artikel

Vänsterpartiet Botkyrka: hitta en seriös köpare och låt Botkyrkaborna bestämma!

bildDen 14 juni 2012 gav en majoritet i Botkyrkas kommunfullmäktige  Botkyrkabyggen i uppdrag att sälja cirka 1000 lägenheter av sitt bestånd. Försäljningen, som ska tas upp i fullmäktige på nytt den 26 juni, förknippades med ett antal villkor. Köparen skulle bland annat ”Vara långsiktig (minst 10 år) och aktivt förvaltande” och ”Ha ett brett och stort bostadsbestånd och därmed ha kapacitet för upprustning och förnyelse”.

Den 14 juni 2012 gav en majoritet i Botkyrkas kommunfullmäktige  Botkyrkabyggen i uppdrag att sälja cirka 1000 lägenheter av sitt bestånd. Försäljningen, som ska tas upp i fullmäktige på nytt den 26 juni, förknippades med ett antal villkor. Köparen skulle bland annat ”Vara långsiktig (minst 10 år) och aktivt förvaltande” och ”Ha ett brett och stort bostadsbestånd och därmed ha kapacitet för upprustning och förnyelse”.

Nu föreslår Botkyrkabyggen AB:s styrelse att lägenheterna på Albyberget ska säljas till bolaget Mitt Alby AB – ett nybildat bolag, vars ägare inte juridiskt förbundit sig att äga lägenheterna långsiktigt och som inte äger några andra fastigheter.

– Vare sig huvudägaren i bolaget, Mikael Ahlström, eller övriga ägare har någon tidigare erfarenhet av fastighetsförvaltning och det förefaller inte heller VD:n i Mitt Alby AB att ha. För mig är det obegripligt att man ens kan överväga att sälja Albyberget till det här bolaget, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka. 

På ett extrainkallat kommunstyrelsesammanträde imorgon tisdag kommer Vänsterpartiet att yrka att ärendet återremitteras (Ladda hem Yrkande försäljning Alby KS), så att kommunen kan hitta en köpare som uppfyller fullmäktiges kriterier, och att en folkomröstning om försäljningen ska hållas. Om återremissen inte går igenom kommer Vänsterpartiet att yrka avslag på hela försäljningsärendet.

– Kommunfullmäktige har alla möjligheter i världen att rätta till processen kring den här försäljningen. Vi föreslår att man hittar en seriös köpare och sedan frågar Botkyrkaborna om man tycker att det är en god idé att sälja till den, säger Mats Einarsson.

Beslut om försäljningen fattas av kommunfullmäktige den 26 juni, på ett extrainkallat möte som startar kl. 17.30 i Hallunda Folkets Hus.

Ärendet bereds dessförinnan på ett extra kommunstyrelsemöte som äger rum den 18 juni kl. 11.30 i Hallunda Folkets Hus. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga, men Mats Einarsson finns tillgänglig efter mötet.

För mer information, kontakta:
Mats Einarsson, gruppledare Vänsterpartiet Botkyrka
0734-21 87 84
[email protected]

Elisabeth Biström, politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka
0708-89 19 16
[email protected]

Kopiera länk