artikel

Ett solidariskt samhälle är starkare – Mats Einarsson om den rödgröna majoritetens flerårsplan för Botkyrka 2015-2018

mats_porträtt4Idag ska kommunfullmäktige fatta beslut om den flerårsplan som ska styra Botkyrka kommun de kommande fyra åren. Här kan du läsa hur Mats Einarsson inledde flerårsplanedebatten för Vänsterpartiets räkning:

Idag ska kommunfullmäktige fatta beslut om den flerårsplan som ska styra Botkyrka kommun de kommande fyra åren. Här kan du läsa hur Mats Einarsson inledde flerårsplanedebatten för Vänsterpartiets räkning:

”Ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare,

mandatperioden går mot sitt slut, den andra med alliansen vid makten.

Sedan 2006 har vi uthärdat

åtta år med regeringen Reinfeldt

åtta år med permanentad massarbetslöshet,

åtta år med urholkade trygghetssystem,

åtta år av privatiseringar, avregleringar och misslyckade marknadslösningar,

åtta år av otillräcklig klimatpolitik,

åtta år utan bostadspolitik, åtta år med bostadsbrist,

åtta år av eftersatta investeringar i kollektivtrafiken,

åtta år av växande klassklyftor och ökande inkomstskillnader mellan kvinnor och män. 

Margaret Thatcher hävdade en gång att ’there is no such thing as society’; det finns inte något sådant som ett samhälle. För Thatcher fanns bara individer och familjer. Samhället hade inget ansvar och inga skyldigheter, eftersom det inte fanns. Det är den filosofiska grunden för en politik utan hjärta och utan samvete.

Det rödgrönt styrda Botkyrka har gått mot den borgerliga strömmen och vi har gjort det bra, men jag ser fram emot en flerårsplaneperiod där vi drar åt samma håll, nationellt, regionalt och här i Botkyrka.

Politik handlar om några mycket grundläggande val. Vill vi ha ett samhälle där drivkraften är vinstmaximering och girighet och där var och en får klara sig på egen hand? Eller vill vi bygga ett samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter, där vi minskar avståndet mellan människor, ett samhälle där, som det står i grundlagen, ’demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden’?

Den här flerårsplanen är en plan för ett Botkyrka som håller ihop, inte bara geografisk utan också ekonomiskt, socialt och kulturellt. Den är en plan för utbildning för våra barn och omsorg för dem som behöver det. Det är en plan för arbete – och för fritid och kultur. Det är en plan som är optimistisk, som vågar investera, som välkomnar alla nya Botkyrkabor, en plan för ett Botkyrka som bygger nytt och rustar upp, som vårdar och skyddar det som är ömtåligt, men som också ger utrymme för dem som vågar tänka nytt och vill pröva det oprövade. Det är en plan för kontraster, kreativitet och nyfikenhet.

Det är en flerårsplan för alla oss 87 000 Botkyrkabor som tillsammans utgör det som Thatcher inte trodde fanns: samhället.

Vänsterpartiet har fått förtroendet att vara med att styra Botkyrka och vi hoppas att vi får ett fortsatt och förstärkt förtroende den 14 september. Vi vet att ett solidariskt samhälle är starkare än ett där girigheten får råda. Därför kämpar vi som ett socialistiskt och feministiskt parti för jämlikhet och jämställdhet, för en välfärd fri från vinstintressen.

Ordförande,

jag yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsplan för åren 2015 till 2018.”

______________________________________________________

Här kan du läsa flerårsplanen.

Här kan du läsa en jämställdhetsgranskning vi har gjort av allianspartiernas förslag till flerårsplan.

Kopiera länk