artikel

Tullinge idéhus – bibliotek med plusmeny

Bild: botkyrka.se/Wingårdh arkitektkontor AB

På tisdag den 27 januari ska Botkyrkas samhällsbyggnadsnämnd efter en lång process med arkitekttävling och medborgardialog äntligen fatta beslut om detaljplan för idéhus Tullinge.

Idén till ett idéhus kommer från London, där det finns ett antal så kallade ”idea stores”, som kan beskrivas som ett slags bibliotek med plusmeny – möteslokaler, kulturverksamhet och medborgarservice, samlat under ett tak. Ungefär så är också tanken att vårt idéhus ska utformas: ett nytt, större och modernt bibliotek kombineras med medborgarkontor, föreningslokaler, lokaler för dans och andra kulturella skapandeformer, scen och café. 

Du som ska besöka idéhuset kan vara där i många ärenden. Du kanske är student och behöver en lugn plats där du kan tentaplugga. Kanske är du aktiv i en idrottsförening som ska ha årsmöte i idéhusets föreningslokaler. Kanske svänger du förbi för en lunch på caféets uteservering, eller så är du på väg till författarbesök på biblioteket. Du kan vara en av de yngre besökarna, som vill delta i barnteater eller sagoläsning, eller så är du en ungdom på väg till medieverkstaden för att spela in en podcast ihop med några vänner. Eller så är du en av de äldre besökarna, som kommer till idéhuset för att kolla in barnbarnets konstutställning eller dansuppvisning. Idéhuset är till för alla – Tullingebor, andra Botkyrkabor och besökare, barn, unga, vuxna och äldre. Men kanske är det barn och unga som ändå kommer ha allra störst glädje av att få bättre möjligheter till att delta i kreativa verksamheter, på skoltid och på fritiden.

Tullinge idéhus är långt ifrån det enda vi investerar i under de kommande åren. Vi är en växande kommun och behöver både bygga nya skolor, förskolor och äldreboenden, och renovera dem vi redan har. I kommunens budget för 2015 och 2016 har vi därför avsatt 1,5 miljarder kronor till sådana investeringar. Ett par exempel på större investeringar i Tullinge, utöver de 92 miljoner som finns avsatta till idéhuset, är etapp två i byggandet av Rikstens skola (som totalt kommer kosta 270 miljoner), och en ny förskola för 55 miljoner kronor. Även Falkbergsskolan ska rustas upp inom de närmsta åren.

Bibliotek, föreningslokaler och skapande verksamhet för barn och unga är viktiga verksamheter. Det är där vi Botkyrkabor möts, umgås, diskuterar, upplever och lär. Botkyrka är en udda kommun. När de flesta andra kommuner skurit ner på fritidsverksamhet för barn och unga, har vi istället satsat på att öppna fritidsgårdar i alla kommundelar. Medan många kommuner drar ner på biblioteksanslagen, investerar vi i nya bibliotekslokaler. Vi ser inte kultur- och fritidsverksamheter, mötesplatser, bibliotek och föreningslokaler som kostnader att skära ner i, utan som investeringar för framförallt våra barn och unga.

Några exempel på aktuella satsningar runtom i kommunen är att vi just nu ser över möjligheten att ordna fler föreningslokaler, lokaler till ett nytt bibliotek och en flytt av konsthallen till Fittja. I år kommer den nya verksamheten för unga vuxna och ungdomar i Alby stå färdig, och vi har börjat planera för liknande verksamhet i Tumba. Under förra mandatperioden ordnade vi bättre lokaler för fritidsgården i Vårsta och utvecklade ett koncept med ”meröppet” på biblioteket. I Tumba kommer biblioteket få nya, större lokaler när centrum byggs om. Kultur- och fritidsverksamheter, särskilt för barn och unga, är en viktig prioritering i hela kommunen och idéhuset är en del i det.

Kopiera länk