. Den första träffen ägde rum redan i söndags.

V säger nej till Botkyrkabyggens ombildningsplaner

Botkyrkabyggen planerar att ombilda ännu fler hyresrätter till så kallade andelsägarlägenheter, rapporterar Södra Sidan. Totalt handlar det om omkring 200 lägenheter i Storvreten och på Eriksberg.

Vänsterpartiet i Botkyrka har hela tiden varit motståndare till ombildningar, därför att vi ser vikten av att det finns tillräckligt med hyresrätter som är betydligt mer tillgängliga. Ombildningarna kräver att köparen har ett betydande sparkapital på banken. På detta sätt kringgås den redan rekordlånga bostadskön till förmån för de med större ekonomiska resurser.

I artikeln i Södra Sidan uttalar sig Kerstin Amelin, Vänsterpartiets representant i Botkyrkabyggens styrelse:

Kerstin Amelin (V)

”I ett läge med bostadsbrist och brist på hyresrätter är det här helt fel prio”.

Under hela 2016 har Vänsterpartiet kampanjat för fler hyresrätter i Botkyrka. Det är en politisk prioritering som kommer att fortsätta under detta år, och säkerligen också under valåret 2018. En solidarisk bostadspolitik är central för Vänsterpartiet. En bostad är en rättighet, inte en vara på en marknad.

Läs mer:

”V motsätter sig ombildningarna i Storvreten”

”Svar till MP: Hyresrätten är den hållbara boformen”

”Allt fler köar – till allt färre hyresrätter”

Christina Höj Larsen besöker medlemsmöte

Den 25 januari samlas Vänsterpartiet Botkyrka till årets första medlemsmöte. Då kommer vi även att få trevligt besök i form av riksdagsledamoten Christina Höj Larsen.

Höj Larsen kommer ifrån Västernorrland och är Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson, där hon under senare år har synts flitigt i vårt försvar för en human svensk flyktingpolitik; läs till exempel denna debattartikel i tidningen Arbetet. Hon inleder mötet med ett föredrag.

Christina Höj Larsen (V)

Efter Christinas föredrag ska vi bland annat välja tre ombud till distriktets årskonferens, nominera till årskonferensen och genomföra ett par fyllnadsval till lediga nämndplatser.

Datum: 25 januari
Tid: 18:30
Plats: Partilokalen i Alby, Tingsvägen 17

För fler viktiga datum för årets första månader, se vårt kalendarium.

Uppdatering: Facebook-evenemanget för denna föreläsning.

Twitter

Facebook

Arkiv