artikel

Vänsterpartiet har granskat allianspolitikens konsekvenser för jämställdheten

web_bildPressmeddelande 12 juni 2014
Vänsterpartiet Botkyrka

Pressmeddelande 12 juni 2014
Vänsterpartiet Botkyrka

Granskning visar på försämrad jämställdhet med allianspolitik

Inför kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan för Botkyrka för perioden 2015-2018, har Vänsterpartiet genomfört en jämställdhetsgranskning av Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas flerårsplaneförslag. Granskningen visar att allianspolitiken på flera områden skulle försämra jämställdheten i Botkyrka.

–  Mot bättre vetande vill allianspartierna genomföra privatiseringar inom välfärden. Moderaterna har till och med mage att hävda att det är för kvinnornas skull, trots att det numera är välkänt att löner och arbetsvillkor är sämre i privatiserade verksamheter. En undersköterska i äldreomsorgen tjänar i snitt 900 kronor mindre per månad om hon är anställd privat. Vinsterna i välfärden skapas på kvinnors bekostnad. Det är därför vi som feministiskt parti är emot vinstdrivande bolag i välfärden. Kvinnors arbetsvillkor är inte till salu, säger Marit Strand Pettersen, feministisk talesperson för Vänsterpartiet Botkyrka. 

Granskningen tar även upp att Kristdemokraterna, och kanske även Moderaterna, vill införa kommunalt vårdnadsbidrag: ett bidrag som till 92 procent tas ut av kvinnor. Kd finaniserar bidraget genom att skjuta upp eller ställa in investeringar i förskolor.

– En välfungerande förskola är helt avgörande för kvinnors möjlighet att jobba. Kontrasten mellan höger och vänster blir väldigt tydlig här: vi har utvecklat förskolan med rätt till heltidsplats för alla barn och barnomsorg på obekväm arbetstid, medan Kristdemokraterna vill slopa förskoleplatser för att de vill att kvinnor ska stanna hemma och få en låg inkomst från bidrag istället för att arbeta. Det är en bakåtsträvande politik som går ut över både föräldrar och barn, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

För mer information, kontakta:

Mats Einarsson
Gruppledare Vänsterpartiet Botkyrka
0734-218 784
[email protected]

Marit Strand Pettersen
Feministisk talesperson Vänsterpartiet Botkyrka
0760-198 548
[email protected]

Elisabeth Biström
Politisk sekreterare Vänsterpartiet Botkyrka
070-889 19 16
[email protected]

 

Material:

Granskningsrapporten ”Allianspolitikens konsekvenser för jämställdheten

Moderaternas flerårsplaneförslag 2015_2018

Folkpartiets flerårsplaneförslag 2015_2018

Kristdemokraternas flerårsplaneförslag 2015_2018

Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets flerårsplaneförslag 2015-2018

 

Kopiera länk